CZ / EN

Aktuality

Proběhla prezentace prací studentů středních škol StreTech 2019

Publikováno: 06. 06. 2019

Ve středu dne 5. června 2019 proběhlo již třinácté setkání se studenty střednách škol z celé republiky v rámci konference StreTech 2019. Cílem setkání je umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své výzkumné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení nejen navzájem ale i se studenty a pracovníky fakult ČVUT.

Přihlášeno bylo 150 příspěvků od 268 studentů ze 72 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující studenti, tak jejich střední škola. Pro širokou veřejnost jsou jak sborník z letošního, tak i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce http://www1.fs.cvut.cz/stretech/.

Aktuality/06_2019/StreTech_2019_Beroun_w.jpgPráce na StreTech 2019 mohly být individuální nebo kolektivní a prezentované buď formou posteru, nebo modelu, případně ukázkami na notebooku. Prezentovány mohou být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Přihlášení a výběr prací je ponechán na uvážení vedení středních škol. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné. Každému účastníkovi je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se může představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům expozice.

Odpoledne dále proběhly pro účastníky akce a zájemce z širší veřejnosti exkurze do laboratoří Fakulty strojní, konkrétně do laboratoře průmyslového řízení, laboratoře aditivních technologií, laboratoře robotického svařování, laboratoře biomechaniky a laboratoří aerodynamických tunelů.

Propagační plakát připravil student tercie (8. třídy) z Gymnázia J. Barranda Beroun. Ústřední kresba plakátu je inspirována motivem srdce. Dle vyjádření autora proto, že chtěl vyjádřit že StreTech je srdcovou záležitostí, neboť na této akci byl letos již potřetí. A protože se StreTech týká především technických výrobků, rozhodl se srdce vytvořit z nejrůznějších potrubí, ventilací a nýtovaných plechů. Použitý styl kresby může někomu připomínat populární hru Machinarium.
 

Fotogalerii z letošního ročníku najdete zde.

StreTech 2019

Fotogalerie