CZ/EN

Aktuality

Nová kniha pro manažery v průmyslové praxi

Publikováno: 29. 05. 2020

Jak přeměnit změť vstupních dat na cenné informace, které nám pomohou efektivně rozhodovat? Pomoci nalézt odpověď na tuto otázku je hlavním posláním nové knihy, která je určená jak manažerům v průmyslové praxi, tak studentům technicko-ekonomických, ale i technických studijních programů.

V knížce naleznete celou řadu konkrétních příkladů, případových studií a detailních popisů využití programu MS Excel pro statistickou analýzu dat a řešení analytických a rozhodovacích a problémů. Knihu pro vás připravil kolektiv autorů z Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze a bude vám oporou např. v předmětech Statistická a rozhodovací analýza, Statistika nebo Operační výzkum.

Předmluvu ke knize najdete zde a knihu lze zakoupit přes e-shop ČVUT.