CZ/EN

Aktuality

Navštivte nás na veletrhu Gaudeamus v Brně

Publikováno: 18. 10. 2019

ČVUT se v letošním roce ve dnech 22. až 25. října 2019 bude opět celoškolsky prezentovat na XXVI. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2019, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia a to nejen po maturitě. Veletrh se koná na brněnském výstavišti v pavilonu P. Pro veřejnost bude otevřen 22. až 24. října od 8.00 do 16.00 hodin a 25. října pak od 8.00 do 14.00 hodin.

V expozici ČVUT se zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost seznámit se především se studenty ČVUT, ale i s některými pedagogy, kteří ochotně budou předávat praktické informace a své zkušenosti. V interaktivní Tech zóně ČVUT se návštěvníci budou moci seznámit s roboty, vyzkouší si elektrostatický Van de Graaffův generátor, zazávodí si na retro autodráze na vlastní pohon a zapojí se do workshopů wITches Fakulty elektrotechnické. Fakulta biomedicínského inženýrství má připravené edukativní ukázky základní monitorace a ošetřovatelské péče na high-tech simulátoru kojence, které budou předvádět studenti studijního oboru Zdravotnický záchranář. Vodní hrátky a osvěžení si středoškoláci užijí na funkčním modelu části olympijského kanálu, který se projektoval na Fakultě stavební pro letní Olympijské hry v Riu De Janeiru. Neméně zajímavé bude posezení v chill out zóně, kde bude připraveno modré sladké překvapení Fakulty strojní, speciální tetování a výroba butonků.

Ve středu 23. října 2019 mezi 10.15 až 10.55 hodinou, bude prezentovat Fakultu strojní ČVUT v Praze proděkan pro pedagogiku, doc. Jan Řezníček. Prezentaci můžete navštívit v přednáškovém sále B, pavilonu P. Po prezentaci si s panem proděkanem Řezníčkem můžete promluvit o studiu na Fakultě strojní přímo na stánku ČVUT v Praze, u pultu Fakulty strojní.

Již nyní si můžete vybírat Čím chcete být. Na veletrhu se nás tak můžete ptát na vše, co vás o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude zajímat.

Těšíme se na vás! Vaši strojaři!