CZ/EN

Aktuality

Spolupráce FS ČVUT na projektu Hydronaut

Publikováno: 19. 08. 2020

Hydronaut je podvodní habitat, jakýsi hybrid mezi kesonem a ponorkou. V současné době je ponořen v cca 10m hloubce v lomu v Jesenném u Železného Brodu. Autorem je profesionální potápěč a kosmický architekt Matyáš Šanda.

Habitat byl navržen a vyroben za účelem simulací meziplanetárních letů, zejména na testování technického vybavení a na výzkum chování členů posádky v náročných podmínkách dlouhodobé izolace.
V současné době probíhá první mise, kdy dva profesionální potápěči Matyáš Šanda a František Harant stráví pod hladinou přes 7 dní a během mise budou plnit nejrůznější úkoly dle předem daného harmonogramu. Na přípravách mise se podílí cca 35 techniků, IT specialistů a potápěčů. K dalším vědeckým experimentům patří zjišťování složení světelného spektra v uzavřeném atypickém prostředí či zkoumání tvorby "hormonu spánku" melatoninu v lidském organizmu.

Tým z Fakulty strojní ČVUT v Praze, konkrétně z Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, je v rámci spolupráce zodpovědný za návrh a konstrukci zařízení pro on-line sledování stavu atmosféry uvnitř habitatu. Unikátní zařízení bylo navrženo pro dlouhodobé sledování teploty, vlhkosti a tlaku, složení atmosféry a intenzity či teploty osvětlení uvnitř Hydronauta. Zařízení také sleduje palubní napětí a spotřebu elektrické energie habitatu. Všechna data jsou v reálném čase posílána do velícího střediska mise.

V dalších krocích bude pozornost týmu z ČVUT směrována k řešení otázek souvisejících s vysokou relativní vlhkostí uvnitř výzkumného zařízení. Jak již získaná data ukazují, jedná se o prostředí s relativní vlhkostí přesahující 95%, kdy se teplota rosného bodu pohybuje okolo 17°C. Prakticky to znamená, že na všech stěnách či předmětech s teplotou nižší než 17°C dochází ke kondenzaci vodních par. Tento jev s sebou přináší řadu komplikací. Cílem budoucího snažení vědců bude snížení vlhkosti uvnitř habitatu a to jak snížením produkce vlhkosti, tak uplatněním některé z metod řízené kondenzace vodních par.

[pracoviste/12112/Hydronaut.png]Závěrem lze říci, že projekt Hydronaut vznikl na základě nemalého úsilí a entuziasmu celé řady lidí projektového týmu. Po několika letech namáhavé práce a nemalých finančních nákladech se podařilo uskutečnit první skutečnou misi zaměřenou na výzkum chování posádek při dlouhodobých pobytech v izolovaném a životu nepříznivém okolním prostředí. Více informací o projektu Hydronaut lze nalézt na www.hydronaut.eu či na facebookové stránce projektu.
 
Poslední větou nezbývá než popřát celému týmu hodně sil a úspěchů v jejich činnosti.
Michal Schmirler  a Jakub Devera

Zprávy z médií: