CZ / EN

Od endoprotéz k cévním náhradám

prumysl/pribehy/endo02up.jpgLékaři celá staletí vyhledávají spolupráci s techniky. V současné době, s překotným nástupem nových technologií a materiálů, je tato interdisciplinární a mezioborová spolupráce rozvíjena o to intenzivněji. Nejedná se jen o vývoj instrumentária, ale i o oblasti základního výzkumu či vývoje různých typů implantátů a jejich komponent. Vzhledem k delší době dožití a požadavkům aktivního životního stylu, je důležitý vývoj náhrad nejen v oblasti skeletální, ale i v oblasti měkkých tkání, např. cévních náhrad. Této oblasti výzkumu a vývoje se věnuje vědní obor biomechanika. Poptávka „náhradních dílů“ roste nejen pro člověka, ale i pro naše domácí mazlíčky.

Onemocnění kardiovaskulárního systému je ve všech vyspělých zemích velmi časté a v poslední době postihují i mladé jedince. Naše republika není, bohužel, výjimkou. Více než 2/3 potíží je způsobeno onemocněním vaskulárního systému. Odtud vychází požadavek na vývoj co nejdokonalejších cévních náhrad. Ukazuje se, že na trhu např. chybí dlouhodobě spolehlivé náhrady cév pro nízké průtoky a malé průměry. Vývoj takové náhrady vyžaduje multidisciplinární tým s rozsáhlými znalostmi z oblasti chirurgie, mechaniky, biochemie, matematického modelování a dalších vědních disciplín. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze působí odborníci, kteří dokáží lékařské náhrady navrhovat, ověřovat jejich funkčnost a také vzdělávat studenty v oboru biomechanika.

prumysl/pribehy/endo01up.jpgNa Fakultě strojní se ve spolupráci s VFN v Praze a 1. LFUK vyvíjejí alternativní cévní náhrady pro průtoky menší než 150 ml/min a s průměry pod 6 milimetrů. Vývoj podporuje ministerstvo zdravotnictví grantovými projekty. Výsledkem budou kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích fakulty se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent. Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen zvířecího modelu, ovce. Výsledky naznačují, že v seznamu významných patentů přibyde další a možná i celoevropský.