CZ/EN

Aktuality

Cena CRYTUR – soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Publikováno: 31. 08. 2020

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašují již sedmý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2019/2020 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2019 - 30. 9. 2020.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2020. Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/