CZ / EN

Spolupráce s Fakultou strojní ČVUT pro dokonalejší výrobní technologie

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT v Praze je zaměřený na celou oblast strojírenské technologie. V průmyslovém inženýrství mj. navrhuje nové výrobní systémy a optimalizace stávajících linek s využitím moderních nástrojů.

Na konci srpna 2019 měl celý Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie hned dva důvody k oslavě. Provoz nových technologických linek zahájila navijárna firmy SOPO v Modleticích a výrobce žáruvzdorných produktů, společnost P-D Refractories.

Cílem čtyřleté práce ústavu na projektu pro firmu SOPO

byla optimalizace stávající technologie podle konceptu digitální továrny. Výsledkem je zvýšená produktivita práce a lepší pracovní prostředí pro zaměstnance.

pracoviste/12134/SOPO/1-c01_04.jpgPráce na projektu začala v roce 2015 analýzou stávající technologie a postupně byl zpracováván plán optimalizace s cílem zvýšit produktivitu práce a zaměstnancům připravit příjemnější prostředí. Majitel požádal strojaře o koncepční návrh. Analýza prokázala, že dispozice původně zamýšleného objektu neumožňuje efektivní instalaci technologie. Majitel se proto rozhodl pro stavbu nové budovy. Nová navijárna rotorů a statorů imituje vzhled prvorepublikové továrny, u které nechybí ani komín, i když je jen ozdobou. Provoz v továrně byl zahájen 30. 8. 2019. Uvnitř zaměstnanci pracují v příjemném prostředí průmyslové výroby odpovídající 21. století. Pro strojní inženýry však vývoj digitální továrny nekončí. Pokračováním projektu budou analýzy výrobních systémů a návrhy na zefektivnění technologie, zvyšování podílu automatizace a úpravy podle zásad ergonomie.

pracoviste/12134/SOPO/5-IMG_1618.jpg pracoviste/12134/SOPO/1-fotofabrikavecerpromo_rgb.jpg


Pro P-D Refractories ústav navrhl automatizovanou technologii,

jejíž součástí je také robotizované pracoviště, které umožní zvýšit produktivitu práce.

pracoviste/12134/PD-Refractories/image25.pngSpolečnost P-D Refractories CZ a.s. patří mezi největší výrobce a dodavatele žáruvzdorných výrobků a surovin. Vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení. Zařízení „šamotky“ z 80. let vykazovalo nízkou produktivitu a vysoké procento zmetků. Noví majitelé požádali o návrh nové technologie Fakultu strojní ČVUT v Praze. Na důkladnou analýzu trhu žáruvzdorných produktů a vyhodnocení předpokladů pro perspektivu jejich výroby navázal Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie komplexním návrhem automatizované technologie, jejíž součástí je i robotizované pracoviště. Linka, dokončená koncem srpna 2019 představuje soubor inovativních řešení. Produktivita se zvýšila, procento zmetkových výrobků je prakticky nulové a nová linka ušetřila 15 pracovníků.
pracoviste/12134/PD-Refractories/image12.png         pracoviste/12134/PD-Refractories/image4.png
 

Bližší informace k výše uvedeným projektům rád poskytne:  

Ing. Jiří Kyncl, vedoucí skupiny technologického projektování
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT
Tel.: 606 833 333; E-mail: jiri.kyncl@fs.cvut.cz