CZ/EN

Aktuality

Zapojení ČVUT do aliance EuroTeQ

Publikováno: 12. 07. 2020

ČVUT v Praze bylo přijato do aliance evropských univerzit „EuroTeQ Engineering University “. Alianci dále tvoří École Polytechnique, Eindhoven University of Technology, Talinn University of Technology, Technical University of Denmark a Technical University of Münich.

„EuroTeQ Engineering University“ bude otevřena nejen studentům zapsaným na partnerských univerzitách, ale také inženýrům pracujícím v průmyslu, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Tato iniciativa oživí symbiózu mezi společností a technologií spolu s různými zúčastněnými stranami a zaměří svůj program na inženýrství zaměřené na člověka.

Partneři zřídí společný studijní program strojírenských věd napříč různými obory i přes státní a institucionální hranice a přesahující jednotlivé technologie.

Celkem 41 aliancí, takzvaných Evropských univerzit, čítajících na 280 vysokých škol, podpořila Evropská unie ve dvou výzvách částkou 287 milionů eur. Cílem těchto aliancí je prohloubit vzájemnou spolupráci ve sdílení zkušeností, zdrojů a infrastruktury a usnadnit výměnu studentů a zaměstnanců. Některé aliance se specializují na konkrétní oblasti, jako je udržitelný rozvoj, digitalizace a umělá inteligence, umění nebo například vesmírné technologie, jiné pokrývají celé široké spektrum oborů.

Každá aliance má v průměru sedm členů. Na realizaci svých plánů získá 5 milionů eur z programu mobility Erasmus+ a další 2 miliony eur z rámcového programu na podporu vědy Horizont 2020, a to na období tří let. Pro příští rozpočtové období 2021–2027 Komise navrhuje začlenit Evropské Univerzity přímo pod program Erasmus v synergii s ostatními programy a nástroji.

Tiskovou zprávu naleznete zde.
pracoviste/12921/euroteq_map.png