CZ/EN

Aktuality

Nabídka stipendií do Japonska

Publikováno: 07. 05. 2019

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP). Věkový limit je 35 let, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů z anglického a japonského jazyka je stanoven na 7. 6. 2019.
 
Japonsko nabízí také stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5-7 roků pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníku na VŠ. Uchazečka nebo uchazeč musí být narozen/a po 2. 4. 1995, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů je stanoven na 7. 6. 2019. Testy se skládají z matematiky, anglického a japonského jazyka plus z chemie a biologie, resp. z chemie a fyziky podle zvoleného studijního oboru. Vzorové písemné testy naleznete pod odkazem zde: https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
 
Termín podání přihlášek je 29. 5. 2019 do 15 hodin. 
Přihlášky se podávají přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18
 
Seznam požadovaných dokumentů, přihlášku a stipendijní podmínky naleznete pod výše uvedeným odkazem a rovněž na stránkách Velvyslanectví Japonska v Praze (viz bod 2, Research Student a bod 3, Undergraduate Students): https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html
 
V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.
 
Sabine Borovanská, M.A.
Odborná referentka
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz
 
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz