[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Zdeňka Jeníková

Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D.

zdenka.jenikova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9756

místnost: F-211, Karlovo náměstí
místnost: F-212, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FV10342  
  Vývoj nové technologie čištění, sterilizaca a funkcionalizace povrchu materiálů – Jeníková, Z. (2016-2020)

Článek v periodiku

2023

 • Overview and Comparison of PLA Filaments Commercially Available in Europe for FFF Technology – Andronov, V. - Beránek, L. - Krůta, V. - Hlavůňková, L., - Jeníková, Z., Polymers. 2023, 15(14), 1-21. ISSN 2073-4360.
 • Effect of BaTiO3 nanofillers on the mechanical, thermal, and tribological properties of PEEK/BaTiO3 nanocomposites – Balakrishnan, S. - Cvrček, L. - Prado, E. - Jeníková, Z. - Fekete, L. - Kopeček, J. - Buřil, M. - Walter, J., - Špatenka, P., Journal of Reinforced Plastics and Composites. 2023, ISSN 0731-6844.
 • Investigating the influence of plasma treated polyethylene powder, carbon fibers in enhancing the mechanical properties of polymer composites using rotomoulding method – Keerthiveettil Ramakrishnan, S. - Ghanem, Z. - Špatenka, P., - Jeníková, Z., Polymer Composites. 2023, 44(2), 1004-1016. ISSN 1548-0569.

2021

 • Effect of Low Molecular Weight Oxidized Materials and Nitrogen Groups on Adhesive Joints of Polypropylene Treated by a Cold Atmospheric Plasma Jet – Polášková, K. - Klíma, M. - Jeníková, Z. - Bláhová, L., - Zajíčková, L., Polymers. 2021, 13(24), ISSN 2073-4360.

2020

 • Enhanced interfacial strength of plasma treated polyethylene and glass – Nováček, V. - Špatenka, P. - Vacková, T. - Jeníková, Z. - Krishna, S., - Veselý, B., Instant Journal of Mechanical Engineering. 2020, 2(1), 1-8. ISSN 0976-6359.

2019

 • Effects of additives on atmospheric pressure gliding arc applied to the modification of polypropylene – Jelínek, P. - Polášková, K. - Jeník, F. - Jeníková, Z. - Dostál, L. - Dvořáková, E. - Cerman, J. - Šourková, H. - Buršíková, V. - Špatenka, P., - Zajíčková, L., Surface & Coatings Technology. 2019, 372 45-55. ISSN 0257-8972.
 • Effect of plasma modification of polyethylene on natural fibre composites prepared via rotational moulding – Panikkassery Sasidharan, S. - Sabu, T. - Špatenka, P. - Ghanem, Z., - Jeníková, Z., Composites Part B: Engineering. 2019, 177 1-10. ISSN 1879-1069.

2015

 • New type of thermoplastic bio composite: Nature of the interface on the ultimate properties and water absorption – Sari, P.S. - Špatenka, P. - Jeníková, Z. - Grohens, Y., - Thomas, S., RSC Advances. 2015, 5(118), 97536-97546. ISSN 2046-2069.

2011

 • Vyhodnocování struktury výrobků z plastů – Jeníková, Z., Kuboušek Group. 2011, 2011(3), 51-55.
 • Diagnostika vlivu tepelného zpracování na strukturu semikrystalického polymeru PETP POLY(ETHYLENTEREFTALATU) – Jeníková, Z., Chemicke Listy. 2011, 105(16), 468-470. ISSN 0009-2770.

2010

 • Influence on PET structure under thermal treatment – Jeníková, Z., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(1), 569-571. ISSN 1338-1660.

2007

 • Local Strains Depending on Microstructure of Thermoplasics Polyamide and Polypropylene Composite – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 776-780. ISSN 1335-1532.

2006

 • Opotřebení komponent kolenní kloubní náhrady z UHMWPE – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražák, J., - Suchánek, J., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 113-118. ISSN 1335-2393.

2005

 • The Effect of Strain Rate on Mechanical Properties in Microalloyed Steels, Drade S 315 MC and S 460 MC – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., Journal of Metals, Materials and Minerals. 2005, 15(5), 31-37. ISSN 0857-6149.

2004

 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Jeníková, Z., Journal of Materials Science. 2004, 15(39), 3763-3765. ISSN 0022-2461.

2003

 • Temperature Effect on Dynamic Fracture Parameters of Short Glass and Carbon Fiber Composites – Le Hieu, G. - Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., Journal of Materials Science Letters. 2003,(3), ISSN 0261-8028.
 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Kořínek, Z. - Chromý, J. - Giang, L.H., - Jeníková, Z., Journal of Materials Science Letters. 2003, 3(6), ISSN 0261-8028.

Stať ve sborníku

2023

 • OVLIVNĚNÍ PEVNOSTI POLYETHYLENU SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY TECHNOLOGIÍ PŘÍPRAVY A PLAZMOVOU ÚPRAVOU – Sezemský, J. - Jeníková, Z. - Vacková, T., - Špatenka, P., In: POLYMER COMPOSITES 2023 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07151-9.

2022

 • Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials – Cvrček, L. - Balakrishnan, S. - Knitlová, J. - Filová, E. - Buřil, M. - Walter, J. - Jeníková, Z. - Prado, E. - Fekete, L., - Kopeček, J., In: Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. London: Elsevier Limited., 2022.

2021

 • PŘÍPRAVA POLYMERNÍCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ A S VYUŽITÍM RECYKLOVANÝCH UHLÍKOVÝCH VLÁKEN – Jeníková, Z. - Antoň, J., - Sezemský, J., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 7-11. ISBN 978-80-01-06897-7.

2019

 • Low-pressure cold plasma surface treatment for adhesion improvement in composite structures – Weberová, Z. - Šourková, H. - Jeník, F. - Antoň, J. - Sezemský, J. - Vacková, T. - Jeníková, Z., - Špatenka, P., In: 62nd Annual Technical Conference Proceedings. Detroit: Society of Vacuum Coaters, 2019. p. 573-578. 62 nd. vol. 2. ISSN 0737-5921. ISBN 978-1-878068-39-2.
 • Směsi termoplastů a DSC – Jeníková, Z., In: 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 103-106. ISBN 978-80-7560-213-8.
 • SMĚSI TERMOPLSTŮ A DSC – Jeníková, Z., In: 41. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2019. p. 103-106. ISBN 978-80-7560-213-8.

2018

 • Žijeme v době plastové – Jeníková, Z., In: 40. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. p. 33-38. ISBN 978-80-7560-142-1.
 • Plasma Treatment of Powder and Granulates – Špatenka, P. - Vacková, T., - Jeníková, Z., In: Plasma and Fusion Science, From Fundamental Research to Technological Applications. New Jersey: Apple Academic Press, 2018. p. 3-15. ISBN 978-1-77188-453-2.

2017

 • Application of low temperature plasma treatment for thermoplastic composites – Nováček, V. - Vacková, T. - Špatenka, P., - Jeníková, Z., In: Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on. IEEE, 2017. p. 1027-1032. ISBN 978-1-5090-4489-4.
 • POLYBUTYLEN A OVLIVNĚNÍ JEHO STRUKTURY – Jeníková, Z., In: 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. p. 111-114. ISBN 978-80-7560-060-8.
 • Vliv povrchových úprav na pevnost lepených spojů u PP desek – Jeníková, Z. - Jeník, F. - Zikeš, K. - Špatenka, P., - Vacková, T., In: Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2017 - Sborník. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2017. p. 77. ISBN 978-80-906713-0-0.

2016

 • Plasma and particles – Špatenka, P. - Vacková, T. - Nováček, V., - Jeníková, Z., In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Bellingham: Society of Photo-optical Instrumentation Engineers, 2016. pp. 1-7. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0424-7.
 • Plasma and particles – Špatenka, P. - Jeníková, Z. - Vacková, T., - Nováček, V., In: International SAMPE Technical Conference 2016. Covina: The Society for the Advancement of Material and Process Engineering, 2016. pp. 1-7. ISBN 978-1-934551-23-3.
 • Ovlivní teplota ohřevu tvar termogramu? – Jeníková, Z., In: 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. pp. 29-32. ISBN 978-80-7395-986-9.

2014

 • Vliv struktury polymerního metariálu na tvar termogramu – Jeníková, Z., In: 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. pp. 121-124. ISBN 978-80-7395-784-1.

2011

 • Plastografie jako experimentální metoda pro hodnocení strukturních defektů v termoplastech – Steidl, J. - Jeníková, Z., - Horník, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 121-124. ISBN 978-80-01-04822-1.

2008

 • Structural Diagnostics and Non-Homogeneity of POM Products – Jeníková, Z. - Rybníček, J., In: COMADEM 2008 - Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management. Prague: Czech Society for Nondestructive Testing, 2008. pp. 64-65. ISBN 978-80-254-2276-2.
 • Diagnostika strukturních nehomogenit ve výrobcích z POMu – Jeníková, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 96-97. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • PA and PP Nano-composites: Durability, Deformation and Fracture Behaviour – Rybníček, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E. - Hrouda, P. - Horník, J., - Steidl, J., In: Polymerwerkstoffe 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008. p. 30.
 • Simulation of Knee Joint Dynamics and Kinematics Under Realistic Conditions – Franta, L. - Novotný, P. - Jeníková, Z., - Suchánek, J., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 71-74. ISBN 978-80-248-1774-3.

2007

 • Effect of Nanofillers on Damage and Durability of Thermoplastic Composites – Rybníček, J. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Horník, J., In: 11. Tagung Deformation und Bruchverhalten von Kunsstoffen. Halle: Martin-Luther-University, 2007. p. 409-412.

2006

 • Simulace a vyhodnocení otěru funkčních ploch tibiální komponenty z UHMWPE – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Synková, H. - Pražák, J., - Suchánek, J., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 139-146. ISBN 80-7043-477-5.
 • Simulation and Evaluation of Wear Processes of UHMWPE Knee Joint Components – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Suchánek, J. - Synková, H., - Pražák, J., In: Human Biomechanics 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. pp. 1-9. ISBN 80-214-3232-2.
 • Simulation and Evaluation of Wear Processes of UHMWPE Knee Joint Components – Franta, L. - Jeníková, Z. - Sieber, D. - Suchánek, J. - Synková, H., - Pražák, J., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 82-83. ISBN 80-214-3232-2.
 • Wear of Knee Joint Prosthesis During Experimental Simulation under Realistic Conditions – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražak, J. - Sieber, D., - Suchánek, J., In: Intertribo 2006 - IX. International Symposium. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 171-174. ISBN 80-969365-7-3.
 • Poškození UHMWPE kolenních kloubních komponent – Franta, L. - Jeníková, Z. - Pražák, J., - Suchánek, J., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 64-65. ISBN 80-86246-27-2.

2005

 • Modification of Isotactic Polypropylene – Jeníková, Z. - Horník, J. - Rybníček, J. - Steidl, J., - Raab, M., In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 255-258. ISBN 80-214-2984-4.
 • Opotřebení komponent kolenních kloubních náhrad z UHMWPE při realistické simulaci – Franta, L. - Jeníková, Z. - Suchánek, J., - Pražák, J., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005, pp. 159-166. ISBN 80-7043-400-7.

2003

 • Moisture Effects on Dynamic Fracture Parameters of Short Fiber Composites – Le Hieu, G. - Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., In: Euromat 2003. Paris: Société Francaise de Métallurgie et de Matériaux, 2003. pp. 164-167.
 • Effect of Winding Angle on Impact Properties of Thin Walled Tubes – Kořínek, Z. - Le Hieu, G. - Steidl, J., - Jeníková, Z., In: Juniormat 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 156-157. ISBN 80-214-2462-1.
 • Impact Testing of Composite Materials – Kořínek, Z. - Jeníková, Z., In: Testing of Composite Materials. Praha: AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2003. pp. 3-4.
 • Chování polyamidu vyztuženého krátkými vlákny – Jeníková, Z. - Kořínek, Z., - Le Hieu, G., In: Vyztužené plasty 2003. Plzeň: Dům techniky, 2003. pp. 137-140.

2002

 • Impact Behaviour of Short Fiber Reincorced Polyamide – Jeníková, Z. - Kořínek, Z., - Giang, L., In: MC/1 International Symposium on Mechanics of Composites. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002. pp. 69-72. ISBN 80-01-02621-3.

2001

 • Effect of Human Body Tissue on Mechanical Properties of Bioactive Glass-Ceramic Implants – Kořínek, Z. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Bourban, S., - Dušková, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 794-795. ISBN 80-01-02335-4.

1999

 • The Effect of Water Absorption on Impact Properties – Kořínek, Z. - Steidl, J., - Jeníková, Z., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 276-279. ISBN 80-01-02055-X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Způsob výroby kompozitního materiálu a kompozitní materiál vyrobený tímto způsobem – Špatenka, P. - Vacková, T., - Jeníková, Z., Czechia. Patent CZ 306468. 2016-12-21.

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Plazmová tryska – GVN-1k-2017_aditiv – Cerman, J. - Špatenka, P., - Jeníková, Z., [Functional Sample] 2017.

Zpráva

2016

 • Materiálová analýza – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2016. Report no. 16-03-022.

2015

 • Srovnávací analýza materiálu pro výrobu lodí – Špatenka, P. - Jeníková, Z., - Jeník, F., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2015. Report no. 15-06-058.

2014

 • Quality improvement of the housing for electronics equipment – Horník, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-03-028.

2013

 • Zkouška tahem plastových plomb – Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-030.
 • Oil filter analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-024.
 • Analýza vzorku z plastu – Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-073.
 • Analýza tvarové stálosti – Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-066.
 • Materiálové analýzy pro znalecký posudek – Horník, J. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-054.
 • Analýza použitých elektroměrů – Horník, J. - Sachr, P. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 13-06-052_3.
 • Porovnání materiálu pro plastové potrubí – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav materiálového inženýrství, 2013. Report no. Ú 2/2013/12132.
 • Zkouška tahem markýz – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav materiálového inženýrství, 2013. Report no. Ú 1/2013/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2013. Report no. Ú 3/2013/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2013. Report no. Ú 4/2013/12132.

2012

 • Porovnání chemického složení a struktury těsnících elementů – Jeníková, Z., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-080.
 • Analýza porušení dodaných dílů – Horník, J. - Jeníková, Z., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-078.

2010

 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2010. Report no. 3/2010/1232.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2010. Report no. 2/2010/1232.

2009

 • Diagnostika vzorků Zr-slitin po korozi – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. 7/2009/12132.
 • Diagnostika homogenity hrdla – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. 8/2009/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. Ú 6/2009/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. Ú 5/2009/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. Ú 3/2009/12132.
 • Diagnostika chování lišt z PVC při nárazu – Jeníková, Z. - Dytrt, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2009. Report no. Í 2/2009/12132.

2008

 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 8/2008/12132.
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 7/2008/12132.
 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 6/2008/12132.
 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 4/2008/12132.
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 3/2008/12132.
 • Diagnostika trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 2/2008/12132.
 • Diagnostika destrukce plastové hadičky – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2008. Report no. 1/12132/2008.

2007

 • Diagniostika porušení ventilátoru – Jeníková, Z. - Steidl, J., - Voňková, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2007. Report no. Ú6/2007/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek dle DIN 4726 – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2007. Report no. Ú5/2007/12132.

2006

 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. 5/2006/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. 4/2006/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. 3/2006/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. Ú2/2006/12132.
 • Diagnostika granulí – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. Ú1/2006/12132.

2005

 • Diagnostika jehlových ložisek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. Ú6/2005/12132.
 • Diagnostika homogenity trubek – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. 5/2005/12132.
 • Diagnostika dílu Abdeckung – Jeníková, Z. - Steidl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. 4/2005/12132.
 • Homogenita trubek – Jeníková, Z. - Steidl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. 1/2005/12132.
 • Diagnostika granulí PET – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. 3/2005/12132.
 • Homogenita ventilu – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2005. Report no. 2/2005/12132.

2004

 • Zkoušky materiálu IUPITAL – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 9/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 8/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 7/2004/12132.
 • Prověření struktury granulátu – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 6/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 5/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 4/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 3/2004/12132.
 • Hodnocení dílu KAPPE – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 2/2004/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2004. Report no. 1/2004/12132.

2003

 • Mikrotomové řezy – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 8/2003/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 9/2003/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 7/2003/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 6/2003/12132.
 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 5/2003/12132.
 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 4/2003/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 3/2003/12132.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2003. Report no. 1/2003/232.

2002

 • Hodnocení dílu KAPPE DRV – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. 9/2002/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. 8/2002/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. 6/2002/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. 5/2002/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. 4/2002/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2002. Report no. U1/2002/232.

2001

 • Homogenita strubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U12/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U11/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U10/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U9/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U8/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U7/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U6/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U5/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U4/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U3/2001/232.
 • Homogenita trubek – Steidl, J. - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2001. Report no. U2/2001/232.

????

 • Diagnostika homogenity vstřikovaných dílů – Jeníková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, Report no. 5/2008/12132., ????

Kvalifikační zpráva

2008

 • Studium strukturních defektů v semikrystalických polymerech – Jeníková, Z., Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2017

 • Vliv prostředí na vlastnosti polymerních kompozitů a matric – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku. 2017-11-22.

2015

 • Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku. 2015-11-25.

2013

 • Optické a termomechanické metody vyšetřování vlastností materiálů – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku. 2013-11-21.
 • Diagnostika vzorků Zr1Nb metodou DSC – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: UJP PRAHA a.s.. 2013-03-14.

2010

 • Plasty v automobilech – Jeníková, Z. - Vaněk, Milan, [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Iveco Czech Republic, a.s.. 2010-07-14.
 • Plastics as Progressive Material – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Karaganda State University. 2010-06-10.

2009

 • Plastics as Progressive Material – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Karaganda State University. 2009-05-21.
 • Diagnostika tepeně zabarnemých pochodů v Zr sitinách s využitím teplotní komůrky a DSC – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: UJP. 2009-04-02.

2007

 • Metodika pozorování strukturních defektů polymerních materiálů světeným mikroskopem – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Barrandov: UJP. 2007-03-15.

2006

 • Plasics as Progressive Material – Jeníková, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Karaganda State University. 2006-05-21.