[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Jiří Cejp

doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.

jiri.cejp (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7515

místnost: B-117, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2014

  • Advantages of Express-Methods in Investigation of Mechanical and Physical Properties of Aluminum Alloys – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Cejp, J. - Kunka, I., - Vicens, S., Manufacturing Technology. 2014, 14(2), 234-238. ISSN 1213-2489.
  • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 29-32. ISSN 0018-8069.

2011

  • Metallurgical Aspects of Laser Surface Processing of PM Cr-V Ledeburitic Steel – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., Advances in Materials Science and Engineering. 2011, 2011(1), 1-8. ISSN 1687-6822.

2007

  • Changes of the Fracture Behaviour of Medium-Alloyed Ledeburitic Tool Steel after Plasma Nitriding – Jurči, P. - Hnilica, F., - Cejp, J., Materials and Technology. 2007, 41(5), 231-236. ISSN 1580-2949.

2005

  • Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2005, 26(3), 437-450. ISSN 0208-6425.

2003

  • Test Technology Analysis of the Composite Materials Used in Airplane Design – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., Letecký zpravodaj. 2003, 6(3), 39-40. ISSN 1211-877X.
  • Experimentální vyšetřování charakteristik kompozitních materiálů používaných v konstrukci malých sportovních letounů – Cejp, J. - Jeřábek, I. - Kábrt, M. - Theiner, R., - Kohoutek, J., Letecký zpravodaj. 2003, 6(1), 30-33. ISSN 1211-877X.

2002

  • Výskyt hrubozrnné struktury u výkovků z hliníkové slitiny AlCu4Mg – Cejp, J. - Jelínek, M., Kovárenství. 2002, 5(20), 3-5. ISSN 1213-9289.

1997

  • Studium laserem povrchově přetavené oceli ledeburitického typu – Cejp, J. - Jurči, P., Materiálové inžinierstvo. 1997, 4 28-35. ISSN 1335-0803.

Stať ve sborníku

2015

  • Graphite cast irons suitable for applications in the area of hydraulic machines – Holec, J. - Cejp, J., In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-58-1.
  • Detection of Cracks in the Production of Shafts – Holec, J. - Morávek, M., - Cejp, J., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 243-247. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.
  • Influence of Heat Treatment Conditions on Properties of High-Speed P/M Steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 17-22. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.

2014

  • Detection of cracks in the gearbox shaft production – Holec, J. - Morávek, M., - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 172-176. ISBN 978-80-01-05474-1.
  • Influence of heat treatment conditions on properties of high-speed P/M steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 29-34. ISBN 978-80-01-05474-1.

2013

  • Změna struktury a vlastností při nekonvenčním zpracování tvářené litiny – Holec, J. - Cejp, J., In: Materiály v tepelném zpracování - Sborník. Čerčany: ATZK, 2013, pp. 174-178. ISBN 978-80-904462-6-7.
  • Structure and Properties of sub-zero Processed Ledeburitic Tool Steels – Sobotová, J. - Cejp, J. - Jurči, P. - Salabová, P., - Prikner, O., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. pp. 657-662. ISBN 978-80-87294-39-0.

2011

  • Structure and properties of sub-zero processed VANADIS 6 P/M ledeburitic tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Cejp, J. - Salabová, Petra, - Prikner, Otakar, In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 672-677. ISBN 978-80-87294-22-2.
  • Struktura a vlastnosti povrchu oceli typu VANADIS 6 po laserovém tepelném přepracování – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 117-120. ISBN 978-80-01-04822-1.

2010

  • Thermal laser treatment of selected materials – Škarohlíd, Martin - Cejp, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  • Non-destructice testing high temperature hydrogen Attack – Víšek, Jaroslav - Cejp, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  • Detekce skrytých vad u hliníkové slitiny pomocí počítačové tomografie – Cejp, J. - Plešinger, Petr, In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 164. 1st Edition, 2010. ISBN 978-80-87294-17-8.
  • Povrchové kalení kovových materiálů laserem – Švábek, R. - Cejp, J., In: 23. DTZ 2010 - Sborník přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 34. ISBN 978-80-904462-3-6.
  • Effect of sub-zero treatment on mechanical properties of vanadis 6 PM ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Cejp, J. - Salabová, P., - Prikner, O., In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 518-523. 1st Edition, 2010. ISBN 978-80-87294-17-8.

2009

  • X-ray Computed Tomography Utilization for Flow detection in Materials – Cejp, J. - Plešinger, P., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 234-235. ISBN 978-80-01-04286-1.
  • Optimalization of Laser Parameters for Heat Treatment of Selected Types of Materials – Cejp, J. - Švábek, R., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 232-233. ISBN 978-80-01-04286-1.
  • Využití počítačové tomografie při stanovení porezity hliníkové slitiny – Cejp, J. - Plešinger, P., In: Transaction of the Universites of Košice. Košice: Technical University of Košice, 2009, pp. 120-126. ISSN 1335-2334.
  • Zpracování povrchu ocelí laserem – Cejp, J. - Švábek, R., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 60. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
  • Zpracování povrchu ocelí laserem – Cejp, J. - Švábek, R., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-8. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

2008

  • Creep Properties of Base Material and Weldments of P23 Steel – Cejp, J. - Talík, M., - Vlasák, T., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
  • Preparation and Characteristics of TiN Layers from Sputron Device – Cejp, J. - Kopáček, O., - Miřejovský, J., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
  • Vliv legování Sc a Zr na strukturu a mechanické vlastnosti čistého hliníku připraveného klasickým litím a P/M – Cejp, J. - Kolář, M., - Očenášek, V., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, ISBN 978-80-01-04016-4.
  • Svařování titanového plechu laserem a metodou TIG – Cejp, J. - Kinter, Z., In: 22. Dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2008, pp. 73-80. ISBN 978-80-254-3067-5.
  • Svařování titanu komerční čistoty používaného v letecké výrobě – Cejp, J. - Kinter, Z., - Prajer, J., In: METAL 2008. Ostrava: Tanger, 2008, pp. 79-80. ISBN 978-80-254-1987-8.
  • Struktura povrchu hliníkové sitiny po zpracování laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 241-245. ISBN 978-80-01-04039-3.
  • Základní způsoby tepelného zpracování a řízené ochlazování mikrolegovaných ocelí na odlitky – Macek, K. - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 128-134. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

  • Laser Surface Treatment of 2024 - T3 Aluminium Alloy – Pavlásková, I. - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
  • Zpracování povrchu hliníkové slitiny laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., In: Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007, pp. 79-80. ISBN 978-80-86840-33-8.
  • Welding of Commercially Pure Titanium – Kinter, Z. - Prajer, J., - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
  • Effect of Austenitizing Parameters on Structural Characteristics of Steels Type HSLACS – Cejp, J. - Macek, K., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
  • Zpracování povrchu hliníku laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., In: Aluminium 2007. Košice: Technická Univerzita, 2007, pp. 233-238. ISSN 1335-2334.

2006

  • Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla - vliv materiálu lopatekmíchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., In: XIV. Celostátní konference míchání a míchací zařízení, čerpadla, ucpávky a těsnění "Míchání 2006. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2006, pp. 1-13. ISBN 80-86059-46-4.
  • Změny lomového chování na nástrojové oceli pro práci za studena vlivem plasmové nitridace – Jurči, P. - Hnilica, F., - Cejp, J., In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006. pp. 65-69. ISBN 80-86840-18-2.
  • Mikrolegované oceli pro tenkostěnné odlitky se zvýšenými mechanickými vlastnostmi – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., In: 21. Dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2006, pp. 65-70. ISBN 80-239-7840-3.
  • Nedestruktivní detekce intenzity zcitlivění k mezikrystalické korozi u korozivzdorných ocelí – Cejp, J. - Ovesná, V. - Hořejší, J., - Horník, J., In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 346-347. ISBN 80-01-03439-9.
  • Vliv rozpouštěcího žíhání na vlastnosti mikrolegované nízkouhlíkové lité oceli – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 380-381. ISBN 80-01-03439-9.
  • Lité oceli se zvýšenými pevnostními vlastnostmi – Cejp, J. - Macek, K., In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 348-349. ISBN 80-01-03439-9.
  • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti jemnozrnných svařitelných ocelí pro tenkostěnné odlitky – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, pp. 64-66. ISBN 80-86840-18-2.

2005

  • Detection of Microstructure of Steel by Eddy Current – Hořejší, J. - Cejp, J., - Pitter, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 32-34. ISBN 80-01-03201-9.
  • Influence of Materials on Wear of Blade Impellers – Čuprová, D. - Fořt, I. - Cejp, J., - Jirout, T., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 51-53. ISBN 80-01-03201-9.
  • Yield Strength of Low Carbon Cast Steels – Macek, K. - Cejp, J., - Pluphrach, G., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 446-447. ISBN 80-01-03201-9.
  • Mechanické vlastnosti a velikost zrna mikrolegovaných litých ocelí – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, pp. 63-66. ISBN 80-86840-13-1.
  • Vlastnosti PVD povlaků pro řezné nástroje – Cejp, J. - Miřejovský, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
  • Hodnocení struktury ocelí pomocí vířivých proudů – Hořejší, J. - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
  • Mikrostruktura lopatek turbíny leteckého motoru – Hořejší, J. - Cejp, J., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 130-133. ISBN 80-01-03251-5.

2004

  • Influence of Thickness Bilayer Period and Substráte Bias on Microhardness of Multilayer System TiN/TaN – Holdová, M. - Cejp, J., - Miřejovský, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 32-34. ISBN 80-01-02945-X.
  • Mechanicko - tribologické vlastnosti komerčních PVD povlaků pro řezné nástroje – Cejp, J. - Miřejovský, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 83-85. ISBN 80-01-03105-5.
  • Příprava a testování miniaturních vzorků PVD povlaků – Šmíd, M. - Cejp, J., In: Vrstvy a povlaky. Rožnov p.R.: LISS, 2004, pp. 79-83. ISBN 80-968337-8-2.
  • Velikost austenitického zrna a mechanické vlastnosti litých ocelí 19MnTi5 a 20MnNbV5 – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., In: 20. dny tepelného zpracování. Čerčany: ATZK, 2004, pp. 39-43. ISBN 80-239-3561-5.
  • Tribological Behaviour of Plasma Coatings – Cejp, J. - Dubský, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 514-515. ISBN 80-01-02945-X.
  • Yield Strength of Microalloyed Steels after Heat Treatment – Cejp, J. - Macek, K., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 496-497. ISBN 80-01-02945-X.
  • Structure of Turbine Blades of Jet Engine – Cejp, J. - Miřejovský, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 506-507. ISBN 80-01-02945-X.
  • Structure of Turbine Blades of Jet Engine – Hořejší, J. - Cejp, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 524-525. ISBN 80-01-02945-X.
  • Measurement of Modulation Transfer Function of Non-Destructive Testing Systems – Švinger, M. - Cejp, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 508-509. ISBN 80-01-02945-X.

2003

  • Strain-Hardening Exponent of High Strength Steel Sheets under Tensile Deformation – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Cejp, J., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 265-271. ISBN 80-85988-82-8.
  • High Temperature Oxidation of Thermally Sprayed Coatings – Cejp, J. - Nop, P., - Voleník, K., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 534-535. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  • Assessment of Carburizing Potential of Furnace Atmosphere by Lambda Probe – Hodousek, L. - Cejp, J., - Honzík, O., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 548-549. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  • Preparation of Multilayered Coatings by PVD – Miřejovský, J. - Cejp, J., - Novák, R., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 552-553. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  • Possibility of Intercritical Heat Treatment of Cast Alloyed Steels – Cejp, J. - Macek, K., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 532-533. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  • Příprava a vlastnosti vícevrstvých PVD TiN/TaN povlaků – Miřejovský, J. - Cejp, J., - Kuběnka, J., In: Juniormat 2003. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 28-33. ISBN 80-214-2462-1.
  • Composit Material Testing for Design of Small Sport Aircraft – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. A43. ISBN 80-86059-35-9.
  • Experimental Investigation of Composite Material Propeties of Aircraft Structures – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Čenský, T., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 620-621. ISBN 80-01-02708-2.
  • Příprava vícevrstvých povlaků metodou PVD – Cejp, J. - Miřejovský, J., - Novák, R., In: Vrstvy a povlaky. Dubnica nad Váhom: ZTC-Matec, 2003, pp. 36-42.

2002

  • The Project "Research and Development of Aircraft Composite Structures" of the CAR Programme in 2001 – Slavík, S. - Cejp, J. - Janko, L. - Jeřábek, I. - Kořínek, Z. - Růžička, M. - Růžička, P. - Steidl, J., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 712-713. ISBN 80-01-02511-X.
  • Praskání mosazi CuZn30 po korozních zkouškách – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Faltus, J., - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 148-151. ISBN 80-01-02545-4.
  • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí po interkritickém tepelném zpracování – Cejp, J. - Macek, K., In: 19. Dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2002, pp. 39-46. ISBN 80-238-9395-5.
  • Vliv tepelného zpracování na formování hrubozrnné struktury při zápustkovém kování hliníkových slitin – Cejp, J. - Jelínek, M., In: 19. Dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2002, pp. 273-277. ISBN 80-238-9395-5.
  • Vliv plasmové nitridace na houževnatost P/M Cr-V ledeburitické oceli – Jurči, P. - Cejp, J., - Hnilica, F., In: 19. Dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2002, pp. 87-92. ISBN 80-238-9395-5.
  • Vliv úpravy substrátu na vlastnosti povlaků vytvořených metodou PVD – Šmíd, M. - Cejp, J., - Urbanová, A., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002, pp. 176-181. ISBN 80-88914-71-X.
  • Problem of the Coarse Grains Structure at Die Forging of Heat Treatable Aluminim Alloy – Cejp, J. - Jelínek, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 538-539. ISBN 80-01-02511-X.
  • Mechanical Properties of Low Alloyed Steels after Various Heat Treatment – Cejp, J. - Macek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 536-537. ISBN 80-01-02511-X.
  • Influence of Substrate Preparation on Mechanical Properties of PVD Coating – Cejp, J. - Šmíd, M., - Urbanová, A., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 568-569. ISBN 80-01-02511-X.
  • Furnace Atmosphere Control by Lambda Probe – Cejp, J. - Petula, R., - Honzík, O., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 566-567. ISBN 80-01-02511-X.
  • Vliv tepelného zpracování na houževnatost litých mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí – Cejp, J. - Macek, K., In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002, ISBN 80-85988-73-9.

2001

  • Dislocation Emission From the Crack Tip in bcc Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., In: MSMF-3. Brno: VUTIUM Press, 2001, pp. 32-34. ISBN 80-214-1892-3.
  • Atomární simulace křehce tvárného chování a-Fe – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 113-116. ISBN 80-214-1885-0.
  • Atomistic Simulation of Ductile versus Brittle Behaviour of Cracks in bcc Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 524-525. ISBN 80-01-02335-4.
  • Výskyt hrubozrnné struktury u výkovků z hliníkové slitiny AlCuMg – Cejp, J. - Jelínek, M., In: Aluminium 2001. Děčín: Alusuisse, 2001, pp. 318-322.
  • Troughness and Yield Strength of Cast Steels Microalloyed with Vanadium – Macek, K. - Cejp, J., - Smíd, M., In: Technology 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 145-148. ISBN 80-227-1567-0.
  • Influence of Alloying Elements on Mechanical Properties of Low Carbon Cast Steel – Cejp, J. - Macek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 432. ISBN 80-01-02335-4.
  • Toughness of Cast Microalloyed Steels – Macek, K. - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 434. ISBN 80-01-02335-4.
  • Formation of Course-Grained Structure during Hot Forging of Aluminum Alloys – Cejp, J. - Jelínek, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 446. ISBN 80-01-02335-4.
  • Atomistic Simulation of Ductile versus Brittle Behaviour of Cracks in BCC Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 524. ISBN 80-01-02335-4.
  • Vliv interkritického žíhání na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí – Cejp, J. - Macek, K., - Hnilica, F., In: Metal 2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 49-55.

2000

  • Distorbion of Gear Wheels Caused by Heat Treatment – Rosecký, Z. - Cejp, J., - Stolař, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 240. ISBN 80-01-02229-3.
  • Comparison Methods of Determination Carbon Potencial by Lambda and Oxygen Probe – Kos, T. - Cejp, J., - Honzík, O., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 236. ISBN 80-01-02229-3.
  • Influence of Normalizing on Microstructure and Properties of Cast Microalloyed Steels – Cejp, J. - Macek, K. - Kadlec, J., - Smola, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 274. ISBN 80-01-02229-3.
  • Structure and Properties of High Alloy Ledeburitic Steel Produced by Powder Metallurgy of Rapidly Solidified Particles – Cejp, J. - Jurči, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 274. ISBN 80-01-02229-3.
  • Vliv normalizačního žíhání na strukturu a vlastnosti litých nízkolegovaných manganových ocelí – Cejp, J. - Macek, K. - Kadlec, J., - Smola, B., In: 18. Dny tepelného zpracování. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2000, pp. 85-91. ISBN 80-238-5972-2.
  • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí po normalizačním žíhání – Cejp, J. - Macek, J. - Kadlec, J., - Smola, B., In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 62-63. ISBN 80-85988-48-8.

1999

  • The High Vanadium Ledeburitic Steel Produced by Rapid Solidification Technique – Cejp, J. - Jurči, P., - Suchánek, J., In: Deformation and Fracture in Structural PM Materials. Košice: IMR SAS, 1999, pp. 206-213. ISBN 80-968221-9-5.

1998

  • Laser Heat Treatment of High Alloy Ledeburitic Type Steel – Cejp, J. - Jurči, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 419-420.
  • Vliv vybraných parametrů na ochlazování v kalících médiích – Cejp, J. - Honzík, O., - Stolař, P., In: 17. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 1998, pp. 219-226. ISBN 80-238-2983-1.

1997

  • Laser Affected Layers on HIP Consolidated Ledeburitic P/M Steels – Cejp, J. - Jurči, P., - Stolař, P., In: The 16th International Seminar of Heat Treatment of Metals. 1997, pp. 112-119.
  • Laser Heat Treatment and Problem of Reproducibility – Cejp, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 571-572.

1996

  • Influence of Laser Heat Treatment on Surface Properties of High-Speed Steel Type 6-5-2 – Cejp, J. - Jurči, P., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 595-596.
  • Laserové zpracování povrchu rychlořezných ocelí typu 6-5-1 – Cejp, J. - Jurči, P., - Stolař, P., In: 16. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Brno: Asociace pro tepelné zpracování kovů v České republice a Slovenské republice, EC, 1996, pp. 277-282.

1995

  • Influence of the Surface Layer and of the Non-local Effect on the Strength of Bodies – Květ, V. - Kafka, V. - Cejp, J. - Starý, V. - Hnilica, F., - Jeník, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 485-486.

1994

  • Vztah mezi vlastnostmi a obsahem austenitu u ocelí typů O2Cr10Ni10Mo2TiAl a O2Cr6Ni11Mo3TiAl – Cejp, J., In: 5. Mezinárodní symposium o zařízeních a metodách pro studium struktury a vlastností materiálů, transfer progresivních technologií. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 1994, pp. 33-34.
  • Povrch a povrchová vrstva kovů a slitin – Cejp, J., In: Progresívní a netradiční technologie povrchových úprav Praha '94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 37.
  • Některé problémy povrchového kalení ocelí laserem – Cejp, J. - Honzík, O., - Stolař, P., In: 15. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Praha: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 1994, pp. 201-202.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

  • Systém instrumentovaného měření parametrů vtlačování indentoru (kryt s akustickým senzorem) – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., Czechia. Utility Model CZ 25629. 2013-07-08.

Prototyp, funkční vzorek

2011

  • Přípravek pro zkoušky pevnosti svarů na T vzorcích – Horník, J. - Tondl, D. - Cejp, J., - Hájková, P., [Functional Sample] 2011.

Zpráva

2018

  • Material analysis of sheets – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Horník, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-02-007.

2016

  • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., [Research Report] 2016. Report no. 16-03-024.
  • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., [Research Report] 2016. Report no. 02/2016/168308301613B001.

2014

  • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 CSN EN ISO/ 2014.
  • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 AWS/ 2014.

2012

  • Material specification - comparasion – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Puchnin, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-010-091.
  • Tensile test – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-05-044.
  • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-016.

2010

  • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. ZP 42-10.
  • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 10-08.

2009

  • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 5-09.

2008

  • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. Report no. 10-08.

2001

  • Mechanické vlastnosti a mikrostruktura mikrolegovaných litých ocelí – Macek, K. - Cejp, J. - Hnilica, F., - Smola, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. Ú232-10/01.

1996

  • Aplikace korozivzdorných ocelí na stavbách metra – Cejp, J., [Technical Report] 1996.

1995

  • Studie likvidace kontejnerů na vyhořelé palivo CASTOR 440 – Klik, F. - Daliba, J. - Dunovský, J. - Novotný, J. - Macek, K., - Cejp, J., [Technical Report] 1995.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1995

  • Perspektivní materiály – Janovec, J. - Cejp, J., - Steidl, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01282-4.

Kapitola v knize

2015

  • Perspective Material-Technological Process to Increase the Lifetime of the Blades of Hydraulic Machines – Cejp, J. - Holec, J., - Krum, S., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 119-130. ISBN 978-80-88113-20-1.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2014

  • Metodika ověřování kvality brzdových špalíků – rozšíření stávající dokumentace ČD-O12/TDPP 3120/I – Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2014.