[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.
(Petr.Zuna (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2865
(22 435) 7271
B-110 (Karlovo náměstí)
A1-506b (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
(Jiri.Janovec (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7250B-116 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.
(Jiri.Cejp (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7515B-117 (Karlovo náměstí)
Jiří Malkovský
(Jiri.Malkovsky (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7283A-s122 (Karlovo náměstí)
Iva Zámostná
(Iva.Zamostna (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7498B-112 (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.
(Vladimir.Stary (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7226
(22 435) 7273
B-118 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D.
(Zdenka.Jenikova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9756F-212 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.
(Jana.Sobotova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7546B-108 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horník, Ph.D.
(Jakub.Hornik (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7531
(22 435) 7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D.
(Elena.Cizmarova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-441 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.
(Pavlina.Hajkova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7444A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Tolde, Ph.D.
(Zdenek.Tolde (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7528B-109 (Karlovo náměstí)
Ing. Stanislav Krum, Ph.D.
(Stanislav.Krum (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7444A-445 (Karlovo náměstí)
prof. Dr. Ing. Libor Beneš
(Libor.Benes (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7513B-126 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D.
(Jaroslav.Malek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7226
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
(Petr.Spatenka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7427B-113 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
(J.Kadlec (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7429
doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D.
(Ladislav.Cvrcek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7275B-122 (Karlovo náměstí)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D.
(Tatana.Vackova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9755F-210 (Karlovo náměstí)
Ing. František Denk
(Frantisek.Denk (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Michal Junek
(Michal.Junek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horváth, Ph.D.
(Jakub.Horvath (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Mára
(Vladimir.Mara (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Bc. Filip Jeník
(Filip.Jenik (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Zuzana Weberová
(Zuzana.Weberova (zavináč) fs.cvut.cz)
Hana Šourková
(Hana.Sourkova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Marie Rohlová
(Marie.Rohlova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Jan Krčil
(Jan.Krcil (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7249A-442 (Karlovo náměstí)
Bc. Jakub Antoň
(Jakub.Anton (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Matěj Buřil
(Matej.Buril (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Lucie Pilsová
(Lucie.Pilsova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5770A-322 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Smola
(Vojtech.Smola (zavináč) fs.cvut.cz)