[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Odborná činnost

Zabýváme se výzkumnou činností a komplexní analýzou v oblasti materiálů, jejich modifikací a technologií výroby, případně dalších úprav. Takto zkoumanými materiály jsou například perspektivní konstrukční a nástrojové oceli, oceli pro energetiku, korozivzdorné materiály, lehké slitiny na bázi hořčíku, hliníku a titanu, litiny, polymerní směsi a kompozity, polymerní, keramické a kovové biomateriály. Kromě toho na našem ústavu probíhá rozsáhlý výzkum dekorativních a funkčních PVD povlaků s širokým chemickým složením (TiN, CrN, AlTiN, DLC povlaky a další).

Diagnostika materiálů strojních součástí a konstrukcí zahrnuje:

  • Strukturní analýza (světelná i elektronová mikroskopie a diferenciální kalorimetrie)
  • Analýza chemického složení
  • Zkoušky opotřebení, kavitace a koroze
  • Mechanické zkoušky