CZ/EN

Aktuality

Termín přijímacích zkoušek pro Bc. a Ing. studium

Publikováno: 18. 04. 2020

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského i navazujícího magisterského studia je vzhledem k situaci v ČR zrušen!

Všem uchazečům, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí středoškolské studium maturitou, děkan písemnou přijímací zkoušku z matematiky promíjí.

Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice, budou mít v prvním semestru studia povinně zapsán vyrovnávací předmět Repetitorium středoškolské matematiky.

Uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy studia a kteří absolvují v roce 2020 v ČR maturitu z Matematiky+ (plus), tedy na vyšší úrovni garantované MŠMT a agenturou CERMAT, mohou požádat o zařazení do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu bez nutnosti absolvovat výběrový test. Výsledek dosažený při maturitní zkoušce z Matematiky+ (Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+) musí uchazeč doložit spolu s maturitním vysvědčením.

Více podrobností v upravených podmínkách pro přijetí ke studiu: