CZ / EN

3D tisk vyrobí letadlo i ozdobí dort

Širší veřejnost netuší, že pod Fakultu strojní ČVUT v Praze spadá celkem 16 výzkumných ústavů, na jejichž práci se významně podílejí i studenti během svého studia. Výzkumný proces přitom představuje důležitý přínos nejen pro vlastní studium, výsledky projektů následně využívá pro své výrobní programy řada firem, které se do výzkumů rovněž zapojují. V propojení obou těchto sfér – studijní a firemní – se pak naplňuje další smysl existence těchto ústavů. Za jejich zdmi se odehrávají zajímavé příběhy…

3D tisk nabývá celosvětově na důležitosti raketovou rychlostí. Jde o proces, při kterém počítačem řízený pohyb trysky vytváří z digitální předlohy (3D modelu) model fyzický. Lze tak vyrobit objekty nanometrických velikostí stejně jako i domy.
Mimo jiné i touto technologií se na půdě strojní fakulty zabývá Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Děkan FS prof. Michael Valášek před časem překvapil jeho pracovníky dotazem: „Nešlo by 3D tiskem ozdobit dort?“ Nejednalo se o žertovný námět k přemýšlení, jak zprvu předpokládali, ale o zadání úkolu. Zákusky, ozdobené s využitím 3D tiskárny, se totiž měly stát součástí pohoštění představenstva Svazu průmyslu a dopravy, jehož valná hromada se chystala na půdě fakulty. A tak se Petr Beneš a Jan Zavřel pustili do řešení neobvyklého úkolu…

Nprumysl/pribehy/Dort_3Dtisk.jpgejprve zbavili přístroj součástí, které se týkaly standardního tisku plastem, a nahradili je jinými, vhodnými pro tisk – čím vlastně? Jako první v řadě zkusili šlehačku, která se ovšem neosvědčila. „Ucpávala přístroj, nedržela tvar a vpíjela se do korpusu,“ vypočítává Petr Beneš hlavní potíže, jejichž řešení zabíhalo do oboru mechanika kapalin. Radil se proto i s manželkou, která ho shodou okolností vystudovala.

Konkrétním potřebám nakonec nejlépe vyhověl termix. 3D tisk písmen „SP“ - loga Svazu průmyslu a dopravy – ladili v první fázi na papír, v další pak už na řezy tiramisu, které (rovněž po určitém vybírání) objevili v jednom z hypermarketů. Po týdnu práce tak byly zákusky, zdobené 3D tiskem, na světě a členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy je mohli nejen ochutnat, ale zároveň se i podívat na proces jejich zdobení.

„Tak to je mazec,“ komentoval informaci o unikátní tiskárně na facebookové stránce strojarna.cz jeden z uživatelů, který se v legraci rovnou zajímal: „Bude se stavět nějaká kantýna U tiskárny?“ „Zatím ne,“ dostalo se mu odpovědi, „ale zájem ze strany podnikatelů byl a je možný i další vývoj tohoto zařízení pro oblast gastronomie.“