CZ / EN

Strojaři pro křehkou krásu

Za úspěšnými podnikatelskými příběhy stávají výborné nápady a schopní lidé. Tam, kde management a zaměstnanci na další rozvoj nestačí, nastupuje spolupráce s experty mimo firmu. Jedním z příkladů je spolupráce sklářů a vědců z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Firma Blažek Glass patří mezi přední producenty sklářských výrobků již sedm generací. Kvalitní práci systematicky doplňuje o inovace. V roce 1997 ohromila světový trh novinkou, skleněným pilníkem na nehty. Dnes tvoří tato produkce více než 80 % odbytu a poptávka stoupá. Bylo tedy nutné zvýšit produktivitu práce. Základem pilníku je leptané sklo, ale konečný tvar vyžadoval ruční broušení obvodu. Šlo to pomalu, nechyběly ani zlámané polotovary. Firma se obrátila na Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní s žádostí o vývoj speciální brusky. Na základě analýzy výrobního programu společnosti ústav vyvinul, společně s firmou Mikronex, automatizované pracoviště CNC brusky se zakládáním skleněných polotovarů do zásobníku a vyhazováním hotových pilníků do vodní lázně.

prumysl/pribehy/pilniky.jpgVývoj stroje nebyl jednoduchý. Polotovary pilníků jsou křehké a jejich formáty jsou různé. Záleží na tom, jestli budou sloužit úpravě nehtů na ruce nebo na noze. Délka se pohybuje od 65 do 200 mm a šířka od 12 mm do 25 mm. Proměnlivá je i tloušťka pilníků, pohybuje se v rozmezí od 2 do 6 mm. Základním problémem proto bylo vyřešit snadné a stabilní upínání křehkých polotovarů různých formátů bez náročného nastavování parametrů. Za tím účelem byla na Fakultě strojní ČVUT v Praze vyvinuta a ve spolupráci s firmou Mikronex vyrobena jak konstrukce stroje, tak i přesný speciální upínací systém. Je uzpůsobený pro co nejjednodušší zadání požadovaného brousicího cyklu, rychlou a jednoduchou výměnu upínacích čelistí při změně výrobního programu a snadné obsluhování stroje uživatelem. Zcela unikátní je schopnost řídicího systému realizovat výrobu nerotačních tvarů s kinematikou brusky „na kulato“, a to díky speciálnímu výpočtovému algoritmu a souvislému numerickému řízení všech strojních os. Ovládání stroje je automatické, prostřednictvím řídicího systému Mikroprog-F od firmy Mikronex  s grafickou nadstavbou pro plně dotykové ovládání. K vyvinutému stroji stačilo  dodat jen podavač a bruska se stala součástí nové technologie výroby skleněných pilníků.

prumysl/pribehy/bruska.jpgDíky spolupráci s Fakultou strojní získala tradiční firma Blažek Glass moderní technologii, která ji pomůže opět zvýšit náskok před konkurencí.

Autoři projektu:
Lubomír Štajnochr, Jan Šimota, Jan Urban, Pavel Novák, Libor Beránek