CZ/EN

Aktuality

Ústav techniky prostředí nabízí doktorandskou pozici

Publikováno: 03. 10. 2019

Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí doktorandskou pozici na téma: Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků.

Školitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Zpětné získávání tepla je dnes díky „Ecodesignu“ nedílnou součástí prakticky všech větracích a klimatizačních zařízení. Cílem projektu je zmapovat chování rotačního výměníku při proměnných geometrických parametrech kola (výška vlny, tloušťka plechu, šířka kola, apod.) a navrhnout ekonomicky a energeticky optimalizovaný výměník pro zpětné získávání tepla. Optimalizace spočívá v novém geometrickém návrhu návinu rotoru pro dosažení maximální účinnosti (teplotního faktoru) při minimální tlakové ztrátě výměníku. Důraz bude kladen na zajištění plynulé regulace výkonu výměníku podle aktuální potřeby. Ekonomická optimalizace spočívá ve volbě vhodného typu materiálu, jeho tloušťky a geometrie.

Klíčová slova: zpětné získávání tepla, regenerace tepla, energetická náročnost budov, přenos tepla a vlhkosti, teplotní faktor

Nabízíme:

  • Zajímavou a tvůrčí práci na aktuálním vědeckém tématu
  • Příjemné pracovní prostředí a přátelský a mladý kolektiv
  • Flexibilní pracovní dobu
  • Spolupráci s akademickými a průmyslovými partnery v rámci širšího výzkumného projektu
  • Zajímavé finanční ohodnocení doktorandské pozice (stipendium + plat 0,8 úvazku)        
Požadujeme:
  • Dokončené vysokoškolské vzdělání technického směru
  • Ochotu učit se nové věci
  • Znalost anglického jazyka v psané a mluvené formě
  • Základní znalosti v oboru Techniky prostředí

Výhodou je zkušenost s použitím nástrojů pro simulační výpočty (CFD, energetické simulační výpočty nebo jiných nástrojů pro numerické modelování (např. Matlab atd.)
V rámci doktorandského studia bude kandidát zkoumat chování výměníku v laboratorních podmínkách, příp. může využít simulační programy, kterými ústav disponuje (CFD, Fluent, TRNSYS, ESP-r, IDA, Matlab apod.). Doktorand se bude podílet na řešení probíhajícího projektu.
Doba trvání projektu: 1/7/2019 – 30/6/2022
Doba trvání doktorského studia: 1/2/2020 – 30/1/2024
Datum uzavření přihlášek do výběrového řízení: 31/12/2019
Kontakt v případě zájmu: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz