CZ/EN

Aktuality

Teleskopické kryty s rodným listem

Publikováno: 18. 12. 2020

Pro uživatele menších obráběcích strojů nebo strojů velmi rychlých inovuje firma Hestego ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze mechanismus vynuceného pohybu segmentů krytu. Nabídku řešení pomocí nůžkového mechanismu a modulu s válečkovým řetězem bude možné doplnit o mechanismus tišší a lehčí při shodných dynamických parametrech.

Každý kryt putující směrem k zákazníkovi prochází před expedicí fází zaběhání a kontroly kvality výroby. Ve vzájemné spolupráci firmy Hestego a Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) byla vyvinuta nová testovací stanice teleskopických krytů, která slouží ke kontrole a zabíhání krytů všech tvarů a koncepcí. Vzhledem k variabilitě upínacích prvků testovací stanice a k její univerzální koncepci lze testovat kryty vertikálního i horizontálního uspořádání, i ty kombinované. Ve všech případech se jedná o kryty enormní velikosti. Testovací stanice totiž umožňuje provádět zdvihy až 9 600 mm, přičemž šířka krytu může dosahovat i 3 300 mm. Kryt takových rozměrů může vážit až 2 500 kg. Stanice se dvěma lineárními servomotory dosahuje zrychlení 1,5 g a maximální rychlosti 200 m.min-1.

Informace o projektu najdete v časopisu MM Průmyslové spektrum nebo na stránkách Technologické agentury ČR.