CZ / EN

Volby do AS ČVUT 2023

Harmonogram voleb do AS ČVUT studenti

Na funkční období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 byla zvolena senátorkou Klára Osičková!

 1. Vyhlášení voleb: 31. 8. 2023 (usnesení 7-15 AS ČVUT )

 2. Volba dílčí volební komise: 18.10. 2023 (na zasedání AS ČVUT FS)

 3. Zveřejnění harmonogramu voleb: 30. 10. 2023

 4. Ověřování evidence seznamu voličů na https://volby.cvut.cz/ a přijímání připomínek k seznamu (e-mailem na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz nebo písemně k rukám předsedy dílčí volební komise): 1. 11. – 8. 11. 2023

 5. Návrhy kandidátů do AS ČVUT: do 8. 11. 2023 12:00 hodin (doručení vytištěné a podepsané přihlášky kandidáta v zalepené obálce s označením "Volby do AS ČVUT" do podatelny FS ČVUT a současné zaslání přihlášky ve formátu pdf na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz)
  Vzor přihlášky je ke stažení ZDE !

 6. Zveřejnění charakteristik kandidátů: 10. 11. 2023 20:00 hodin

 7. Druhé kolo elektronického hlasování proběhne od půlnoci 29. 11. 2023 0:00 do pátku 1. 12. 2023 23:59 na adrese: https://volby.cvut.cz/

 8. Sečtení hlasů a vyhlášení výsledků druhého kola voleb: 4. 12. 2023 14:00 hodin

 9. Možnost podávat stížnosti na průběh voleb: do 18:00 hodin 28. 11. 2022 (e-mailem na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz nebo písemně k rukám předsedy HVK)

 10. Rozhodnutí o stížnostech na průběh voleb: 4. 12. 2023 16:00 hodin

 11. Projednání zprávy o průběhu voleb na zasedání AS ČVUT FS: na zasedání následujícím po 4. 12. 2023

Kandidáti 

Výsledky

Klára Osičková byla zvolena senátorkou.

Složení dílčí volební komise 

 • Ing. Michal Kuchař – předseda
 • doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Lazák