CZ/EN

Aktuality

Spolupráce Fakulty strojní ČVUT a skupiny UNIPETROL

Publikováno: 13. 02. 2020

Dvouletá spolupráce ČVUT a Unipetrolu je podle vyjádření Ing. Martina Růžičky, ředitele úseku rozvoje technologií a efektivity v Unipetrolu, velmi efektivní. „Předávané výstupy jsou vždy srozumitelné a mimořádně precizní, což usnadňuje následnou aplikaci.“

Na jednom z posledních projektů se podílel Ústav procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní. Předmětem byl návrh filtrační jednotky pro separaci nečistot z vodného roztoku triethanolaminu (TEA). Podstatou je návrh technologie k odstranění oxidu železa, uhličitanů a otěru plastových náplňových tělísek z roztoku TEA. Problematická byla povaha pevných částic, především velký rozdíl v jejich hustotách. U dodaného vzorku suspenze byly analyzovány termofyzikální vlastnosti kapalné fáze, tvar, velikost a koncentrace znečišťujících částic. Následně byly posouzeny možnosti separace těchto částic s ohledem na jejich vlastnosti. Po posouzení výhod a nevýhod různých řešení následovaly filtrační testy a na vybraném filtračním zařízení byly odzkoušeny vhodné filtrační materiály. Výsledkem studie byl základní design vybrané konfigurace a odhad nákladů pro reálný provoz. Filtrační jednotka byla podle návrhu FS ČVUT instalovaná na jednotce parciální oxidace v roce 2017.

Další studie, realizovaná v loňském roce, byla zaměřená na technickou analýzu stávajícího konstrukčního uspořádání poruchového vibračního síta na separaci sazí v jednotce Chezacarb. Výsledkem byla statická a dynamická analýza konstrukce vibračního síta a komplexní zhodnocení stávajícího řešení a doporučení vedoucí k odstranění nežádoucího chování (vibrací) třídiče.

Dalším projektem byla pevností kontrola čepu míchadla reaktoru R – 201 na základě výsledků šetření havárie míchadla na jednotce Polypropylen v roce 2018. V rámci projektu byla navržena opatření, která umožní míchadlu dlouhodobě odolávat provoznímu zatížení.  

Veškeré informace najdete ve firemním článku skupiny UNIPETROL.

Foto: skupina UNIPETROL

Fotogalerie