CZ / EN

Aktuality

Studentský projekt – Lámání křídla II.

Publikováno: 22. 05. 2019

Na týmový projekt návrh křídla bezpilotního prostředku se přihlásily tři týmy ze studijního programu Letectví a kosmonautika. Zátěžová zkouška dalšího týmového projektu (tým číslo 3) ze studijního programu Letectví a kosmonautika proběhla 14. května 2019. Na projektu třetího týmu pracovalo pět studentů a vedoucím byl zvolen Martin, tak jsme ho trochu vyzpovídali.

Přišel váš tým s odlišným návrhem křídla než další dva týmy?

„Konstrukčně je křídlo ze všech 3 týmů zřejmě nejvíce konzervativní. Z předchozích ročníků týmového projektu jsme věděli, že křídla mají problém namáhání vydržet. Proto jsme se drželi klasické, na velkých letadlech ověřené konstrukce. Materiálově jsme se zvolili laminaci, protože je to nejjednodušší způsob jakým lze docílit relativně lehké křídlo.“

Kdo se konkrétně podílel na projektu?

„V týmu pracoval Honza, Samuel, já a dvě dívky, Helena a Veronika. Oproti ostatním týmům jsme tedy nejvíce genderově vyvážení.“

Martine, bylo šéfování těžké?

„Nebylo nutné tým moc řídit, všichni se ochotně a aktivně zapojovali do práce na křídle.“

V soutěži týmových projektů jste asi pracovali samostatně. Zkoušeli jste něco vyzvědět na „konkurentech“?

„Prvotní návrh jednotlivých konstrukcí si každý tým řešil zvlášť. Jak výpočty a práce pokročily, bylo postupně jasnější, jakým směrem se každý z týmů vydal. Také jsme se potkávali v dílně, takže byly vidět i výsledky práce ostatních. Ale v této fázi by už bylo velmi obtížně konstrukci radikálně měnit. Nějaké vyzvídání nebo kopírování by proto nemělo smysl.“

Kolik hodin jste celkem strávili projektem?

„Projekt byl časově náročný. Celý tým pracoval na křídle celý semestr, třináct týdnů. Každou středu od 11 do 18 hodin. Když se stavba blížila ke konci, museli jsme občas pár hodin přidat i v pondělí a úterý. Kdyby nám měl za naší práci strávenou na křídle někdo zaplatit, tak by se asi nedoplatil (smích :D), ale o to nám samozřejmě nešlo. Hlavní je, že jsme si zkusili něco vytvořit a následně i otestovat a myslím si, že pro nás závěrečná pevnostní zkouška dopadla velmi dobře.“

Co vašemu týmu nejvíce pomohlo? Studium, vlastní invence nebo něco jiného?

„Nejvíce nám pomohlo, že většina členů týmu měla už s laminováním nějakou zkušenost, stejně tak jako se stavbou modelů letadel.“

Zkouška je za vámi. Na kolika procentech došlo k deformaci křídla?

„Křídlo vydrželo provozní i početní zatížení na záporném násobku. Na kladném násobku pak vydrželo bez problému provozní zatížení, ale početního se dosáhnout nepodařilo. Přesto výsledek hodnotím velmi kladně a jsem přesvědčený, že po lehkém zdokonalení konstrukce by naše křídlo vydrželo i početní zatížení.“

Znamená pro vás výsledek zkoušky více zkušeností nad rámec výuky anebo převažují emoce?

„Jsme moc rádi, že jsme křídlo dokončili a otestovali s takovým výsledkem. Pro příště jsme chytřejší a víme čeho se vyvarovat. Emoce po zkoušce byly určitě pozitivní.“

O hodnocení jsme požádali Ing. R. Theinera, vedoucího ústavu letadlové techniky FS.

Jak hodnotíte výsledek zkoušky projektu číslo tři?

„Zkouška dopadla jistě dobře, i když konstrukce nepřenesla požadované početní zatížení. Na každé letadlové konstrukci je zásadní konstrukci nepředimenzovat. Každý kilogram ušetřené hmotnosti ušetří provozovateli během průměrného života letadla cenu 1kg zlata!!! To, že konstrukce, zejména ty staticky neurčité, se nepodaří na první pokus dokonale "naladit" je běžné. Konstruktér zjistí nejslabší článek a ten zesílí. V opačném případě se nedoví, kde materiál ubrat. Tým č. 3 si vedl během celého semestru skvěle, pracoval kolektivně, realizaci splnil ještě před časovým limitem. Z jejich výkonu mám upřímnou radost.“

Je možné již nyní sestavit hodnotící žebříček všech tří týmů?

„Pomyslné“ pořadí úspěšnosti ještě neznám. Studenti si jej, jak jinak než „vypočtou“, dle zadaných kritérií sami. Ty jsou čtyři a mají různé váhy: čas, cena, hmotnost a dosažené zatížení při poruše. Posledně jmenované kritérium je poněkud zákeřné. Poddimenzování i předimenzování výsledné hodnocení snižuje. Sám jsem moc zvědavý, jak to vše při závěrečných presentacích dopadne. To co vím ale již nyní, zvítězili všichni, včetně kolegů ze zaměření letadlové motory a kosmická technika. Všichni zasluhují obrovskou pochvalu za svůj přístup, nasazení a schopnost navržené dílo dotáhnout do realizace.

Studentský projekt – Lámání křídla II.

Fotogalerie