CZ/EN

Aktuality

Zrušení slavnostní imatrikulace nových studentek a studentů

Publikováno: 11. 09. 2020

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze ruší slavnostní imatrikulaci nových studentek a studentů! Přinášíme k tomuto kroku vyjádření děkana fakulty, prof. Michaela Valáška:

 

Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové,

tak jsem Vás chtěl oslovit při přijetí do akademické obce Fakulty strojní ČVUT v Praze, ale bohužel Vám musím s velkým politováním oznámit, že vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci způsobené Covid-19 nakonec rušíme slavnostní imatrikulaci nových studentek a studentů, která se měla konat v pondělí dne 14. září 2020 v Betlémské kapli.

Při tomto rozhodnutí bylo základním hlediskem, co Vám více pomůže pro Vaše studium a jeho úspěšné absolvování. Společným jmenovatelem tohoto cíle je, abyste s větší pravděpodobností alespoň několik prvních týdnů měli tradiční výuku. Podle našich zkušeností  je zvláště nenahraditelné pro Vás v prvním ročníku bakalářského studia osobně zažít řád organizace vysokoškolského studia, vidět živě své profesory a hlavně moci mezi sebou navázat sociální kontakty. Prostě umožnit Vám vstup do akademické obce.

Pokud se týká sociálních vazeb, které s vysokoškolským studiem souvisí, můžete si vyhledat své spolužačky a spolužáky v našem informačním systému po přihlášení Vaším přihlašovacím jménem a heslem, které jste si nastavili, a je platné pro všechny systémy ČVUT v Praze.
Stránku s předmětovými rozvrhy najdete na adrese: https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course. Pak již stačí vybrat předmět a vybrat skupinu a zobrazí se Vám seznam všech Vašich spolužaček a spolužáků i s jejich mailovými adresami. Do rozvrhu budou všechny nové studentky a noví studenti vloženi v pátek 11.9.2020 a tedy od soboty 12.9.2020 bude vše viditelné pro všechny přihlášené zájemce. Vřele doporučuji, abyste mimo nalezení těchto spojení využili setkání při výuce k vzájemnému seznámení se.

Pevně věřím, že se osobně budeme setkávat od 21.9.2020 na přednáškách a cvičeních. Já osobně s Vámi mám přednášku 22.9.2020 v 8:00 v posluchárně 256 na předmětu Kariéra v inženýrství.

Abychom udrželi kontaktní výuku co nejdéle, tak Vás žádám-prosím, abyste dodržovali proti-covidová opatření: omezený vstup do prostor ČVUT jen na kartu studenta (první týden možné výjimky), mytí a dezinfekce rukou, nošení roušek uvnitř budov ČVUT. Nemyslím si, že Vás, profesory či sebe ochráním před covidem a že s těmito opatřeními budeme měsíce a roky žít, ale myslím si, že můžeme zvýšit pravděpodobnost nevyhlášení karantény pro Vaši paralelku, Váš ročník a celou fakultu aspoň po několik týdnů.
 
Do budoucího studia Vám přeji hodně úspěchů a v této nelehké době hlavně pevné zdraví.
Děkuji.
 
Zdraví
Michael Valášek
Děkan FS ČVUT v Praze