CZ/EN

Aktuality

Doc. Josef Zicha byl jmenován profesorem

Publikováno: 23. 12. 2019

Doc. Josef Zicha z Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze byl jmenován profesorem v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“.

18. prosince 2019 převzalo v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety 69 nových profesorek a profesorů. V profesorské přednášce doc. Zichy s názvem „Aplikace pružných prvků v konstrukci přístrojů“, představil nyní už pan profesor Zicha práce, které pod jeho vedením realizovali kolegové, studenti a doktorandi Odboru přesná mechanika a optika.

Přejeme Vám pane profesore hodně zdraví a úspěchu ve Vaší vědecké práci!