CZ/EN

Aktuality

Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí pracovní pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER

Publikováno: 01. 08. 2019

 

Fakulta strojní ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER pro projekty EU

Náplň práce:

 • Příprava projektových žádostí a jejich příloh, analýz a studií proveditelnosti
 • Zajištění komplexního  procesu  administrace  dotace  (mimo  jiné: příprava  a  zpracování monitorovacích, průběžných, závěrečných a  jiných zpráv,  žádostí o  platby, vypořádání připomínkovacích řízení, změn projektů, přehledů, řešení nesrovnalostí atd.)
 • Monitorování a vyhodnocování aktuálních dotačních podmínek a pravidel, odpovědnost za jejich plnění, monitorování  a administrativní  kontrola veškerých  dokumentů  a  činností  projektu  ve  vztahu k plnění dotačních podmínek a pravidel
 • Monitoring čerpání rozpočtu projektu a jeho aktualizace
 • Koordinace zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt
 • Spoluúčast na evidenci movitých věcí nabytých v rámci projektu, spoluúčast při kontrolách projektu
 • Příprava všech potřebných a podpůrných podkladů pro finanční a technické řízení projektu
 • Komunikace s přiděleným manažerem ze strany Poskytovatele dotace, partnery projektu
 • Spolupráce při přípravě a nastavení systému komplexní administrace projektu vč. podpůrných metodických dokumentů
 • Příprava podkladů k smluvnímu zajištění dodávek, spoluúčast na přípravě a realizaci veřejných zakázek
 • Administrativní a metodická podpora členům pracovního týmu
 • Vedení projektové dokumentace
 • Vyhledávání otevřených dotačních výzev a externích možností získání podpory
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterské úrovně nejlépe ekonomického směru
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost problematiky přípravy, realizace a administrace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU (nejlépe s OP VaVpI)
 • Znalost  informačních systémů  pro  podávání  žádostí  a administraci projektů (zejm. IS KP 2014+/MS2014+)  a  zkušenost s tvorbou projektových žádostí/grantů
 • Dobré komunikační schopnosti (písemný projev, prezentační dovednosti)
 • Samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • Schopnost rychle se orientovat v nové problematice, aktivní přístup k řešení problémů
 • Velmi dobrá uživatelská znalost nástrojů MS Office – Excel, Word, Power Point
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
Výhodou:
 • Zkušenosti s administrací veřejných zakázek
 • Praxe v oblasti účetnictví
Nabízíme:
 • Práci na plný úvazek
 • Práci na zajímavých projektech a dlouhodobou perspektivu
 • Možnost osobního rozvoje a profesního růstu
 • Odpovídající finanční ohodnocení 
 • Zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání)
Místo výkonu práce: Praha
Nástup: možný ihned
Požadované dokumenty:
 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis (max. 1 A4) 
 • Doklad o vzdělání a trestní bezúhonnosti lze předložit před podepsáním pracovní smlouvy.


Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 15/9/2019
na adrese: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, zaměstnanecké oddělení, Technická 4, 166 07 Praha 6 
na e-mail: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.
Na obálku, popř. v předmětu emailu uveďte: „PROJEKTOVÝ MANAGER“

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Zasláním Vašeho životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněno písemnou formou.