[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Stanislav Krum

Ing. Stanislav Krum, Ph.D.

stanislav.krum (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7444

místnost: B-119, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • CTU0908212  
  Příprava definovaného základního materiálu pro studium difuzních procesů v systému Fe-C-Cr-V – Krum, S. (2009)

Článek v periodiku

2022

 • Optimization of cryogenic treatment to improve the tribological behavior of Vanadis 6 steel using the Taguchi and grey relation approach – Yarasu, V. - Jurci, P. - Horník, J., - Krum, S., Journal of Materials Research and Technology. 2022, 18 2945-2962. ISSN 2238-7854.
 • Pulsed Plasma Surfacing of Titanium Matrix Cermet Based on B4C – Rohan, P. - Lukáč, F. - Horník, J. - Krum, S. - Kolaříková, M. - Šepitka, J. - Lukeš, J., - Kuchař, J., Journal of Thermal Spray Technology. 2022, 2022(31), 1975-1984. ISSN 1544-1016.

2020

 • Development and testing of multicomponent fuel cladding with enhanced accidental performance – Krejčí, J. - Kabátová, J. - Manoch, F. - Kočí, J. - Cvrček, L. - Málek, J. - Krum, S. - Šutta, P. - Bublíková, P. - Halodová, P. - Namburi, H., - Ševeček, M., Nuclear Engineering and Technology. 2020, 52(3), 597-609. ISSN 1738-5733.
 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., Surface Engineering. 2020, 36(6), 583-588. ISSN 0267-0844.

2018

 • THE INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIS ON THEIR PROPERTIES – Mrazikova, A. - Velgosova, O. - Kavulicova, J. - Krum, S., - Málek, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(6), 365-369. ISSN 1210-2709.
 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 240-244. ISSN 1210-2709.
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., Surface and Interface Analysis. 2018, 50(11), 1007-1011. ISSN 0142-2421.

2016

 • Effect of heat load on structural changes of selected corrosive resistant steels – Krum, S. - Pešlová, F., - Kliber, J., Metallurgy. 2016, 55(3), 433-436. ISSN 0543-5846.

2015

 • Multilayer coatings Ti/TiN, Cr/CrN AND W/WN deposited by magnetron sputtering for improvement of adhesion to base materials – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D. - Puchnin, M. - Sachr, P., - Cvrček, L., Acta Polytechnica. 2015, 55(6), 388-392. ISSN 1210-2709.

2014

 • Structural Changes of Selected Materials after Thermal Shocks – Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Pešlová, F., - Krum, S., Hutnické listy. 2014, 57(3), 17-21. ISSN 0018-8069.
 • Functional PVD Coatings for Tool Steel – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 52-55. ISSN 0018-8069.
 • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 29-32. ISSN 0018-8069.

2010

 • Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., Materials and Technology. 2010, 44(3), 157-161. ISSN 1580-2949.

Stať ve sborníku

2021

 • Pulsed-PTA Preparation of B4C-Based Titanium Matrix Cermet – Rohan, P. - Kolaříková, M. - Krum, S. - Hazdra, Z. - Šepitka, J., - Kuchař, J., In: Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2021. p. 298-306. ISBN 978-1-7138-3130-3.

2018

 • Structural changes of selected materials for glass industry after thermal loading – Peslova, F. - Janekova, M., - Krum, S., In: XXII Slovak_Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulation Proceedings. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2018. MATEC Web of Conferences. vol. 157. ISSN 2261-236X.
 • EXPERIMENTAL BEHAVIOR OF CHROMIUM-BASED COATINGS – Krejčí, J. - Ševeček, M. - Kabátová, J. - Manoch, F. - Kočí, J. - Cvrček, L. - Málek, J. - Krum, S. - Šutta, P. - Bublíková, P. - Halodová, P., - Namburi, H., In: TopFuel 2018 Water Reactor Fuel Performance. Brusel: European Nuclear Society, 2018. ISBN 978-92-95064-32-4.

2017

 • Porovnání anodické a termické oxidace na vybraných biokompatibilních slitinách – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 16-17. ISBN 978-80-01-06195-4.
 • Renovation of High Speed Steel by PTA Hardfacing – Rohan, P. - Kuřík, M. - Kovanda, K. - Kramár, T. - Forejtová, L., - Krum, S., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 1164-1170. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 74-79. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Structural Changes of Hot Work Tool Steel due to Heat load – Krum, S. - Pešlová, F. - Horník, J., - Puchnin, M., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 34-38. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 53-56. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., In: Biomaterials and Surfaces 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 8-10. vol. 8. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06135-0.

2016

 • TiNb coating for development of antibacterial nanostructured surface composed from oxide nanotubes and nanosilver particles – Cvrček, L. - Denk, F. - Krum, S. - Málek, J. - Starý, V., - Tolde, Z., In: 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2016.

2015

 • Selection of basic input variables for computational modeling of brake shoes – Horník, J. - Pešlová, F., - Krum, S., In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science, 2015. p. 300-305. ISSN 1877-7058.
 • The surface treatment influence on the occurrence of the critical state relating to the needle as the operating tool – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Hajdúchová, L. - Janeková, M. - Koštialiková, D., - Krum, S., In: Surface Engineering and Materials in Mechanical Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015. pp. 7-10. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-469-7.

2014

 • Structural Changes of PVD Coated Cr-Ni Steel after Heat Load – Krum, S. - Horník, J. - Pešlová, F. - Puchnin, M., - Anisimov, E., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 902-907. ISBN 978-80-87294-54-3.

2010

 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Sobotová, J., - Jurči, P., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 31-35. ISBN 978-80-554-0157-7.
 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 174-175. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Effect of Various Heat Treatment Regimes on Structure and Properties of Cr-V Ledeburitic Steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009, pp. 32. !!!. ISBN 978-961-92518-1-2.

2008

 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 343-348. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

 • Vliv nitridace na houževnatost nástrojové oceli pro práci za tepla – Jurči, P. - Horník, J., - Krum, S., In: Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007, pp. 31-32. ISBN 978-80-86840-33-8.

Zpráva

2018

 • Analýza technologických a strukturních vlastností polymeru PEEK vyrobeného metodou 3D tisku – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. Report no. TH02020405-2018V002.

2017

 • Analýza vlivu obrábění a sterilizačních procesů na mechanické vlastnosti extrudovaného polymeru PEEK – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., [Research Report] 2017. Report no. TH02020405-2017V002.

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., [Research Report] 2016. Report no. 16-03-024.
 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-112.
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-111.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Research Report] 2016. Report no. 1/2016/HAWLE ARMATURY.

2015

 • Annual Research Report – Horník, J. - Čižmárová, E. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2015. Report no. 15-12-103.

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-120.
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-12-119.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 CSN EN ISO/ 2014.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 AWS/ 2014.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_M.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_N.
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14 -07-50_C.

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-06-048.
 • Charpy impact test of steel sheet – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-045.
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-039.
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-038.
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-037.
 • Material analysis of Pins and Bushings – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-032.
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-031.
 • Material analysis of Bracket Alternator – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-021.
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-019.
 • Material analysis of the chain Part 1 – steel core – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-017.
 • Analysis of Flywheel Engine Cast – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-10-080.
 • Sprocket machined – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-074.
 • Microscopic measurement of EBSD – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-067.
 • Casting Nose – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Hájková, P., - Sachr, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-062.
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-08-058.
 • Croskil - ověření kvality odlitků – Holec, J. - Krum, S., - Hájková, P., [Technical Report] 2013. Report no. 13-07-057.

2012

 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-085.
 • Současný stav v oblasti nitridovaných povrchových vrstev s ohledem na technologické možnosti Wikov – Malý, P. - Horník, J. - Krum, S. - Orlický, M., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 16/2012/FR-TI4-054.
 • Chassis axle material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-076.
 • Shaft Axle (S130) material analysis – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-069.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-068.
 • Percussive rock drilling tools – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Krum, S. - Sachr, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-08-067.
 • Plate Slide – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-059.
 • Charpy impact test – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-053.
 • Castings quality verification – Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-003.
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-007.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-008.
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-009.
 • Material analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Krum, S. - Celba, P. - Holec, J., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-01-011.
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-013.
 • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-016.
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-02-017.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-026/1.
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-028.
 • Material analyses of Grid – Horník, J. - Krum, S., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-028.
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Krum, S. - Hájková, P. - Horník, J., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-031.
 • Material analysis of Sprocket S100 – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krum, S., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-032.
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-033.
 • Material analyses Shaft Axle (S100) – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Zajíček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-04-034.

2011

 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., [Technical Report] 2011. Report no. 11-04-025.

Kapitola v knize

2015

 • Perspective Material-Technological Process to Increase the Lifetime of the Blades of Hydraulic Machines – Cejp, J. - Holec, J., - Krum, S., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 119-130. ISBN 978-80-88113-20-1.