[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Petr Zuna

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

petr.zuna (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7271
(22 435) 2865

místnost: A1-506b, Dejvice
místnost: B-110, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FR-TI2/132  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků a odlitků s nejvyššími jakostními parametry pro parní, větrné a jaderné elektrárny – Zuna, P. (2010-2013)
 • FR-TI1/490  
  Zvýšení konkurence schopnosti hutních válců – Zuna, P. (2009-2011)
 • FT-TA3/083  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P. (2006-2009)

Článek v periodiku

2010

 • Influence of processing conditions on the final structure of carbon steels in dependence on Al and N content – Zuna, P. - Horník, J., - Jandoš, F., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(1), 188-194. ISSN 1338-1660.

2009

 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., Kovárenství. 2009, ???(36), 12-14. ISSN 1213-9289.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., Kovárenství. 2009, ???(36), 15-17. ISSN 1213-9289.

2008

 • Cavitation and grain boundary sliding during creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2008, 18(Sp. Iss. 1), 64-68. ISSN 1003-6326.
 • Cavitation and Grain Boundary Sliding During Creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn Alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2008, 18(Sp. Iss. 1), S64-S68. ISSN 1003-6326.

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 383-387. ISSN 1335-1532.
 • Infuence of Continuous Casting Billets Structure, Consequential Heating and Deformation on Final Properties of Rolled Semiproducts from Carbon and Microalloyed Steels – Horník, J. - Zuna, P., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 358-364. ISSN 1335-1532.
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 231-235. ISSN 1335-1532.

2004

 • Modification of Structure and Properties of Semiproducts Fabricated from Continuous Casting Billets by Conditions of Their Processing – Zuna, P. - Horník, J. - Řehoušek, M., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2004, 10(1), 305-309. ISSN 1335-1532.

2002

 • Reverzní procesy při rekrystalizaci – Kasl, J. - Fiala, J., - Zuna, P., Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2002, 9(2), 94-98. ISSN 1211-5894.

2001

 • Influence of Chemical Composition and Treatment Condicions on Precipitation Phenomena and Final Structure in the Continnously Cast Low Carbon Steels – Zuna, P. - Hnilica, F. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., Acta Metallurgica Slovaca. 2001, 7(1), 149-153. ISSN 1335-1532.

1994

 • The Influence of Large Boride Particles on Microstructural Evolution in AISI 304 Steel – Čížek, P. - Parker, B. - Bijok, M., - Zuna, P., ISIJ. 1994, 679-688. ISSN 0915-1559.
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., Maschinenmarkt. 1994, 38.

1993

 • Vysoké školy technické a věda – Zuna, P., Technik. 1993, 1 8. ISSN 1210-616X.
 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., Journal de Physique 3. 1993, 157-158. ISSN 1155-4320.

Stať ve sborníku

2017

 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-155. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 53-56. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • Evaluation of Changes of Mechanical Properties of Selected Cr-Ni-Mo Steels for Heavy Forgings during Long Time Annealing – Horník, J. - Zuna, P., - Málek, J., In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-154. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.

2015

 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 38-46. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.

2014

 • Influence of Long Time Annealing on Embrittlement of Steel 26NiCrMoV 14-5 – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jandoš, F., - Jetmar, T., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 43-50. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Kinetics of Austenite Recrystallization of Selected Steels Used for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J., - Jandoš, F., In: Metallography XV. Curich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 93-98. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-072-9.

2013

 • Evaluation of Kinetics of Austenite Graingrowth of Selected Steels used for Heavy Forgings – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Jandoš, F., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-41-3.

2012

 • Recrystallization behaviour of steels SA-508 and 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Zuna, P. - Anisimov, E., - Jandoš, F., In: COMAT 2012, International Conference on Recent Trends in Structural Materials. Ostrava: TANGER, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-34-5.
 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 123-126. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 – Zuna, P. - Horník, J. - Jandoš, F., - Málek, J., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.

2011

 • Vliv rekrystalizačních procesů na finální strukturu a vlastnosti oceli DHQ1 a DHQ3M – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 56-62. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Influence of heating conditions on the final structure of steel DHQ1 and DHQ3 used for the produstion of metallurgical cylinders – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, František, In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2011, pp. 956-961. ISBN 978-80-87294-24-6.
 • Změny v českém výzkumu a postavení TAČR – Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04822-1.

2010

 • Current problems in engineering education of nuclear power generation – Zuna, P., In: CHISA 2010 ecce 7. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2010. pp. 1835. ISBN 978-80-02-02250-3.

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009, Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2009. p. 151-155. ISBN 978-80-87294-10-9.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 47-48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-4. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-5. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

2008

 • Engineering Education Assesement of Caets Questionnaire – Zuna, P., In: Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society". Praha: ČVUT v Praze, 2008, pp. 17-19. ISBN 978-80-01-04317-2.
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 179-182. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Využití metalografických metod při studiu creepového chování progresivních hořčíkových slitin – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Smola, B., - Uhlíř Jaromír, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 293-297. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 163-166. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na finální vlastnosti válcovaných polotovarů z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 329-332. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

 • Technické vzdělání a inovace – Zuna, P., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 6-7. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Technické vzdělání, výzkum a vývoj z pohledu IA ČR – Zuna, P., In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, pp. 209-213. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7041-752-2.

2005

 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 402-405. ISBN 80-01-03251-5.
 • Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 14-18. ISBN 80-01-03251-5.
 • Sledování vlivu teploty a deformace na strukturu a vlastnosti uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.

2004

 • Monitoring the Structure Characteristic and Properties of Microalloyed Carbon Steel Roled Products in Relationship on Continuous Casted Billets – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Řehoušek, M., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 134-141.

2003

 • Studium vlivu následných ohřevů uhlíkových a mikrolegovaných ocelí vyrobených kontilitím na strukturu a vlastnosti kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Dytrt, K., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 174. ISBN 80-85988-82-8.

2002

 • Národní program orientovaného výzkumu z pohledu materiálového výzkumu – Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 1-6. ISBN 80-01-02545-4.
 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 30-34. ISBN 80-01-02545-4.

2001

 • Structure of the Continnouly Cast Low Carbon Microalloyes Steels – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Hnilica, F. - Moráfková, A., - Vašek, Z., In: Metal 2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 198-202.

1999

 • Vliv předchozího zpracování na kinetiku rekrystalizace a precipitace slitin AlLiCuZr – Zuna, P. - Hnilica, F. - Macek, K., - Smola, B., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 9-12. ISBN 80-85988-40-2.

1998

 • Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR – Zuna, P., In: Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR. Ostrava: Tanger, 1998, pp. 3-5.
 • Opinions of Students on Present State and Perspectives of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Global Congress on Engineering Education. Wien: IGIP, 1998, pp. 12-14.
 • Trends in Education and Scientific Activities at the Czech Technical University in Prague at the Turn of the Milenium – Zuna, P., In: World Conference on Higher Education. Paris: UNESCO, 1998, pp. 1-5.
 • The Influence of Thermomechanical Treatment Parameters on AlLi2Cu3Zr0,1 Alloy Properties – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: 10th International Symposium on Metallography. Košice: TU Košice, FS, 1998, pp. 172-176. ISBN 80-7099-324-3.
 • Poslání technických univerzit – Zuna, P., In: Současná i budoucí úloha universit. Praha: Univerzita Karlova, 1998, pp. 11-15.
 • Perspectives and Options of Students on the Present State of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Global Congress on Engineering Education. Melbourne: UNESCO, 1998. p. 227-229. ISBN 0-7326-1903-3.
 • Teacher and Students : Partners or Rivals? – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Pädagogische Probleme in der Ingenierausbildung. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1998, pp. 130-133. ISBN 3-88064-285-0.

1997

 • The Effect of Plastic Flow during Hot Deformation on Structure and Properties of Aluminium Alloys – Macek, K. - Sedláček, V., - Zuna, P., In: Technológia 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 142-145. ISBN 80-227-0976-X.
 • New Bachelor Technical Teachers Study at CTU in Prague – Pokorný, A. - Medřický, J. - Dobrovská, D., - Zuna, P., In: Ingenieur 2000 : Overinformed - Undereducated. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1997, pp. 285-288. ISBN 3-88064-273-7.

1996

 • Grantové projekty v technických vědách – Zuna, P., In: Inovace 96 - Dopravní strojírenství. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 1996, pp. 8-20.
 • Současné podmínky pro výchovu konstruktérů – Zuna, P., In: Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 32-36.
 • Odpevňovací a vytvrzovací procesy v litých a lisovaných slitinách AL-Li tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Starka, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 214-216. ISBN 80-01-01499-1.
 • Výuka materiálových věd a materiálového inženýrství v České republice – Zuna, P., In: Studium materiálového inženýrství na českých vysokých školách. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 26-38.
 • Podpora materiálového výzkumu GA ČR – Zuna, P., In: Pokroky fyzikální metalurgie 96. Brno: Hessel, 1996, pp. 216-220. ISBN 80-214-0757-3.
 • Vliv vysokých deformačních rychlostí na odpevňovací procesy v kovových materiálech – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: Metal 96. Ostrava: Tanger, 1996, pp. 125-133.

1995

 • Rekrystalizační a precipitační procesy ve slitinách AlLi tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Macek, K., In: Metal '95 3.díl. Ostrava: Tanger, 1995, pp. 1-6.
 • Komplexní projekty a priority v grantovém systému České republiky – Zuna, P., In: Innovation 95. Ostrava: OR Ostrava, 1995, pp. 28-32.
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 443-444.
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 697-698.
 • Microstructure and Properties of Steel AISI 321 Formed by High Deformation Rate – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: Metallography 95. Košice: TU Košice, FS, 1995, pp. 186-190. ISBN 80-7099-235-2.
 • The Effect of Small Plastic Deformation on the Microstructure of Artificially Aged Al-3,3Cu-1,9Li-0,1Zr Alloy – Hnilica, F. - Macek, K. - Očenášek, V., - Zuna, P., In: Metallography 95. Košice: TU Košice, FS, 1995, pp. 311-314. ISBN 80-7099-235-2.
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti materiálu a metalurgie GA ČR – Zuna, P., In: Workshop 95 - Metalurgie a kovové materiály. Praha: GA ČR, 1995, pp. 1-3.

1994

 • Ovlivnění dynamických a postdynamických odpevňovacích procesů podmínkami deformace – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Postler, M., In: Formability '94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 59-67.
 • Progresivní austenitická ocel a možnosti jejího použití – Jandoš, F. - Zuna, P., In: Innovation 94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 174-178.
 • Materiálový výzkum na českých vysokých školách – Zuna, P., In: Innovation 94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 4-7.
 • Některé zvlášnosti slitin typu Al-Li – Očenášek, V. - Zuna, P., In: 3. mezinárodní metalurgické sympozium - 4.. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 80-88.
 • Development of New Curricula at the Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague – Zuna, P. - Šubrt, L., - Kvasnička, I., In: Visions and Strategies for Europe. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1994, pp. 432-435. ISSN 0724-8873.
 • The Influence of High Deformation Rate on Recrystallization of Austenic Alloys – Zuna, P., In: Junior Euromat '94. Oberursel: DGM, 1994, pp. 222-223.

1993

 • Vyhodnocení užitných vlastností slitinových povlaků – Jeník, J. - Kreibich, V., - Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČSVTS, 1993, pp. 264-267.
 • Vliv rychlosti deformace na dynamické odpevňovací procesy oceli 17 247 – Zuna, P. - Hnilica, F., - Mikovec, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČSVTS, 1993, pp. 103-106.

Zpráva

2018

 • Posouzení stavu lopat Kaplanových turbín vodní elektrárny Štětí Shrnující zpráva – Horník, J. - Zuna, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2018. Report no. 18-01-012.

2016

 • Hodnocení dodaných zkušebních vzorků metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-10-092.
 • EBSD analýza tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje ocelí COST F a COST FB2 – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-04-036.

2014

 • Hodnocení mikrostruktury vzorků po zkouškách únavy metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-11-101.

2013

 • Hodnocení kinetiky růstu austenitického zrna a elektronová mikroskopie oceli pro hmotné výkovky 22 CrMoNiWV8-8 – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. NO 13050043.

2006

 • Výzkum a vývoj výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P., [Annual Report] 2006. Report no. 14/12132/2006.

1996

 • Účelové financování výzkumu a vývoje v ČR – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • The Role of the Engineering Academy of the Czech Republic in the Sphere of Science and Technology – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Engineering Academy of the Czech Republik – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Grantový systém – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Česká vysoké učení technické – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Uzdravovací procesy – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02935-2.

1996

 • Nauka o materiálu – Macek, K. - Zuna, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01507-6.

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01002-3.

Sborník

2021

 • 15. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., Mariánské Lázně, 2021-09-21/2021-09-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06883-0.

2014

 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., Lázně Libverda, 2014-06-17/2014-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., Lázně Libverda, 2014-06-17/2014-06-19. 2014. ISBN 978-80-01-05474-1.

2008

 • Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society" – Zuna, P. ed., Praha, 2008-10-14/2008-10-15. Praha: ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04317-2.

1998

 • Perspektivy technického vzdělávání – Zuna, P. ed., Hradec Králové, 1998-03-25. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. ISBN 80-7041-662-9.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Engineering Education and the Bologna Declaration – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Mnichov: ACATECH. 2006-02-07.
 • Engineering Education from the Viewpoint of the Bologna Declaration – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Chisa kongres Praha: Inženýrská akademie ČR. 2006-08-29.
 • Engineering Education in the Czech Republic – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Lisabon: Academia de Engenheiros Portugal. 2006-09-21.

2002

 • Materiálové inženýrství v trojstupňovém vysokoškolském studiu na fakultě strojní ČVUT v Praze – Steidl, J. - Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Vojenská akademie v Brně. 2002-06-05.

2001

 • Progresivní materiály pro nové tisíciletí – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: MPO ČR. 2001-12-07.
 • Struktura kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Ostrava: TANGER. 2001-05-15.
 • Integrované inženýrství-vyzvaná úvodní přednáška – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 2001-09-26.

1998

 • Historie a poslání technických univerzit – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Národní technické muzeum Dějiny techniky. 1998-09-05.
 • Czech Technical University and Engineering Academy of the Czech republic – Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Novosiborsk: Russian Engeneering Academy-Sibirien Group. 1998-06-15.

1997

 • Does Technical University Stimulate Intellectual Potential of Students? – Dobrovská, D. - Vobořilová, J. - Pokorný, A., - Zuna, P., [Invited unpublished scientific lecture] Stockholm: Kungl Tekniska Högskolan. 1997-06-14.