[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Jakub Horník

Ing. Jakub Horník, Ph.D.

jakub.hornik (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

(22 435) 7529
(22 435) 7531

místnost: B-119, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • GAP108/12/1872  
  Komplexní funkčně gradované materiály – Horník, J. (2012-2014)
 • 1005041605-Hornik J.  
  Využití elektronové a světelné mikroskopie pro moderní metody diagnostiky technických materiálů – Horník, J. (2010)

Článek v periodiku

2022

 • Optimization of cryogenic treatment to improve the tribological behavior of Vanadis 6 steel using the Taguchi and grey relation approach – Yarasu, V. - Jurci, P. - Horník, J., - Krum, S., Journal of Materials Research and Technology. 2022, 18 2945-2962. ISSN 2238-7854.
 • Metallic Materials for Hydrogen Storage – A Brief Overview – Hájková, P. - Horník, J. - Čižmárová, E., - Kalianko, F., Coatings. 2022, 12(12), 1-24. ISSN 2079-6412.
 • Inkousty na bázi grafenu pro funkční textilie – Horník, J. - Čižmárová, E., - Mára, V., MM Průmyskové spektrum. 2022,(1,2), 48-49. ISSN 1212-2572.
 • Pulsed Plasma Surfacing of Titanium Matrix Cermet Based on B4C – Rohan, P. - Lukáč, F. - Horník, J. - Krum, S. - Kolaříková, M. - Šepitka, J. - Lukeš, J., - Kuchař, J., Journal of Thermal Spray Technology. 2022, 2022(31), 1975-1984. ISSN 1544-1016.

2019

 • The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials – Sviatskii, V. - Mudriková, A. - Holubek, R., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 216-222. ISSN 0255-5476.
 • Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials – Voyachek, I.I. - Kochetkov, D.V. - Sobrino, D.R.D. - Mityasov, S.G., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 123-132. ISSN 0255-5476.
 • Development of equipment for mass cataphoresis painting – Hylák, K. - Matuška, Z. - Drašnar, P. - Kudláček, J., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 92-98. ISSN 0255-5476.
 • Application of-140 degrees C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement – Jurči, P. - Durica, J. - Dlouhý, I. - Horník, J. - Planieta, R., - Kralovic, D., METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A. 2019, 50A(5), 2413-2434. ISSN 1073-5623.

2015

 • Multilayer coatings Ti/TiN, Cr/CrN AND W/WN deposited by magnetron sputtering for improvement of adhesion to base materials – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D. - Puchnin, M. - Sachr, P., - Cvrček, L., Acta Polytechnica. 2015, 55(6), 388-392. ISSN 1210-2709.
 • Effect of the Addition of Li on the Structure and Mechanical Properties of Hypoeutectic Al-Mg2Si Alloys – Prach, O. - Horník, J., - Mykhalenkov, K., Acta Polytechnica. 2015, 55(4), 253-259. ISSN 1210-2709.

2014

 • Functional PVD Coatings for Tool Steel – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 52-55. ISSN 0018-8069.

2013

 • The Influence of Interface Characteristics on the Adhesion/Cohesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings – Matejicek, J. - Vilemova, M. - Musalek, R. - Sachr, P., - Horník, J., Coatings. 2013, 3(2), 108-125. ISSN 2079-6412.
 • CrxNy coatings prepared by magnetron sputtering method – Beger, M. - Jurči, P. - Grgac, P. - Meciar, S. - Kusy, M., - Horník, J., Metallic materials. 2013, 51(154ZN), ISSN 0023-432X.

2012

 • Causes of Inconel 622 Weld Cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., Chemické listy. 2012, 106(106 (S)), 421-424. ISSN 0009-2770.

2011

 • Investigation of Adhesion Between Metal and Plasma-Modified Polyethylene – Horáková, M. - Špatenka, P. - Hladík, J. - Horník, J. - Steidl, J., - Polachová, A., Plasma Processes and Polymers. 2011, 8(10), 983-988. ISSN 1612-8850.

2010

 • Influence of processing conditions on the final structure of carbon steels in dependence on Al and N content – Zuna, P. - Horník, J., - Jandoš, F., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(1), 188-194. ISSN 1338-1660.

2009

 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., Kovárenství. 2009, ???(36), 12-14. ISSN 1213-9289.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., Kovárenství. 2009, ???(36), 15-17. ISSN 1213-9289.

2007

 • Infuence of Continuous Casting Billets Structure, Consequential Heating and Deformation on Final Properties of Rolled Semiproducts from Carbon and Microalloyed Steels – Horník, J. - Zuna, P., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 358-364. ISSN 1335-1532.
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 231-235. ISSN 1335-1532.

2006

 • Adhese cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené – Bačáková, L. - Nosková, L. - Filová, E. - Švorčík, V. - Koutná, E. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., Československý časopis pro fyziku. 2006, 56(5), 74-79. ISSN 0009-0700.

2005

 • Vliv mikrolegování uhlíkových ocelí na proces válcování a vlastnosti vývalků – Horník, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(X), 56-62. ISSN 1211-4162.

2004

 • Modification of Structure and Properties of Semiproducts Fabricated from Continuous Casting Billets by Conditions of Their Processing – Zuna, P. - Horník, J. - Řehoušek, M., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2004, 10(1), 305-309. ISSN 1335-1532.

2003

 • Bio-Compatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., Thin Solid Films. 2003,(2), 191-198. ISSN 0040-6090.

2001

 • Engineering Properties of Pyrolytic Graphite Surfaces – Horník, J. - Chmelík, V. - Nevoralová, M., - Starý, V., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 13-14. ISSN 1429-7248.
 • Osteoblast-Like MG63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites – Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J. - Glogar, P. - Lisá, V., - Kofronová, O., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 11-12. ISSN 1429-7248.
 • Measurement of Surface Properties of Pyrolytic Graphite for Biomedical Applications – Starý, V. - Bačáková, L. - Glogar, P. - Horník, J. - Jirka, I., - Svorčík, V., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 10-11. ISSN 1429-7248.
 • Influence of Chemical Composition and Treatment Condicions on Precipitation Phenomena and Final Structure in the Continnously Cast Low Carbon Steels – Zuna, P. - Hnilica, F. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., Acta Metallurgica Slovaca. 2001, 7(1), 149-153. ISSN 1335-1532.

Stať ve sborníku

2023

 • Diffusion welding of disslimilar joints of al alloy and stainless steel – Gregor, M. - Kolařík, L. - Sahul, M. - Sahul, M., - Horník, J., In: Technological forum 2023. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2023. p. 88-91. ISBN 978-80-87583-40-1.
 • Zdroje rizik spojené s povrchovým kalením litin laserem – Záhon, L. - Kuchař, J., - Horník, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost 2023. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 228-235. ISBN 978-80-01-07239-4.

2022

 • A Comparative Experimental Study of Acids Used for Anodic Oxidation for the Purposes of Aerospace Industry – Sedláčková, E. - Kuchař, J. - Kreibich, V., - Horník, J., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering - Advances in Manufacturing III. Berlin: Springer Science+Business Media, 2022. p. 202-215. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-031-00804-7.

2021

 • OPTIMIZATION OF ABRASIVE WEAR PERFORMANCE OF PM VANADIS 6 TOOL STEEL USING TAGUCHI APPROACH: A STATISTICAL STUDY ON THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT AND TESTING CONDITIONS – Yarasu, V. - Jurči, P., - Horník, J., In: Metal 2021- Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. p. 1-7. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-99-4.
 • Povrchové laserové kalení odlitků s kuličkovým a lupínkovým grafitem po izotermickém kalení – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Němec, M., In: Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů® - Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. p. 169-185.
 • Surface Quenching of Unalloyed and Low Alloyed Cast Irons With Nodular and Flake Graphite After Isothermal Quenching – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Němec, M., - Skrbek, B., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Influence of Forging Parameters on Microstructure and Properties of EN AW-6082 alloy – Mára, V. - Horník, J., - Bednář, R., In: 15. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 38-43. ISBN 978-80-01-06883-0.

2019

 • Hydrogen embrittlement after surface treatments – Hrdinová, H. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Horník, J., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 266-275. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.

2018

 • Surface Laser Hardening of Ferritic Nodular Graphite Cast Iron With Higher Content of Silicon – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 7-19. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 7-20. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Vliv svarů na korozní odolnost a povrchové úpravy – Horník, J., In: TLAK 2018. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2018. p. 107-113. ISBN 978-80-87140-49-9.

2017

 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Odehnal, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 5-14. ISBN 978-80-02-02759-1.
 • Zkoušky korozivzdorných ocelí – Brenner, O. - Horník, J., In: TLAK 2017. Praha: MEDIM, 2017. p. 161-165. ISBN 978-80-87140-45-1.
 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Srbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 1-12. ISBN 978-80-02-02759-1.
 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 189-193. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-155. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 74-79. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 45-51. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Structural Changes of Hot Work Tool Steel due to Heat load – Krum, S. - Pešlová, F. - Horník, J., - Puchnin, M., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 34-38. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 53-56. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • Evaluation of Changes of Mechanical Properties of Selected Cr-Ni-Mo Steels for Heavy Forgings during Long Time Annealing – Horník, J. - Zuna, P., - Málek, J., In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-154. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.

2015

 • Selection of basic input variables for computational modeling of brake shoes – Horník, J. - Pešlová, F., - Krum, S., In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science, 2015. p. 300-305. ISSN 1877-7058.
 • Determination of BGA solder joint detachment cause - warpage effect – Bušek, D. - Dušek, K. - Plaček, M. - Urbánek, J. - Horník, J., - Holec, J., In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. pp. 306-309. ISBN 978-1-4799-8860-0.
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 38-46. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.

2014

 • Issledovanie plavleniya, kristalizacii i mehanicheskich svojstv litejnogo splava Al-Mg-Si-Mn legovanogo Ti i Zr – Boyko, V. V. - Horník, J. - Prach, E. L. - Trudonoshin, A. I., - Mykhalenkov, K. V., In: Specialna metalurgie: vchera, segodnya, zavtra. Kyiv: National Technical University of Ukraine, 2014, pp. 154-167.
 • Influence of Long Time Annealing on Embrittlement of Steel 26NiCrMoV 14-5 – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jandoš, F., - Jetmar, T., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • Structural Changes of PVD Coated Cr-Ni Steel after Heat Load – Krum, S. - Horník, J. - Pešlová, F. - Puchnin, M., - Anisimov, E., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 902-907. ISBN 978-80-87294-54-3.
 • Povrchové indukční kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Kreisinger, J., - Žižka, V., In: 51. Slévárenské dny - Sborník příspěvků. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014, pp. 52-64. ISBN 978-80-02-02566-5.
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 43-50. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Kinetics of Austenite Recrystallization of Selected Steels Used for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J., - Jandoš, F., In: Metallography XV. Curich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 93-98. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-072-9.
 • The Effect of PVD Tungsten-Based Coatings on Improvement of Hardness and Wear Resistance – Horník, J. - Tondl, D. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Chráska, T., In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 163-166. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.

2013

 • Hodnocení náchylnosti oceli 3,5Ni-1,5Cr k popouštěcí křehkosti – Horník, J. - Jetmar, T., - Puchnin, M., In: Sborní přednášek z konference TechMat 13 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Universita Pardubice, 2013, pp. 119-125. ISBN 978-80-7395-736-0.
 • The Effect of PVD Tungsten-Based Coatings on Improvement of Hardness and Wear Resistance – Horník, J. - Tondl, D. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Chráska, Tomáš, In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013. p. 50. ISBN 978-80-01-05374-4.
 • Evaluation of Kinetics of Austenite Graingrowth of Selected Steels used for Heavy Forgings – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Jandoš, F., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-41-3.

2012

 • Recrystallization behaviour of steels SA-508 and 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Zuna, P. - Anisimov, E., - Jandoš, F., In: COMAT 2012, International Conference on Recent Trends in Structural Materials. Ostrava: TANGER, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-34-5.
 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 123-126. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Využití PVD povlaků pro funkčně gradované materiály – Horník, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 116-122. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Heat Treated Surface Layer of Ti-6Al-4V Alloy as the Interlayer for DLC Coating – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Sachr, P., - Német, Miroslav, In: Book of Abstracts - LMP 2012. Košice: Technical University of Košice, 2012, pp. 3. ISBN 978-80-553-1163-0.
 • Functionally Graded Materials - Application of PVD Coating on the Thermal Spray Coating – Orlický, M. - Horník, J. - Rund, M. - Sachr, P., - Anisimov, E., In: Vrstvy a povlaky 2012. Trenčín: Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, Trenčín, 2012, pp. 87-91. ISBN 978-80-970824-1-3.
 • Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 – Zuna, P. - Horník, J. - Jandoš, F., - Málek, J., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.
 • Evaluation of properties of CrN PVD coating for functionally graded materials – Horník, J. - Rybníček, J. - Rund, M. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Tondl, D., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.

2011

 • Vliv rekrystalizačních procesů na finální strukturu a vlastnosti oceli DHQ1 a DHQ3M – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 56-62. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Influence of heating conditions on the final structure of steel DHQ1 and DHQ3 used for the produstion of metallurgical cylinders – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, František, In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2011, pp. 956-961. ISBN 978-80-87294-24-6.
 • Plastografie jako experimentální metoda pro hodnocení strukturních defektů v termoplastech – Steidl, J. - Jeníková, Z., - Horník, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 121-124. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Causes of Inconel 622 weld cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., In: Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, pp. 29. ISBN 978-80-244-2889-5.

2010

 • Elements Distribution and Morphology of Ti-6Al-4V Structure – Anisimov, E. - Holec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-7414-280-2.
 • Hodnocení duplexních povlaků – Válová, M. - Suchánek, J., - Horník, J., In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-280-2.

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009, Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2009. p. 151-155. ISBN 978-80-87294-10-9.
 • Surface properties of functionally graded biomaterials produced by Rapid Manufacturing – Vyroubalová, M. - Rybníček, J. - Steidl, J. - Horník, J., - Boivie, K., In: METAL 2009, Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2009, pp. 453-457. ISBN 978-80-87294-10-9.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 47-48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-4. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-5. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Surface properties of functionally graded biomaterials produced by Rapid Manufacturing – Lodererová, M. - Steidl, J. - Rybníček, J. - Horník, J., - Boivie, K., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009. p. 90-91. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Surface properties of functionally graded biomaterials produced by Rapid Manufacturing – Lodererová, M. - Rybníček, J. - Steidl, J. - Horník, J., - Boivie, K., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-6. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 68. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-7. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

2008

 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 343-348. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • PA and PP Nano-composites: Durability, Deformation and Fracture Behaviour – Rybníček, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E. - Hrouda, P. - Horník, J., - Steidl, J., In: Polymerwerkstoffe 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008. p. 30.
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 163-166. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na finální vlastnosti válcovaných polotovarů z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 329-332. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

 • Vliv nitridace na houževnatost nástrojové oceli pro práci za tepla – Jurči, P. - Horník, J., - Krum, S., In: Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007, pp. 31-32. ISBN 978-80-86840-33-8.
 • Effect of Nanofillers on Damage and Durability of Thermoplastic Composites – Rybníček, J. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Horník, J., In: 11. Tagung Deformation und Bruchverhalten von Kunsstoffen. Halle: Martin-Luther-University, 2007. p. 409-412.

2006

 • Vliv mikrolegování uhlíkových ocelí na proces válcování a vlastnosti vývalků – Horník, J., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby, Katedra strojírenské technologie, 2006, pp. 18-19. ISBN 80-7044-743-5.
 • Nedestruktivní detekce intenzity zcitlivění k mezikrystalické korozi u korozivzdorných ocelí – Cejp, J. - Ovesná, V. - Hořejší, J., - Horník, J., In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 346-347. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Modification of Isotactic Polypropylene – Jeníková, Z. - Horník, J. - Rybníček, J. - Steidl, J., - Raab, M., In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 255-258. ISBN 80-214-2984-4.
 • Biokompatibilita povrchové vrstvy pyrolitického grafitu – Douděrová, M. - Horník, J. - Starý, V., - Bačáková, L., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
 • Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 14-18. ISBN 80-01-03251-5.
 • Sledování vlivu teploty a deformace na strukturu a vlastnosti uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.

2004

 • Monitoring the Structure Characteristic and Properties of Microalloyed Carbon Steel Roled Products in Relationship on Continuous Casted Billets – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Řehoušek, M., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 134-141.

2003

 • Studium vlivu následných ohřevů uhlíkových a mikrolegovaných ocelí vyrobených kontilitím na strukturu a vlastnosti kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Dytrt, K., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 174. ISBN 80-85988-82-8.

2002

 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 30-34. ISBN 80-01-02545-4.
 • Biocompatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., In: ICTF 12 - Book of Abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, 2002. pp. 70. ISBN 80-224-0737-2.

2001

 • Structure of the Continnouly Cast Low Carbon Microalloyes Steels – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Hnilica, F. - Moráfková, A., - Vašek, Z., In: Metal 2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 198-202.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Systém instrumentovaného měření parametrů vtlačování indentoru (kryt s akustickým senzorem) – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., Czechia. Utility Model CZ 25629. 2013-07-08.

2011

 • Nátěrová hmota obsahující plniva pro zlepšení oděruvzdornosti a pružnosti – Špaténka, Petr - Horáková, Marta - Hladík, Jan, - Horník, J., Czechia. Patent CZ 302791. 2011-09-30.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro zkoušky pevnosti svarů na T vzorcích – Horník, J. - Tondl, D. - Cejp, J., - Hájková, P., [Functional Sample] 2011.

Zpráva

2021

 • Technická analýza havárie reaktoru R-304 – Krátký, L. - Jirout, T., - Horník, J., [Technical Report] 2021.

2018

 • Analýza tramvajových kolejnic NT1 R10 – Sobotová, J. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J. - Junek, M., - Mazáčová, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. 18-01-003.
 • Material analysis of sheets – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Horník, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-02-007.
 • Analysis of joystick – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krčil, J. - Mára, V., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-10-067.
 • Analysis of reason of Shaft Axel cracking – Čižmárová, E. - Horník, J. - Mára, V. - Krčil, J., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-09-057.
 • Posouzení stavu lopat Kaplanových turbín vodní elektrárny Štětí Shrnující zpráva – Horník, J. - Zuna, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2018. Report no. 18-01-012.

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., [Research Report] 2016. Report no. 16-03-024.
 • Hodnocení dodaných zkušebních vzorků metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-10-092.
 • EBSD analýza tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje ocelí COST F a COST FB2 – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-04-036.
 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-112.
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-111.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Research Report] 2016. Report no. 1/2016/HAWLE ARMATURY.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., [Research Report] Praha: ČEPS Invest, a.s., 2016. Report no. Ú12133/2016/002.

2015

 • Annual Research Report – Horník, J. - Čižmárová, E. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2015. Report no. 15-12-103.
 • Rozbor mikrostruktury metodou EBSD u vzorků opravných svarů TN JR VVER 1000 – Horník, J. - Málek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2015. Report no. 15-04-038.

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-120.
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-119.
 • Quality improvement of the housing for electronics equipment – Horník, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Jeníková, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-03-028.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_M.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_N.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_C.
 • Hodnocení mikrostruktury vzorků po zkouškách únavy metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-11-101.
 • Hodnocení erozivního účinku vápence na kotlovou stěnu – Horník, J. - Holec, J. - Sedláček, A., - Kudláček, Jan, [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 13-06-046.
 • Chemická analýza zlomků ložiskového pouzdra – Horník, J. - Puchnin, M., [Technical Report] 2014. Report no. 13-07-060_2.

2013

 • Analýza kvality provedení a součástkové základny elektroměrů - metodika a soubor testů – Vodrážka, J. - Dušek, K. - Horník, J., - Hrstka, L., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.
 • Hodnocení kinetiky růstu austenitického zrna a elektronová mikroskopie oceli pro hmotné výkovky 22 CrMoNiWV8-8 – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. NO 13050043.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-048.
 • Ověření metodiky přípravy výbrusu a analýzy chemického složení protikorozního povlaku – Horník, J. - Anisimov, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-047.
 • Charpy impact test of steel sheet – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-045.
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-039.
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-038.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-037.
 • Měření povrchové tvrdosti vzorků ložiska C3180 – Horník, J. - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-036.
 • Material analysis of plastic sample – Sachr, P. - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-035.
 • Material analysis of Pins and Bushings – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-032.
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-031.
 • Prověření materiálu zlomených šroubů – Horník, J. - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-029.
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-028.
 • Analýza mikrotrhlin v materiálu pilového pásu – Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-027.
 • Posouzení lomové plochy vratné pružiny dveřního zámku – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-026.
 • Oil filter analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-024.
 • Test adheze – Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-023.
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-022.
 • Material analysis of Bracket Alternator – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-021.
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-019.
 • Material analysis of Housing Pump Casting – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-018.
 • Material analysis of the chain Part 1 – steel core – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-017.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-016.
 • Analýza korozních zplodin – Horník, J. - Říhová, Z. - Anisimov, E., - Puchnin, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-015.
 • Analýza trubky – Horník, J. - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-012.
 • Material analysis of Aluminum samples – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Rund, M., - Anisimov, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-011.
 • Material analysis of Casting Nose in NDT indications area – Horník, J. - Sachr, P., - Rund, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-009.
 • Microstructural analysis of material IN738LC – Hájková, P. - Sachr, P. - Anisimov, E., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-007.
 • Screw thread diameter analysis – Holec, J. - Sachr, P., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-01-006.
 • Měření kvality materiálu dodaného vzorku – Horník, J. - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-01-005.
 • Analýza prasklého razníku – Horník, J. - Holec, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-01-003.
 • Screws tensile test – Horník, J. - Holec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-01-002.
 • Analysis of Flywheel Engine Cast – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-10-080.
 • Chemické analýza vměstků – Horník, J. - Puchnin, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-079.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_3.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_2.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_1.
 • Sprocket machined – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-074.
 • Analýza oxidické vrstvy – Puchnin, M. - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-072.
 • Hodnocení pórovitosti – Hájková, P. - Holec, J. - Říhová, Z. - Sachr, P., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-070.
 • Analýza chemické heterogenity – Puchnin, M. - Anisimov, E. - Horník, J., - Kadlec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-069.
 • Měření tvrdosti hřídelů – Sachr, P. - Horník, J., [Technical Report] 2013.
 • Microscopic measurement of EBSD – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-067.
 • Casting Nose – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-062.
 • Chemická analýza dílů uložení v kompozitním ložiskovém pouzdru – Horník, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-07-060.
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-058.
 • Materiálové analýzy pro znalecký posudek – Horník, J. - Puchnin, M., - Jeníková, Z., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-054.
 • Analýza použitých elektroměrů – Horník, J. - Sachr, P. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 13-06-052_3.
 • Kolmost a kvalita otvorů kompozitních desek – Sachr, P. - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-050.

2012

 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-092.
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-090.
 • Casting nose material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Čižmárová, E., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-088.
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Sachr, P., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-087.
 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-085.
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12-01-001.
 • Současný stav v oblasti povrchově kalených vrstev indukčním laserovým kalením – Malý, P. - Horník, J. - Holec, J. - Petr, K., - Starý, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI4-054.
 • Současný stav v oblasti nitridovaných povrchových vrstev s ohledem na technologické možnosti Wikov – Malý, P. - Horník, J. - Krum, S. - Orlický, M., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 16/2012/FR-TI4-054.
 • Zjištění vodíkové křehkosti kolíků – Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-079.
 • Analýza porušení dodaných dílů – Horník, J. - Jeníková, Z., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-078.
 • Cracked arm cylinder analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-09-077.
 • Chassis axle material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-076.
 • Shaft Axle material analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-071.
 • Shaft Axle (S130) material analysis – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-069.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-068.
 • Percussive rock drilling tools – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Krum, S. - Sachr, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-067.
 • Analýza kolíku – Horník, J. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-07-064.
 • Plate Slide – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-059.
 • Analýza příčin praskání kolíků – Horník, J. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-057.
 • Charpy impact test – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-053.
 • Material analysis of pins – Horník, J. - Anisimov, E. - Janovec, J. - Sachr, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-049.
 • Tensile test – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-05-044.
 • Material analysis of pins – Horník, J. - Sachr, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-05-041.
 • Castings quality verification – Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-003.
 • Změření tvrdosti HART - COAT – Čižmárová, E. - Horník, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-006.
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-007.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-008.
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-009.
 • Analysis of welds and bends GW and TSG pieces – Horník, J. - Sachr, P., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-010.
 • Material analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Krum, S. - Celba, P. - Holec, J., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-011.
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-013.
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-017.
 • Analyses of alluminium parts – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Rund, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-020.
 • Analysis of CuSn10 alloy guide bushing produced by powder metallurgy focused on the possible corrosion attack – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-022.
 • Broken screws – Horník, J. - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-023.
 • Material analyses of parts HUB WHEEL S130 – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Ducháček, P. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 10-03-025.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-026/1.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-028.
 • Roughness analyses – Horník, J. - Tolde, Z., - Kamenská, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-07-027.
 • Material analyses of Grid – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-028.
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Krum, S. - Hájková, P. - Horník, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-031.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krum, S., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-032.
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-033.
 • Material analyses Shaft Axle (S100) – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Zajíček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-034.

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Sprockets - quality evaluation – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Gavrilová, T., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-016.
 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-025.
 • Analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P., - Sobotová, J., [Technical Report] 2011. Report no. 11-03-010.

2007

 • Investigation of Sintered Multi-Material/Graded Metals – Rybníček, J. - Lodererová, M. - Horník, J., - Steidl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2007. Report no. 8/12132/2007.

2006

 • Development of Sintering Material Suitable for Bio-Medical Purposes – Rybníček, J. - Horník, J., - Steidl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. 7/2006/12132.
 • Investigation of Sintered Multi-Material / Graded Metals – Rybníček, J. - Horník, J., - Steidl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2006. Report no. 6/2006/12132.
 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Nové alternativy v materiálových aplikacích – Čižmárová, E. ed. - Horník, J. ed., Jindřichův Hradec: Epika, 2018. ISBN 978-80-7608-018-8.

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

2015

 • From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures – Caruana, C. ed. - Horník, J. ed., Jindřichův Hradec: Epika, 2015. ISBN 978-80-88113-20-1.

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

2013

 • Technology and Material Innovations: Part 1: Additive Manufacturing Technologies and Polymeric Materials – Rybníček, J. - Vyroubalová, M. - Horník, J., - Benavente Martínez, Esther, Trnava: TRIPSOFT Trnava, 2013. ISBN 978-80-89291-52-6.

Kapitola v knize

2022

 • Laser Surface Hardening of Graphite Cast Iron – Horník, J. - Krčil, J. - Mára, V., - Mores, A., In: Solid State Phenomena Vol. 334. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 94-99. vol. 334. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0364-1106-4.
 • Influence of Forging Parameters on Microstructure and Properties of En AW-6082 Alloy – Mára, V. - Horník, J., - Bednář, R., In: Solid State Phenomena Vol. 334. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 49-54. vol. 334. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0364-1106-4.

2012

 • Surface Structure Study of Beta Titanium Alloy Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F. - Starý, V. - Horník, J. - Tůmová, D. - Petelová, P., - Kunka, I., In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 28-41. ISBN 978-83-934225-2-4.
 • Limit State of Deterioation for a Rail Material – Pešlová, F. - Beneš, L. - Horník, J., - Schmidová, Eva, In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2012. p. 51-55. ISBN 978-80-7231-886-5.

2011

 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 43-49. ISBN 978-80-260-0633-6.

2010

 • Hodnocení duplexních povlaků – Válová, M. - Suchánek, J., - Horník, J., In: Metalografie - metody a postupy. Prešov: Adin Prešov, spol.s.r.o., 2010. p. 162-167. ISBN 978-80-89244-74-4.

2006

 • Vybrané vlastnosti vývalků z uhlíkových ocelí a mikrolegovaných ocelí – Horník, J., In: Inzynieria jakości w praktyce. Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2006. p. 23-28. ISBN 83-924215-1-5.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Vliv mikrostrukturálních charakteristik a licích vad na výsledné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchů odlitků z ocelolitiny a litiny s kuličkovým grafitem – Janovec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., [Verified Technology] 2012.

2011

 • Metalografická laboratoř pro přípravu kovových a nekovových vzorků – Janovec, J. - Horník, J., - Hájková, P., [Pilot Plant] 2011.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2014

 • Metodika ověřování kvality brzdových špalíků – rozšíření stávající dokumentace ČD-O12/TDPP 3120/I – Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2014.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • SEM in materials science, analyses and education – Horník, J. - Starý, V., [Invited unpublished scientific lecture] Dobřany: COMTES FHT a.s.. 2008-11-04.

2006

 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., [Invited unpublished scientific lecture] Košice: Ústav materiálového výskumu SAV. 2006-11-07.
 • Biomateriály a jejich aplikace v ortopedii – Starý, V. - Douděrová, M. - Kabátová, J. - Tolde, Z. - Horník, J. - Bačáková, L., - Fencl, J., [Invited unpublished scientific lecture] Nové Město na Moravě: Československá mikroskopická společnost. 2006-02-16.
 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., [Invited unpublished scientific lecture] Košice: Ústav materiálového výskumu SAV. 2006-11-07.

2005

 • Úloha plastů a kompozitů v rozvoji strojírenství – Horník, J. - Starý, V., - Douděrová, M., [Invited unpublished scientific lecture] hotel SKI, Nové Město na Moravě: ÚPT AV ČR. 2005-02-24.

2004

 • Vliv povrchových vlastností uhlíkových materiálů na rozprostření tkáňových buněk – Douděrová, M. - Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. 2004-11-25.
 • Mikroskopické studium C-C kompozitů – Starý, V. - Horník, J., [Invited unpublished scientific lecture] Nové Město na Moravě: Československá mikroskopická společnost. 2004-03-12.

2001

 • Struktura kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Ostrava: TANGER. 2001-05-15.