[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Pavlína Hájková

Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

pavlina.hajkova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7444

místnost: A-445, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS22/105/OHK2/2T/12  
  Možnosti přípravy a diagnostika kovových skel – Hájková, P. (2022-2023)

Článek v periodiku

2022

 • Metallic Materials for Hydrogen Storage – A Brief Overview – Hájková, P. - Horník, J. - Čižmárová, E., - Kalianko, F., Coatings. 2022, 12(12), 1-24. ISSN 2079-6412.

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Holec, J. - Hájková, P., - Pavúčková, A., Key Engineering Materials. 2014, 635 208-211. ISSN 1662-9795.
 • Corrosion Properties of Selected Materials for Blades of Water Turbines – Pešlová, F. - Liptáková, T. - Bukovina, M. - Ďurovcová, M., - Hájková, P., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 5-8. ISSN 0018-8069.

2013

 • Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3 145-151. ISSN 1338-1660.

2012

 • Causes of Inconel 622 Weld Cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., Chemické listy. 2012, 106(106 (S)), 421-424. ISSN 0009-2770.

2011

 • Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Vyroubalová, M., Chemické listy. 2011, 105(17), s800-s801. ISSN 0009-2770.
 • Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J., - Smola, B., Chemické listy. 2011, 105(16), 603-605. ISSN 0009-2770.

2010

 • Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M., - Tůmová, D., Materials and Technology. 2010, 44(4), 227-232. ISSN 1580-2949.

Stať ve sborníku

2017

 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 189-193. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 45-51. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Hájková, P. - Holec, J., - Pavúčková, A., In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 208-211. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.

2013

 • Heterogenní svarové spoje (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J. - Poláchová, D., - Hájková, P., In: Sborník z 8. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, pp. 59-64. ISBN 978-80-261-0272-4.

2012

 • Comparison of mechanical properties of P91 steel depending on temperature and annealing time – Poláchová, D. - Svobodová, M. - Hájková, P., - Uzel, J., In: COMAT 2012, International Conference on Recent Trends in Structural Materials. Ostrava: TANGER, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-34-5.
 • Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, pp. 26. ISBN 978-80-970964-2-7.
 • Využití PVD povlaků pro funkčně gradované materiály – Horník, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 116-122. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Comparison of Hardness, Tensile Stress and Yield Stress, Depending on Temperature and Annealing Time of Degradation of P91 Steel – Tůmová, D. - Hájková, P., - Uzel, J., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.
 • Evaluation of properties of CrN PVD coating for functionally graded materials – Horník, J. - Rybníček, J. - Rund, M. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Tondl, D., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.

2011

 • Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 1009-1014. ISBN 978-80-87294-22-2.
 • Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. pp. 91-96. ISBN 978-80-261-0031-7.
 • Causes of Inconel 622 weld cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., In: Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, pp. 29. ISBN 978-80-244-2889-5.
 • Vliv cyklického zatěžování na pórovitost laminátu – Janovec, J. - Hájková, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 125-128. ISBN 978-80-01-04822-1.

2010

 • Sledování kinetiky strukturních změn během dlouhodobého žíhání přechodových svarů ocelí P91 – Tůmová, D. - Svobodová, M. - Čmakal, J., - Hájková, P., In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 207-211. 1st Edition, 2010. ISBN 978-80-87294-17-8.
 • Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., In: Sborník z 5. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. pp. 57-64. ISBN 978-80-7043-931-9.
 • Diagnostika svarových spojů safe-endu JETE (nedestruktivní metody) – Tůmová, D. - Janovec, J. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 230-233. ISBN 978-80-554-0157-7.
 • Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 251-254. ISBN 978-80-554-0157-7.

2009

 • The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D., - Vyroubalová, M., In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009. pp. 31. !!!. ISBN 978-961-92518-1-2.
 • Provozně bezpečnostní diagnostika svarových spojů safe-endu JETe – Janovec, J. - Tůmová, D. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, pp. 121-123. ISBN 978-80-7043-827-5.
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 68. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-7. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro zkoušky pevnosti svarů na T vzorcích – Horník, J. - Tondl, D. - Cejp, J., - Hájková, P., [Functional Sample] 2011.

Zpráva

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-120.
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-119.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_M.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_N.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_C.

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-048.
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-039.
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-038.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-037.
 • Material analysis of Pins and Bushings – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-032.
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-031.
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-028.
 • Material analysis of Bracket Alternator – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-021.
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-019.
 • Material analysis of Housing Pump Casting – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-018.
 • Material analysis of the chain Part 1 – steel core – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-017.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-016.
 • Material analysis of Aluminum samples – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Rund, M., - Anisimov, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-011.
 • Microstructural analysis of material IN738LC – Hájková, P. - Sachr, P. - Anisimov, E., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-007.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_3.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_2.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_1.
 • Sprocket machined – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-074.
 • Hodnocení pórovitosti – Hájková, P. - Holec, J. - Říhová, Z. - Sachr, P., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-070.
 • Casting Nose – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-062.
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-058.
 • Croskil - ověření kvality odlitků – Holec, J. - Krum, S., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-07-057.

2012

 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-092.
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-090.
 • Casting nose material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Čižmárová, E., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-088.
 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-085.
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12-01-001.
 • Cracked arm cylinder analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-077.
 • Chassis axle material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-076.
 • Shaft Axle material analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-071.
 • Shaft Axle (S130) material analysis – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-069.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-068.
 • Percussive rock drilling tools – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Krum, S. - Sachr, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-067.
 • Analýza kolíku – Horník, J. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-07-064.
 • Analýza příčin praskání kolíků – Horník, J. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-057.
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-007.
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-009.
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-013.
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-017.
 • Analyses of alluminium parts – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Rund, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-020.
 • Material analyses of parts HUB WHEEL S130 – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Ducháček, P. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 10-03-025.
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Krum, S. - Hájková, P. - Horník, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-031.
 • Material analyses Shaft Axle (S100) – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Zajíček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-034.

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Sprockets - quality evaluation – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Gavrilová, T., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-016.
 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-025.
 • Analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P., - Sobotová, J., [Technical Report] 2011. Report no. 11-03-010.
 • Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - Hájková, P. - Adámek, J., - Kovářík, O., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2011. Report no. 3-11.

2010

 • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. ZP 42-10.
 • Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - Malkovský, J. - Voňková, V., - Kubík, Emil, [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2010. Report no. 11-10.
 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 10-08.

2009

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 5-09.

2008

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. Report no. 10-08.

Kapitola v knize

2015

 • Wear of Water Turbine Blades from the Aspect of Materials Science – Pešlová, F. - Hájková, P., - Puchnin, M., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 155-167. ISBN 978-80-88113-20-1.

2011

 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 43-49. ISBN 978-80-260-0633-6.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Metalografická laboratoř pro přípravu kovových a nekovových vzorků – Janovec, J. - Horník, J., - Hájková, P., [Pilot Plant] 2011.