CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení pro pracovní pobyt: Výzkumný pracovník senior na University of Copenhagen

Publikováno: 26. 01. 2021

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník senior pro ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky – odbor biomechanika pro pracovní pobyt na zahraniční univerzitě – University of Copenhagen, v rámci projektu financovaného z OP VVV „Mobilita ČVUT – VTA“.

Místo výkonu práce: Dánsko – University of Copenhagen
Délka pracovního pobytu: 6 měsíců
Výše úvazku: 1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: 1. 4. 2021
Náplň práce:
 • matematické modelování biomechaniky excitabilních membrán;
 • biomechanika buněk a subbuněčných struktur;
 • příprava publikačních výstupů.
 

Zájemce musí splňovat následující podmínky:

 1. být výzkumným pracovníkem – seniorem, tj. výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.
 2. musí splnit tato výkonnostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus;
  • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel zároveň se nesmí jednat o interní grant;
  • publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.
 Povinnosti výzkumného pracovníka:
 • Pravidelné měsíční reportování o svém působení v zahraniční instituci formou Zpráv o činnosti;
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců výjezdu (v případě akce organizované hostující institucí se musí jednat o mezinárodní akci);
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT.
 • Uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na svém působení v zahraniční instituci;
 • Dosažení bagatelní podpory 300 hodin za dobu realizace mobility.

Povinné přílohy žádosti:

 • Přihláška do výběrového řízení vč. krátkého návrhu výzkumné práce v hostující organizaci;
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci);
 • Prokázání publikační činnosti (může být zahrnuto v profesním životopise);
 • Prokázání účasti na grantech (může být zahrnuto v profesním životopise);
 • Výpočet normalizovaného h-indexu.

Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami žádosti je možno podat do 1. 3. 2021 prostřednictvím emailové adresy na miroslav.spaniel@fs.cvut.cz a na petra.lavicka@fs.cvut.cz

Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980

[Aktuality/11_2020/hindex03.jpg]