CZ/EN

Aktuality

Nabídky stipendií do Mexika

Publikováno: 14. 07. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.
Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné.  
 
Zájemci doručí do 14. září 2020 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty: (1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, (2) životopis v češtině, (3) motivační dopis v češtině, (4) doklad o vykonaných zkouškách, (5) případně i potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka.
 
Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.
 
V případě vyššího počtu zájemců proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky. Termín podání on-line přihlášky bude oznámen neprodleně po ukončení přijímání přihlášek. S ohledem na tento termín, který bývá brzy po termínu podání přihlášek doporučujeme včas shromažďovat dokumenty, které se do on-line přihlášky dále vkládají (ve formátu pdf). Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na webových stránkách DZS.