[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.
(Petr.Zuna (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2865
(22 435) 7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
(Jiri.Janovec (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7250B-116 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.
(Jiri.Cejp (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7515B-117 (Karlovo náměstí)
Jiří Malkovský
(Jiri.Malkovsky (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7283A-s122 (Karlovo náměstí)
Iva Zámostná
(Iva.Zamostna (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7498B-112 (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.
(Vladimir.Stary (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7226
(22 435) 7273
B-118 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D.
(Zdenka.Jenikova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9756F-212 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.
(Jana.Sobotova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7546B-108 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horník, Ph.D.
(Jakub.Hornik (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7531
(22 435) 7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D.
(Elena.Cizmarova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-441 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.
(Pavlina.Hajkova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7444A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Tolde
(Zdenek.Tolde (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7528B-109 (Karlovo náměstí)
Ing. Stanislav Krum, Ph.D.
(Stanislav.Krum (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7444A-445 (Karlovo náměstí)
Pavel Sachr
(Pavel.Sachr (zavináč) fs.cvut.cz)
420606711076
(22 435) 7529
B-119 (Karlovo náměstí)
prof. Dr. Ing. Libor Beneš
(Libor.Benes (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7513B-126 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D.
(Jaroslav.Malek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7226
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
(Petr.Spatenka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7427B-113 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
(J.Kadlec (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7429
Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D.
(Ladislav.Cvrcek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7275B-122 (Karlovo náměstí)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D.
(Tatana.Vackova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9755F-210 (Karlovo náměstí)
Ing. František Denk
(Frantisek.Denk (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Michal Junek
(Michal.Junek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horváth, Ph.D.
(Jakub.Horvath (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Krčil
(Jan.Krcil (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Mára
(Vladimir.Mara (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Bc. Filip Jeník
(Filip.Jenik (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Zuzana Weberová
(Zuzana.Weberova (zavináč) fs.cvut.cz)
Hana Šourková
(Hana.Sourkova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Marie Rohlová
(Marie.Rohlova (zavináč) fs.cvut.cz)