CZ / EN

Aktuality

Další unikátní zkušebna leteckých motorů Fakulty strojní ČVUT v Praze zahájila provoz

Publikováno: 25. 06. 2019

Unikátní vrtulovou zkušebnu leteckých motorů Fakulty strojní ČVUT v Praze, na letišti v Hradci Králové, dnes slavnostně otevřeli: náměstek ministra obchodu a průmyslu Vladimír Bärtl, velvyslanec USA v České republice Stephen B. King, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, generální ředitel GE Aviation Czech Milan Šlapák, děkan fakulty strojní ČVUT v Praze Michael Valášek, primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek a další významné osobnosti.

„Dnešní den je významným milníkem v propojování výuky a výzkumu s vývojem a výrobou jako ukázky cesty ČR k inovačnímu lídru Evropy. Jsem přesvědčen, že pouze takový systém aktivně přispěje k transformaci české ekonomiky na ekonomiku s vysokým podílem přidané hodnoty. Jsem hrdý na svůj tým, naše dodavatele a partnery z GE Aviation Czech, CEL, Praga Avia, kteří dokázali uvést do provozu tak komplexní zkušebnu v rekordně krátkém čase“, prohlásil děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, profesor Michael Valášek.

Vláda ČR ve svých usneseních opakovaně konstatuje, že letectví a kosmické aktivity v České republice zůstávají nadále prioritou průmyslového rozvoje ČR s rostoucím potenciálem, a že rozvoj leteckého a kosmického průmyslu má pozitivní vliv na udržitelný a konkurenceschopný růst hospodářství České republiky. Proto vláda ČR požádala Fakultu strojní (FS) ČVUT, aby se podílela na budování základů propojených ekosystémů výuka-výzkum-vývoj-výroba mezi univerzitami a průmyslovými podniky v leteckých a kosmických technologiích.

FS ČVUT proto formulovala svůj záměr posílení výzkumných a výukových kompetencí v leteckých a kosmických technologiích a podala na jeho realizaci projekty OP VVV. Ty spočívají jak ve výstavbě pozemních zkušeben (dynamometrická, vrtulová, jádrová), v experimentálním letadle jako létající zkušebně a pořízení mnoha dalších zařízení, tak v aktualizaci studijního programu a excelentním výzkumu. Vláda se rozhodla urychlit uskutečnění záměru ČVUT jeho předfinancováním formou návratné finanční výpomoci.

Následně FS ČVUT uzavřela s GE Aviation Czech (GEAC) smlouvu o výzkumné spolupráci. V rámci této spolupráce GEAC poskytuje FS ČVUT řadu znalostí jak pro stavbu a provoz zkušeben, tak pro modelování leteckých motorů. To ČVUT pomáhá v řešení výzkumu metodiky pro vytvoření individuálního celoživotního monitorovacího systému funkčnosti a životnosti turbovrtulových motorů s prediktivní údržbou, s užitím konceptů Průmyslu 4.0 v rámci projetu OP VVV. FS ČVUT také připravuje nové studijní programy týkající se leteckých motorů. A tak vzniká vzorová ukázka pro cestu ČR k inovačnímu lídru Evropy. Podobných systémů předpokládá FS ČVUT na vybudované infrastruktuře založit několik.

V nových zkušebnách probíhá excelentní výzkum pro projekt OP VVV spočívající především v měření vlastností motoru s jeho opotřebením, aby tato znalost byla vložena do jeho simulačního modelu. Tím vznikne digitální dvojče motoru, o němž budou shromažďována big data v cloudu pomocí internetu věcí. Souběžně s tímto výzkumem probíhá kolaborativní výzkum s GEAC, kde provádí ČVUT s GEAC společně řadu experimentů zkoumajících vlastnosti motorů zajímavých jak pro vývoj nového turbovrtulového motoru GE Catalyst (dříve nazývaný ATP), tak pro výzkum ČVUT. Intenzivní experimenty byly loni zahájeny na dynamometrické zkušebně a nyní budou probíhat i na vrtulové zkušebně v Hradci Králové.

Vrtulová zkušebna v Hradci Králové je součástí souboru čtyř pozemních zkušeben leteckých motorů, které ČVUT buduje pro posílení výzkumné a výukové infrastruktury v naší republice. První dynamometrickou zkušebnu ČVUT uvedlo do provozu před rokem v pražských Letňanech, nyní uvádí do provozu první vrtulovou zkušebnu v Hradci Králové a zbývající dvě zkušebny (druhou vrtulovou v Hradci Králové a jádrovou v Letňanech) ČVUT uvede do provozu v průběhu léta 2019.

Nová letadlová zkušebna pro letadlové motory v Hradci Králové patří mezi nejmodernější na světě. To je dáno především tím, že horizontálním prouděním vzduchu dokáže simulovat reálné proudění vzduchu na křídle letadla. Její moderní měřicí a řídicí systém má také schopnost odečítat v reálném čase ohromné množství dat z tisíců senzorů umístěných na testovaných motorech. Vrtulová zkušebna byla spolu s turbovrtulovým motorem na hradeckém letišti oživena počátkem dubna a zkušebna s motorem je nyní připravena k „ostrému“ testování. Zkušebnu lze ale využít i pro zkoušení jiných druhů leteckých motorů.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Fotogalerii najdete zde.

Zprávy z médií:

Vrtulová zkušebna leteckých motorů Fakulty strojní