CZ/EN

Aktuality

Zapojení studentů do projektu Hospodářské komory

Publikováno: 23. 08. 2019

Vážení studenti doktorského a magisterského studia, věnujte prosím pozornost velmi výhodné nabídce spolupráce pro Fakultu strojní.

Z pověření děkana naší fakulty prof. Valáška, bychom vás chtěli poprosit o spolupráci při zapojení a prezentaci schopností studentů Fakulty strojní v projektu Hospodářské komory hl. města Prahy. Jedná se o projekt iKAP Praha (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství) v oblasti polytechnického vzdělávání. Projekt pracuje s pražskými žáky základních a středních škol. Ti mají k dispozici mj. Polytechnická hnízda (PH) vybudovaná v prostředí 17 středních škol a domů dětí a mládeže - jedná se o plně vybavené učebny - kde od září/října 2019 startuje výuka mechaniky a robotiky a mechatroniky. Projekt míří nejen na vzbuzování zájmu o technické obory u dětí, ale také na motivaci a zvýšení kompetencí u pražských pedagogů a pedagogických pracovníků. V učebnách tak budou žákům II. stupně ZŠ k dispozici robotické stavebnice VEX, mechatronické stavebnice dodavatele Mechatronic Education, notebooky, tablety a jedna 3D tiskárna.

Obracíme se na vás s prosbou a nabídkou, zda byste se chtěli do projektu zapojit. Studenti, kteří by se do projektu přihlásili, by mohli v prostředí vytvořených Polytechnických hnízd vést čtyřhodinové bloky výuky pro až patnáctičlenné skupiny žáků ve věku od 12 do 15 let. Každý budoucí lektor bude v časové dotaci 32 hodin proškolen na práci s výše zmíněnými dvěma typy stavebnic a bude mu poskytnut rovněž návrh metodiky vedení hodin. Hodinová mzda činí 250 Kč/hodinu a hrazena je rovněž přidružená čtyřhodinová příprava. S prací se spojena rovněž drobná administrativa, lektor by s Hospodářskou komorou uzavřel DPČ a měsíčně by zpracovával výkazy práce.

Výuka by však vždy měla proběhnout v kuse, tj. cca od 8:00/9:00 do 11:00/12:00 hod. a poté odpolední bloky opět cca od 13:00 do 16:00 hod. (blok = 4 vyučovací hodiny tj. 4 x 45 min, mzda 225 Kč/ hodinu + 4 hodiny hrazené přípravy). Aktivita bude realizována až do května 2021.

Děkan fakulty navíc přislíbil odměnu ze stipendijního fondu v částce 250 Kč za každý vyučovací blok (4 hodiny výuky + 4 hodiny přípravy). Navíc se můžete také podílet na šíření dobrého jména naší fakulty.

Školení budoucích lektorů, které se skládá ze 4 kurzových dnů, by mělo proběhnout v období od 23. 9. 2019 do 11. 10. 2019, s tím, že tyto termíny jsou předpokládané a budou přesněny přihlášeným lektorům.

!!!Deadline přihlášek na pozici lektora je do 15. 9. 2019!!!

V případě zájmu pošlete svoje CV a krátký motivační dopis na e-mail: jelenova@hkp.cz. Pokud se do projektu přihlásíte, pošlete prosím také o zprávu na email: info-pr@fs.cvut.cz se jménem a osobním číslem, pro možnost vyplacení odměny ze stipendijního fondu, pokud se stanete lektory v tomto programu.

Další informace o projektu můžete získat v letáku a zde:

Stanislava Jelenová Schultingová
Hospodářská komora hl. m. Prahy
e-mail: jelenova@hkp.cz
telefon: 224 818 197
mobil: 703 143 907
www.hkp.cz/ikap-praha
www.facebook.com/ikappraha/

Děkujeme za vaší pozornost,
Pracovníci PR FS ČVUT v Praze