CZ/EN

Aktuality

Fakulta strojní ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení

Publikováno: 29. 09. 2020

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje podle § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místa:

 1. Asistent / odborný asistent / docent pro Ústav technické matematiky (12101) se zaměřením na matematiku diferenciálního a integrálního počtu, lineární algebru, teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku, geometrii a počítačovou grafiku. Znalosti numerické matematiky a zkušenosti s aplikacemi v technice jsou vítány.
  INFO: doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D., tel. 22435-7542, Jiri.Furst@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105) s odborným zaměřením na mechaniku, mechatroniku a biomechaniku.
  INFO: doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., tel. 22435-2561, e-mail Miroslav.Spaniel@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Ústav konstruování a částí strojů (12113) s odborným zaměřením na strojírenské konstruování. Znalost AJ a CAD systémů výhodou.
  INFO: Ing. František Lopot, Ph.D., tel. 22435-2411, e-mail Frantisek.Lopot@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav techniky prostředí (12116) s odborným zaměřením na chlazení a vytápění. Dosažení titulu Ph.D. výhodou.
  INFO: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., tel. 22435-2433, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent pro Ústav procesní a zpracovatelské techniky (12118) s odborným zaměřením na přenos hmoty, reaktory a fotoreaktory, a CFD simulace.
  INFO: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., tel. 22435-2681, Tomas.Jirout@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent pro Ústav letadlové techniky (12122) s odborným zaměřením na letadlové motory, aeroelasticitu, aeroakustiku, a aerodynamiku, frekvenční zkoušky a letové výkony.
  INFO: Ing. Robert Theiner, Ph.D., tel. 22435-7423, Robert.Theiner@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent pro Ústav materiálového inženýrství (12132) s odborným zaměřením na problematiku povrchových úprav a nanotechnologie. Dosažení titulu Ph.D. výhodou.
  INFO: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., tel. 22435-7427, Petr.Spatenka@fs.cvut.cz
 
 1. Odborný asistent / docent pro Ústav strojírenské technologie (12133) s odborným zaměřením na problematiku tváření, svařování, slévání  a povrchové úpravy.
  INFO: doc. Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., tel. 22435-2619, Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent pro Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (12134) s odborným zaměřením na problematiku metrologie a technologie obrábění.
  INFO: Ing. Libor Beránek, Ph.D., tel. 22435-2613, Libor.Beranek@fs.cvut.cz
 
 1. Asistent / odborný asistent / docent / profesor pro Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) s odborným zaměřením na výrobní a podnikový management, ekonomiku podniku a podnikové procesy.
  INFO: prof. Ing. František Freiberg, CSc., tel. 22435-8779, frantisek.freiberg@fs.cvut.cz

 
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (VŠ – CSc./Ph.D.) / doložená kvalifikace / praxe v příslušném oboru / vědecká a publikační činnost / morální a občanská bezúhonnost / znalost českého a jednoho světového jazyka.
 
Požadované doklady: přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / jmenovací dekret u docentů a profesorů / soupis publikační činnosti.
 
Nástup dle dohody s příslušným vedoucím ústavu.
 
Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 30 dnů po uveřejnění inzerátu v elektronické formě (PDF, JPG) na adrese: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.