CZ/EN

Aktuality

Pozvánka na zasedání AS FS ČVUT v Praze

Publikováno: 23. 09. 2020

4.zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze se uskuteční 30. 9. 2020 ve 14:30.

Zasedání proběhne dálkově prostřednictvím MSTeams (Team-AS_CVUT_FS). Abychom umožnili v souladu se zákonem, statutem a jednacím řádem každému členu akademické obce Fakulty strojní ČVUT v Praze účastnit se tohoto zasedání, bude hromadně všem e-mailem doručen odkaz pro připojení se k zasedání v roli hosta. Členové AS mají roli člena přednastavenu.