CZ/EN

Aktuality

Volby do AS ČVUT FS a AS ČVUT

Publikováno: 10. 10. 2019

Více informací k volbám do Akademického senátu ČVUT v Praze, Fakulty strojní a do Akademického senátu ČVUT v Praze najdete na volby.fs.cvut.cz

Důležité Termíny  
Připomínky k seznamu voličů (na e-mail: as.volby@groups.fs.cvut.cz) Do 31. 10. 2019, 14.00 hodin
Přihlášky kandidátů do AS ČVUT FS a AS ČVUT (doručení vytištěné a podepsané přihlášky kandidáta v zalepené obálce s označením „Volby do AS ČVUT FS” nebo „Volby do AS ČVUT” do podatelny Fakulty strojní ČVUT + elektronicky ve volební aplikaci)

Od 1. 11. 2019, 08.00 hodin
do 8. 11. 2019, 12.00 hodin

Zahájení voleb 18. 11. 2019, 08.00 hodin
Ukončení voleb 25. 11. 2019, 14.00 hodin