[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Elena Čižmárová

Ing. Elena Čižmárová, Ph.D.

elena.cizmarova (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / Fakulta strojní

(22 435) 7249
(22 435) 7529

místnost: A-441, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FV40159  
  Inteligentní textílie na bázi gragenu – Čižmárová, E. (2019-2021)
 • 7AMB12SK025  
  Měření deformačních charakteristik automobilových plechů a termoplastů nestandardními metodami – Čižmárová, E. (2012-2013)

Článek v periodiku

2023

 • The Influence of Reagents on the Shape, Stability, and Toxicity of AgNPs and Their Use to Produce Polymer-AgNPs Composites – Velgosová, O. - Mačák, L. - Mára, V. - Múdra, E. - Vojtko, M. - Lisnichuk, M., - Čižmárová, E., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2023, 13(12), 1-14. ISSN 2075-4701.

2022

 • Metallic Materials for Hydrogen Storage – A Brief Overview – Hájková, P. - Horník, J. - Čižmárová, E., - Kalianko, F., Coatings. 2022, 12(12), 1-24. ISSN 2079-6412.
 • Influence of Reagents on the Synthesis Process and Shape of Silver Nanoparticles – Velgosova, O. - Mačák, L. - Čižmárová, E., - Mára, V., Materials. 2022, 15(19), 1-10. ISSN 1996-1944.
 • Inkousty na bázi grafenu pro funkční textilie – Horník, J. - Čižmárová, E., - Mára, V., MM Průmyskové spektrum. 2022,(1,2), 48-49. ISSN 1212-2572.

2018

 • Characteristics of silver nanoparticles in different pH values – Mražíková, A. - Velgosová, O. - Kavuličová, J. - Matvija, M. - Čižmárová, E., - Willner, D., Archives of Metallurgy and Materials. 2018, 63(2), 993-998. ISSN 1733-3490.
 • Green synthesis of Ag nanoparticles: Effect of algae life cycle on Ag nanoparticle production and long-term stability – Velgosova, O. - Mražíková, A. - Čižmárová, E., - Málek, J., Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2018, 28(5), 974-979. ISSN 1003-6326.

2017

 • Effect of storage conditions on long-term stability of Ag nanoparticles formed via green synthesis – Velgosová, O. - Čižmárová, E. - Málek, J., - Kavuličova, J., International Journal of Minerals, Metalurgy and Materials. 2017, 24(10), 1177-1182. ISSN 1674-4799.

2014

 • Analysis degradation of polystyrene with nanofillers – Miháliková, M. - Német, M., - Čižmárová, E., Materials Engineering. 2014, 21 24-29. ISSN 1335-0803.

2011

 • Vplyv rýchlosti deformácie na zmenu mechanických vlastnosti mikrolegovaných ocelí. – Čižmárová, E. - Mihaliková, M., - Német, M., Chemické listy. 2011, 105(s), 546-548. ISSN 0009-2770.

2007

 • Degradation selected type polymers PC, HIPS – Čižmárová, E. - Mihaliková, M., Materiálové inžinierstvo. 2007, 14(3), 203-207. ISSN 1335-0803.
 • Local Strains Depending on Microstructure of Thermoplasics Polyamide and Polypropylene Composite – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 776-780. ISSN 1335-1532.

2005

 • The Effect of Strain Rate on Mechanical Properties in Microalloyed Steels, Drade S 315 MC and S 460 MC – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., Journal of Metals, Materials and Minerals. 2005, 15(5), 31-37. ISSN 0857-6149.

Stať ve sborníku

2020

 • The Failure of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Defect and Diffusion Forum Vol. 405. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. p. 205-211. vol. 405. ISBN 978-3-0357-1612-2.

2019

 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 99. ISBN 978-80-553-3285-7.

2017

 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 189-193. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 74-79. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 45-51. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.

2014

 • Steel KODUR 460MC under Creep Condition – Miháliková, M. - Čižmárová, E., In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 161-164. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Available from: http://www.scientific.net/KEM.635.161

2012

 • Tungsten-steel composites and FGMs produced by hot pressing – Matějíček, J. - Boldyryeva, H. - Brožek, V. - Čižmárová, E., - Pala, Z., In: METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. p. 1417-1422. ISBN 978-80-87294-31-4.
 • Influence montmorillonite nanocomposites on deformation properties of polystyrene krasten 171 – Miháliková, M. - Čižmárová, E., In: Yucomat 2012: The Fourteenth Annual Conference: Programme and the Book of Abstracts. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2012. pp. 68.

2008

 • Slitina Al-Cr připravená rychlým tuhnutím – Jurči, P. - Čižmárová, E., - Šuštaršič, B., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 289-292. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • PA and PP Nano-composites: Durability, Deformation and Fracture Behaviour – Rybníček, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E. - Hrouda, P. - Horník, J., - Steidl, J., In: Polymerwerkstoffe 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008. p. 30.

2007

 • Creepové a rázové vlastnosti polypropylenového nanokompozitu s plnivem na bázi vrstevnatých jílů – Čižmárová, E. - Válek, R., - Hell, J., In: Vyztužené plasty. Plzeň: Dům techniky, 2007. pp. 19-24. ISBN 978-80-239-8857-4.
 • Analýza lokálneho deformačného chovania termoplastického kompozitu – Čižmárová, E. - Pešek, L., - Gazdag, Š., In: Lokální mechanické vlastnosti. Plzeň: Západočeská universita, 2007. pp. 53-59. ISBN 80-7043-512-7.
 • Effect of Nanofillers on Damage and Durability of Thermoplastic Composites – Rybníček, J. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Horník, J., In: 11. Tagung Deformation und Bruchverhalten von Kunsstoffen. Halle: Martin-Luther-University, 2007. p. 409-412.

Zpráva

2018

 • Analýza tramvajových kolejnic NT1 R10 – Sobotová, J. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J. - Junek, M., - Mazáčová, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. 18-01-003.
 • Material analysis of sheets – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Horník, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-02-007.
 • Analysis of joystick – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krčil, J. - Mára, V., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-10-067.
 • Analysis of reason of Shaft Axel cracking – Čižmárová, E. - Horník, J. - Mára, V. - Krčil, J., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-09-057.

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., [Research Report] 2016. Report no. 16-03-024.
 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-112.
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-111.

2015

 • Annual Research Report – Horník, J. - Čižmárová, E. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2015. Report no. 15-12-103.

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-120.
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-119.
 • Quality improvement of the housing for electronics equipment – Horník, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-03-028.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_M.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_N.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_C.

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-048.
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-039.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-037.
 • Měření povrchové tvrdosti vzorků ložiska C3180 – Horník, J. - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-036.
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-031.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_3.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_2.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_1.
 • Microscopic measurement of EBSD – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-067.
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-058.
 • Analýza použitých elektroměrů – Horník, J. - Sachr, P. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 13-06-052_3.

2012

 • Hub wheel hardness measurement – Čižmárová, E. - Puchnin, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-094.
 • Material specification - comparasion – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Puchnin, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-010-091.
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-090.
 • Casting nose material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Čižmárová, E., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-088.
 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-085.
 • Tensile test – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-05-044.
 • Změření tvrdosti HART - COAT – Čižmárová, E. - Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-006.
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-007.
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-009.
 • Změření tvrdosti HART - COAT – Čižmárová, E. - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-012.
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-013.
 • Měření nanotvrdosti v specifikovaných oblastech – Čižmárová, E. - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-014.
 • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-016.
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-017.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krum, S., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-032.

2011

 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-025.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Nové alternativy v materiálových aplikacích – Čižmárová, E. ed. - Horník, J. ed., Jindřichův Hradec: Epika, 2018. ISBN 978-80-7608-018-8.

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Kapitola v knize

2016

 • Composite NDT Testing – Mára, V. - Čižmárová, E., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 225-231. ISBN 978-80-88113-69-0.
 • Composite Materials Test Methods – Čižmárová, E. - Mára, V., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 211-224. ISBN 978-80-88113-69-0.
 • Composites in Biomaterials Engineering – Mára, V. - Čižmárová, E., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 41-48. ISBN 978-80-88113-69-0.