CZ/EN

Aktuality

Fakulta strojní na MSV Brno 2019

Publikováno: 13. 09. 2019

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude Fakulta strojní ČVUT v Praze prezentovat patnáct vlastních novinek z oblasti vědy a výzkumu. Největší zájem návštěvníků zřejmě vyvolá poslední model studentské formule. Jde o projekt týmu CTU CarTech který letos výrazně uspěl na mezinárodních závodech a získal několik pódiových umístění.

Další novinky nejsou tak rozměrné, zato výrazně ovlivňují řadu výrobků a technologií.

Unikátní technologie 3D tisku z kovu, vyvinutá společně s firmou Kovosvit MAS,  patří do kategorie Hybrid Manufacturing. Umožňuje vytvářet kovové dílce navařováním elektrickým obloukem a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru s nesrovnatelně nižšími náklady. Vyšší produktivitu a přesnost přináší Systém pro vyrovnávání a upnutí obrobku. „Mechatronická upínka“ dokáže na čtvrtinu zkrátit čas pro vyrovnání a upnutí velkých obrobků. V oblasti biomechaniky byl ve spolupráci se společností ProSpon vyvinut Otěruvzdorný povlak pro ortopedické implantáty. Tribologický povlak se zvýšenou korozní ochranou chrání povrch implantátů v kloubních spojeních před otěrem přilehlými měkkými tkáněmi. 

Významnou pomocí ve výrobě i ve výuce jsou virtuální modely. Sestava pro výuku PLC programování a virtuálního zprovoznění automatizačních linek pomáhá předcházet problémům a chybám, které by mohly vzniknout v návrhu, výrobě a zapojování linek. Získané znalosti pak v reálném provozu ušetří náklady i čas. Virtuální modely pro kontrolu a optimalizace technologií obrábění jsou účinným nástrojem pro realistické simulace chování strojů a procesů. Na digitálním dvojčeti, sestaveném z virtuální stanice CNC řídicího systému stroje, modelu MKP nosné struktury stroje včetně pohonů, řízení pohonů a původního SW ČVUT lze simulovat celý proces obrábění.  

Další dva exponáty jsou zaměřené na vzduchotechniku. Ventilátorová komora Alton s radiálním ventilátorem a volně uloženým oběžným kolem byla vyvinutá se společností Alteko za pomoci počítačové simulace proudění CFD. Mezi výhody nové komory patří minimalizace vzniku lokálních tlakových ztrát, vyšší energetická účinnost a nižší akustický výkon. Tichá Lokální větrací jednotka s otočným rekuperačním výměníkem, vyvinutá ve spolupráci se společností Recuair, je určena pro obytné místnosti. Při vývoji jednotky bylo využito počítačové simulace proudění CDF, měření hluku a výkonu v laboratorních podmínkách. Díky unikátní otočné konstrukci, dosahuje rekuperační jednotka účinnost zpětného získávání tepla až 94 % a umožňuje provoz i pod bodem mrazu.

Na laserové technologie jsou zaměřeny dva výzkumné projekty. Navařované struktury laserem se uplatňují v opravárenství nebo při výrobě nových součástí. Navařování malých a přesných struktur a povrchů umožňuje mj. minimalizaci obrábění nebo výrobu dutých struktur. Technologii lze uplatnit ve výrobě prototypů, v sériové výrobě dílců  i v automatickém režimu a opravárenství. Další exponát, nanosekundová technologie Gravírované struktury laserem se uplatní ve výrobě složitých a těžko obrobitelných materiálů. Gravírování struktur a utvařečů třísky do nástrojových materiálů je rychlé a přesné. Nejrozšířenější aplikací je výroba textur, tvarů a popisků do vstřikovacích forem na plasty i v kusové výrobě speciálních nástrojů.

Ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a firmou TechTest byl vyvinut nový elektronický systém pro detekci latentních daktyloskopických stop – RecoDactylus. Zařízení využívá metody UV-VIS spektrometrie. Dokáže spojovat vyhledávání i zajišťování stop v jedné rychlé proceduře a urychlí tím práci kriminalistů.

Letectví jsou věnovány dva výzkumné projekty. Kompozitový vzduchovod pro cvičný proudový letoun L-39 NG, který vznikl se spolupráci s VZLU a společností Aero Vodochody Aerospace. Vyměnitelný vzduchovod přivádějící vzduch do proudového motoru je za účelem vysoké odolnosti a životnosti vyroben z kompozitu. Data získaná z výpočetní analýzy zatížení vzduchovodu byla použita při sérii pozemních motorových zkoušek a při ladění konečnoprvkového modelu pro ověření a další vývoj konstrukce. Druhým bude ukázka Měřicího pracoviště pro zkoušky flutterové odolnosti lehkých sportovních letadel

Podrobnější odborné informace jsou k dispozici na letácích v expozici ČVUT.
Navštivte expozici Fakulty strojní ČVUT v Praze na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně! 
Od pondělí 7. do pátku 11. října 2019 se můžete ve veletržním pavilonu Z, stánku č. 36 přesvědčit, že Fakulta strojní ČVUT v Praze má značný inovační potenciál a může být užitečným partnerem průmyslu.

Zprávy z médií: