[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Jakub Horváth

Ing. Jakub Horváth, Ph.D.

jakub.horvath (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7249

místnost: A-442, Karlovo náměstí
místnost: B-42, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS23/164/OHK2/3T/12  
  Aplikace kovového 3D tisku pro komponenty přenášejíci tepelnou energii – Horváth, J. (2023-2025)
 • FV40166  
  Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbín a přehříváků elektrárenských kotlů (pro potřebu predikce zbytkové životnosti a lokálních oprav) – Horváth, J. (2019-2022)
 • TH04020487  
  Vývoj a ověření sonického termálního metalického nástřiku k prodloužení životnosti komponent spalivan, tepláren a energetických celků za jejich plánovanou životnost – Horváth, J. (2019-2021)

Článek v periodiku

2024

 • A continuum damage coupled unified viscoplastic model for simulating the mechanical behaviour of a ductile cast iron under isothermal low-cycle fatigue, fatigue-creep and creep loading – Bartošák, M. - Horváth, J., International Journal of Plasticity. 2024, 173 ISSN 0749-6419.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue–creep behaviour of 2618 aluminium alloy – Bartošák, M. - Šulák, I. - Horváth, J. - Jambor, M., - Pilsová, L., International Journal of Fatigue. 2024, 179 ISSN 0142-1123.

2023

 • Isothermal low-cycle fatigue, fatigue–creep and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron: Damage mechanisms and life prediction – Bartošák, M. - Horváth, J., Engineering Fracture Mechanics. 2023, 288 ISSN 0013-7944.
 • Effect of Internal Pressure on Microstructural and Mechanical Properties of X10CrNiCuNb18-9-3 (SUPER 304H) Austenitic Stainless Steel – Pilsová, L. - Ohanková, M. - Mára, V. - Krčil, J., - Horváth, J., Procedia Structural Integrity. 2023, 43 294-299. ISSN 2452-3216.

2022

 • Experimental investigation of CMT discontinuous wire arc additive manufacturing of Inconel 625 – Votruba, V. - Diviš, I. - Pilsová, L. - Zeman, P. - Beránek, L. - Horváth, J., - Smolík, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 122(2), 711-727. ISSN 0268-3768.
 • Characteristics of Metallographic Preparation of Heat Exchanger Austenitic Stainless Steels – Pilsová, L. - Mára, V. - Svobodová, M., - Horváth, J., Defect and Diffusion Forum. 2022, 417 117-122. ISSN 1662-9507.
 • Structural Stability of the SUPER304H Steel Used in Energetics – Pilsová, L. - Horváth, J., - Mára, V., Materials. 2022, 15(2), ISSN 1996-1944.
 • The Effect of Long-term Ageing on Microstructural Properties and Laves Phase Precipitation of Welded P91 and P92 Steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, J., - Mára, V., Steel Research International. 2022, 93(2), ISSN 1611-3683.

2021

 • Analysis of the relationship between changes in mechanical properties and precipitation in SUPER 304H steel during its exposure – Horváth, J. - Horváthová, M. - Pilsová, L. - Smola, V. - Chvostová Eva, E., - Janovec, J., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1178(012019), 1-6. ISSN 1757-8981.
 • Multiaxial low-cycle thermo-mechanical fatigue of a low-alloy martensitic steel: Cyclic mechanical behaviour, damage mechanisms and life prediction – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2021, 151 ISSN 0142-1123.
 • Life assessment of a low-alloy martensitic steel under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue-creep loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J. - Pitrmuc, Z., - Horváthová, M., International Journal of Fatigue. 2021, 145 ISSN 0142-1123.

2020

 • Long-term thermal degradation of narrow gap orbital welded P91 and P92 steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Janovec, J. - Horváth, J., - Ducháček, P., International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2020, 185 ISSN 0308-0161.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 ISSN 0142-1123.

2019

 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.

2017

 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., Solid State Phenomena. 2017, 258 639-642. ISSN 1012-0394.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., Solid State Phenomena. 2017, 258 635-638. ISSN 1012-0394.

2016

 • The Effect of sigma -Phase Formation on Long-Term Durability of Welding Joints in SUPER 304H Steels – Horváth, J. - Janovec, J., - Král, P., Acta Physica Polonica A. 2016, 130(4), 960-962. ISSN 0587-4246.
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., International Journal of Materials Science and Applications. 2016, 5(5), 403-408. ISSN 2327-2643.

2015

 • Failure analysis of paper machine shaft – Horváth, J., Powder Metallurgy Progress. 2015, 15(ss), 175-180. ISSN 1339-4533.
 • Modeling and verification of the cladding tube bend – Horváth, J. - Janovec, J., International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. 2015, 4(10), 491-495. ISSN 2277-9655.

2014

 • Degradation of Czechoslovak creep resistant steels after 50 years of service – Horváth, L. - Douda, J. - Horváth, J., - Svobodová, M., Materials Engineering. 2014, 2014(21), 80-87. ISSN 1335-0803.

Stať ve sborníku

2021

 • Characteristics of metallographic preparation of heat exchanger austenitic stainless steels – Pilsová, L. - Mára, V. - Svobodová, M., - Horváth, J., In: 15. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 107-113. ISBN 978-80-01-06883-0.

2020

 • Infuence of Shielding Gas Flow Rate on Properties of Steel S960QL Welded Joint – Ježek, Š. - Horváth, J. - Kolařík, L. - Janovec, J., - Kolaříková, M., In: METAL 2020 - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2020. p. 393-398. 1st. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-97-0.

2019

 • HODNOCENÍ VLIVU TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ NA MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI ŽÁROPEVNÉ NIKLOVÉ SLITINY – Rohlová, M. - Slaný, M., - Horváth, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 191-194. ISBN 978-80-261-0885-6.

2018

 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0794-1.
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., In: TLAK 2018. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2018. p. 33-42. ISBN 978-80-87140-49-9.

2017

 • VLIV LABORATORNÍ TEPLOTNÍ EXPOZICE NA ZPŮSOB MECHANICKÉHO PORUŠOVÁNÍ AUSTENITICKÉ OCELE HR3C – Horváth, J. - Horváth, J. - Janovec, J., - Horváth, L., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 151-154. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • POUŽITÍ PLÁTOVANÝCH TRUBEK NA KRITICKÁ MÍSTA KOTLŮ PRO ENERGETIKU – Horváth, L. - Horváth, J. - Horváth, J., - Janovec, J., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 103-106. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 97-102. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • Sintering and heat treatment of Al15Ti5Co35Ni25Fe20 high-entropy alloy – Górecki, K. - Zyka, J. - Malek, J. - Málek, J. - Horváth, J. - Čapek, J., - Bala, P., In: 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2016. London: Institute of Physics Publishing, 2017. p. 10-16. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 179. ISSN 1757-8981.
 • The Effect of Cold Bending Process and Degradation at Boiler Conditions on the Properties of New Austenitic Creep Resistant Steel Super 304H for Boiler Super-Heaters Tubes – Hermanová, Š. - Kander, L. - Horváth, J., - Horváth, J., In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 230-234. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.

2016

 • VLASTNOSTI OHYBŮ PLÁTOVANÝCH TRUBEK PRO VYSOCE EXPONOVANÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE – Horváth, J. - Horváth, J. - Horváth, L., - Čmakal, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. pp. 123-126. ISBN 978-80-261-0644-9.
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 216. ISBN 978-80-214-5357-9.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 215. ISBN 978-80-214-5357-9.
 • Použití plátovaných trubek pro tlaková zařízení – Janovec, J. - Horváth, J., In: Tlak 2016: Sborník referátů - doprovodné materiály. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2016. pp. 55-62. ISBN 978-80-87140-41-3.

2015

 • The effect of sigma-phase formation on long-term durability of SUPER 304H steel – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. pp. 505-510. ISBN 978-80-87294-62-8.
 • VLIV DEFORMACE ZA STUDENA BĚHEM VÝROBY NA STRUKTURNÍ STABILITU VÝSTUPNÍCH PŘEHŘÍVÁKŮ Z AUSTENITICKÝCH ŽÁROPEVNÝCH MATERIÁLŮ PRO USC KOTLE TEPELNÝCH ELEKTRÁREN – Horváth, J. - Janovec, J. - Hermanová, Š., - Činčila, R., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: ZČU Plzeň, 2015, pp. 89-92. ISBN 978-80-261-0522-0.

2014

 • Vliv plastické deformace oceli HR3C na její strukturní změny po tepelné expozici – Horváth, J. - Janovec, J., - Svobodová, M., In: Sborník z 9. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, pp. 153-158. ISBN 978-80-261-0406-3.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Zařízení pro vysokoteplotní tepelné zpracování v ochranné atmosféře trubek austenitických přehříváků – Horváth, J. - Pilsová, L. - Čmakal, J. - Chmela, T. - Verner, R. - Ohanková, M., - Kratochvíl, V., Czechia. Utility Model CZ 36474. 2022-10-19.

Zpráva

2022

 • STANOVENÍ MEZNÍHO STUPNĚ DEGRADACE OCELI HR3C, KTERÁ ZAMEZUJE PROVEDENÍ KVALITNÍCH OPRAVNÝCH SVAROVÝCH SPOJŮ – Horváth, J., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav materiálového inženýrství, 2022. Report no. FV40166-TZP-VV10.
 • STANOVENÍ MEZNÍHO STUPNĚ DEGRADACE OCELI SUPER 304H, KTERÁ ZAMEZUJE PROVEDENÍ KVALITNÍCH OPRAVNÝCH SVAROVÝCH SPOJŮ – Horváth, J., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav materiálového inženýrství, 2022. Report no. FV40166-TZP-VV9.

2014

 • Structural and chemical analysis of the interface clad tubes – Janovec, J. - Horváth, J., - Kadlec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. UMI TA03010150 - VZP1.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 CSN EN ISO/ 2014.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 AWS/ 2014.

Kapitola v knize

2015

 • The Effect of Microstructure Changes of Steel SUPER 304H during Laboratory Thermal Exposition – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 131-141. ISBN 978-80-88113-20-1.