CZ/EN

Aktuality

VTÚ a FS ČVUT jednali o efektivnějším propojování vědecko-výzkumné činnosti

Publikováno: 27. 07. 2019

Intenzívnější propojování výuky studentů vysoké školy univerzitního typu s výzkumem, vývojem a zkušebnictvím státního podniku Ministerstva obrany. To je jeden z cílů spolupráce mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Českým vysokým učením technickým v Praze z již uzavřeného Memoranda v oblasti obrany a bezpečnosti. O realizaci dalších konkrétních postupů v praxi tentokrát jednali ředitel VTÚ Jiří Protiva s děkanem fakulty strojní ČVUT Michaelem Valáškem a zástupcem ředitele Centra pokročilých leteckých technologií Jiřím Pavlasem.