CZ/EN

Aktuality

Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT současným studentkám a studentům

Publikováno: 29. 03. 2020

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,

jistě si v dnešní nouzové situaci kladete otázky, jak to bude pokračovat s Vaším studiem. Přestože doba je velmi nejistá a prakticky vše se může měnit, tak bych Vám rád přesto poskytl nějaké informace a jistoty. Konkrétní plán, ani scénáře Vašeho studia Vám nyní nemohu poskytnout.

Jediná jistota je, že jsme přešli na nekontaktní výuku a velmi Vás žádám, abyste toho využívali a nekontaktně studovali.

Dále je  jasné, že státnice nebudou v červnu a pokud se ještě otevře kontaktní výuka v tomto semestru, tak semestr bude o 2-3 týdny prodloužen pro blokovou výuku laboratorní a praktické výuky.

Státnice se budou konat v druhé polovině srpna a první polovině září kontaktně nebo v nouzi i nekontaktně. Pro studenty, kteří kvůli plánovanému studijnímu pobytu v zahraničí potřebují dřívější termín státnic, by bylo možné uskutečnit státnice v červenci.

Celkově Vás můžu ujistit, že zkoušky, státnice, přijímání do navazujícího studia se budou konat ať
kontaktně nebo v nouzi i nekontaktně. Termíny a instrukce se dozvíte včas.

Přes všechny nejistoty Vás chci ubezpečit, že Vám umožníme dostudovat a pomůžeme jak obsahem, tak v právních a finančních záležitostech. Prosím nemějte obavy, věřte mi.

Pokud prosím kdokoli z Vás by měl nějaké problémy a potřeboval pomoc, neváhejte se na mne obrátit.

Děkuji.
Zdraví
Michael Valášek
Váš děkan