CZ / EN

Volby do AS FS a AS ČVUT 2022

Harmonogram voleb do AS ČVUT FS a AS ČVUT

na funkční období 2023 – 2025 ve volebních obvodech na ČVUT FS
 
 1. Vyhlášení voleb: 21. 9. 2022 (na zasedání AS ČVUT FS)
 2. Volba volebních komisí (HVK, DVK): 21. 9. 2022 (na zasedání AS ČVUT FS)
 3. Zveřejnění harmonogramu voleb: 21. 10. 2022 (provádí HVK)
 4. Zveřejnění seznamu voličů: do 14:00 31. 10. 2022 (provádí HVK) v aplikaci https://volby.cvut.cz/
 5. Připomínky k seznamu voličů: do 14:00 7. 11. 2022 (e-mailem na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz nebo písemně k rukám předsedy HVK)
 6. Rozhodnutí o oprávněnosti připomínek k seznamu voličů: do 16:00 7. 11. 2022 (rozhoduje HVK)
 7. Návrhy kandidátů do AS: do 12:00 8. 11. 2022 (doručení vytištěné a podepsané přihlášky kandidáta v zalepené obálce s označením "Volby do AS ČVUT FS" nebo "Volby do AS ČVUT" do podatelny FS ČVUT a současné zaslání přihlášky ve formátu pdf na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz)
  Vzory přihlášek jsou ke stažení zde:
 8. Zveřejnění charakteristik kandidátů: do 20:00 11. 11. 2022 (provedou HVK a DVK)
 9. Elektronické hlasování: od 00:00 14. 11. 2022 do 12:00 21. 11. 2022 na adrese: https://volby.cvut.cz/
 10. Sečtení hlasů a vyhlášení výsledků v elektronické aplikaci: do 18:00 21. 11. 2022
 11. Možnost podávat stížnosti na průběh voleb: do 18:00 28. 11. 2022 (e-mailem na adresu AS.volby@groups.fs.cvut.cz nebo písemně k rukám předsedy HVK)  
 12. Rozhodnutí o stížnostech na průběh voleb: do 16:00 2. 12. 2022
 13. Projednání zprávy o průběhu voleb na zasedání AS ČVUT FS: na zasedání následujícím po 2. 12. 2022

Kandidáti 

Výsledky voleb

AS ČVUT - zaměstnanci

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. zvolen senátorem
prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. zvolen senátorem
doc. Ing. Václav Bauma, CSc. zvolen senátorem
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. 1. náhradník
Ing. Karel Vítek, CSc. 2. náhradník
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D. 3. náhradník

AS ČVUT - studenti

Ing. Michal Kuchař zvolen senátorem
Ing. Michal Stejskal zvolen senátorem
Vojtěch Novotný zvolen náhradníkem

AS ČVUT FS - zaměstnanci

Ing. Petr Hatschbach, CSc. zvolen senátorem
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. zvolen senátorem
prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Jakub Horník, Ph.D. zvolen senátorem
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. zvolen senátorem
prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. zvolen senátorem
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. zvolen senátorem
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Petr Beneš, Ph.D. zvolen senátorem
doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. zvolen senátorem
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. zvolena senátorkou
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. zvolen senátorem
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. zvolena senátorkou
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Michal Fürbacher zvolen senátorem
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Karel Vítek, CSc. zvolen senátorem
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. zvolen senátorem
Ing. Jiří Kuželka, Ph.D. 1. náhradník
Ing. Rastislav Toman 2. náhradník
Ing. Jan Štěpánek, Ph.D. 3. náhradník
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. 4. náhradnice
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 5. náhradník
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. 6. náhradník
Ing. Karel Petr, Ph.D. 7. náhradník
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D. 8. náhradník
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 9. náhradník
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. 10. náhradník
Ing. Cyril Oswald, Ph.D. 11. náhradník
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. 12. náhradník
Ing. Matouš Cejnek, Ph.D. 13. náhradník
Ing. Zdeněk Tolde, Ph.D. 14. náhradník

AS ČVUT FS - studenti

Bc. Tomáš Dub zvolen senátorem
Ing. Jan Flek zvolen senátorem
Ing. Lucie Hlavůňková zvolena senátorkou
Ing. Anna Lancmanová zvolena senátorkou
Ing. Michal Kuchař zvolen senátorem
Ing. Vojtěch Smolík zvolen senátorem
Bc. Kateřina Kobrlová zvolena senátorkou
Ing. Martin Vitoušek zvolen senátorem
Bc. Jakub Švadlena zvolen senátorem
Ing. Filip Trnka zvolen senátorem
Ing. Tomáš Lazák zvolen senátorem
Ing. Tomáš Kratěna 1. náhradník
Ing. Vojtěch Halamka 2. náhradník
Ing. Adam Krupica 3. náhrandík
Ing. Jan Syblík 4. náhradník
Ing. Martin Novák 5. náhradník
Ing. Michal Straka 6. náhradník
Ing. Petr David 7. náhradník
Ing. Daniel Divíšek 8. náhradník

Složení volebních komisí:

Hlavní volební komise pro volbu do AS ČVUT FS (HVK)
 • doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., předseda
 • doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
 • Ing. Petr Beneš, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
 • Ing. Adolf Valášek
 • Ing. Aleš Balon
 • Ing. Tomáš Lazák
 • Ing. Vojtěch Halamka
 
Dílčí volební komise pro volbu do AS ČVUT FS – obvod akademičtí pracovníci (DVK)
 • doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., předseda
 • doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
 • Ing. Petr Beneš, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
 
Dílčí volební komise pro volbu do AS ČVUT FS – obvod studenti (DVK)
 • Ing. Adolf Valášek - předseda
 • Ing. Aleš Balon
 • Ing. Tomáš Lazák
 • Ing. Vojtěch Halamka
 
Dílčí volební komise pro volbu do AS ČVUT – obvod akademičtí pracovníci (DVK)
 • doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., předseda
 • Ing. Petr Beneš, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.
 
Dílčí volební komise pro volbu do AS ČVUT – obvod studenti (DVK)
 • Ing. Aleš Balon - předseda
 • Ing. Tomáš Lazák
 • Ing. Vojtěch Halamka
 

Doplňující informace

Volby proběhnou ve volební aplikaci ČVUT nazvané SEVAS, která bude zpřístupněna uživatelům v nejbližších dnech.