CZ/EN

Aktuality

MENTORINGOVÝ PROGRAM AV ČR pro doktorandy a postdoktorandy

Publikováno: 13. 01. 2020

Sociologický ústavu AV ČR pořádá celorepublikový mentoringový programu pro české i zahraniční doktorandy a postdoktorandy – Kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců.

V čem mentoringový program spočívá?

Každý začínající vědec či vědkyně (tzv. mentee) si vybere do dvojice zkušenějšího vědce či vědkyni (mentora/mentorku), z jiné instituce, než na které sám/sama pracuje či studuje. Mentor/ka se s mentee/m podělí o svůj přístup k vědecké práci; představí svou vědeckou dráhu, profesní i osobní zkušenosti s životem ve vědě a strategiemi slaďování pracovního a osobního života; poradí s řešením otázek, před kterými mentee stojí; představí mentee/ho dalším členům a členkám vědecké komunity a rozšíří tak jeho/její profesní sítě významné pro budoucí pracovní nabídky; poskytne reference různých pracovišť či bude s mentee/m diskutovat novinky v oboru. Náplň programu je na domluvě mentora/mentorky a mentee/ho, který/á má možnost zaměřit se na to, co jej/ji nejvíce zajímá. Kromě spolupráce s mentorem/mentorkou program nabízí také kurzy profesního a osobního rozvoje.

Proč se přihlásit?

Mentoringový program představuje jedinečnou příležitost získat užitečné rady pro rozvoj Vaší vědecké kariéry a navázat nové kontakty, zejména v jiných institucích, než na jakých studujete či pracujete. Kromě setkávání se zkušenými vědci a vědkyněmi může být přínosné i seznámení s ostatními mentees, kteří/které mohou být Vašimi budoucími výzkumnými partnery. Díky možnosti spolupracovat s mentorem/ mentorkou ze zahraničí můžete rozšířit své příležitosti pro akademickou mobilitu a mezinárodní výzkumnou spolupráci.

Kdo se může přihlásit?

Doktorandi/ky a postdoktorandi/ky.

Začátek a délka mentoringoVého programu

Program běží vždy od února do prosince. Aktuální termín uzávěrky přijímání přihlášek najdete na webových stránkách programu.

Časová náročnost

Množství času, který programu věnujete, je na Vašem vlastním uvážení a domluvě s mentorem/mentorkou.

Chcete se dozvědět víc?

Navštivte www.genderaveda.cz/mentoring nebo nás kontaktujte na mentoring@soc.cas.cz nebo 210 310 322.

Těšíme se na Vás!