CZ/EN

Aktuality

Přednáška Asociace strojních inženýrů – A.S.I.

Publikováno: 26. 11. 2019

Asociace strojních inženýrů a S-klub Fakulty strojní ČVUT v Praze, pořádá v úterý 3. prosince 2019 od 15.00 hodin přednášku s diskusí: Prof. Dr. Ing. Petr Haušild – Měření tvrdosti: Od Brinella k nanoindentaci. 

Přednáška proběhne v konferenčním sále č. 17 (přízemí), Technická 4, Praha 6. Vstup volný.

Přednášející: prof. Dr. Ing. Petr Haušild je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v oboru Fyzikální inženýrství, zaměření Stavba a vlastnosti materiálu. Doktorské studium v oboru Mechanika materiálů absolvoval na Ecole Centrale v Paříži. Na FJFI působí (jako zaměstnanec katedry materiálů) od r. 2002 (přednáší Nauku o materiálu a Fyzikální metalurgii). Zabývá se zejména mechanismy porušování konstrukčních materiálů a charakterizací materiálů (světelná a řádkovací elektronová mikroskopie, mikroanalýza, indentace). V r. 2018 jmenován profesorem v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Je sekretářem klubu ESIS ASI.

Téma přednášky: V přednášce budou stručně shrnuty základní metody měření tvrdosti od makroskopických zkoušek (Brinell, Rockwell, Vickers) až po moderní metody využívající instrumentovanou indentaci (nanoindentaci) pro charakterizaci mechanických vlastností v mikro(nano)objemu. Bude vysvětlen princip instrumentované indentace, včetně různých technických řešení moderních přístrojů, uvedena některá úskalí této měřící metody a závěrem bude ukázáno několik příkladů reálné aplikace této metody (např. měření gradientů mechanických vlastností v pokrytí jaderného paliva nebo v heterogenních svarech).