[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Annealing Effects in Cast Commercial Aluminium Al–Mg–Zn–Cu(–Sc–Zr) Alloys – Vlach, M. - Čížek, J. - Kodetová, V. - Kekule, T. - Lukač, F. - Cieslar, M. - Kudrnová, H. - Bajtosova, L. - Leibner, M. - Hracuba, P. - Málek, J., - Neubert, V., METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2019, ISSN 1598-9623.
 • The Effect of Oxygen Addition on Microstructure and Mechanical Properties of Various Beta-Titanium Alloys – Bartáková, S. - Málek, J., - Prachár, P., The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). 2019, ISSN 1047-4838.
 • Development and testing of multicomponent fuel cladding with enhanced accidental performance – Krejčí, J. - Kabátová, J. - Manoch, F. - Kočí, J. - Cvrček, L. - Málek, J. - Krum, S. - Šutta, P. - Bublíková, P. - Halodová, P. - Namburi, H.K., - Ševeček, M., Nuclear Engineering and Technology. 2019, ISSN 1738-5733.
 • Effects of additives on atmospheric pressure gliding arc applied to the modification of polypropylene – Jelínek, P. - Polášková, K. - Jeník, F. - Jeníková, Z. - Dostál, L. - Dvořáková, E. - Cerman, J. - Šourková, H. - Buršíková, V. - Špatenka, P., - Zajíčková, L., Surface & Coatings Technology. 2019, 372 45-55. ISSN 0257-8972.
 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., Pražská technika. 2019, 21(1), 12-13. ISSN 1213-5348.
 • Cytokompatibilita anodizovaných povrchů implantačních materiálů – Krčil, J. - Březina, V., - Vaněk, J., Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2019, 119(4), 81-87. ISSN 1213-0613.
 • Effect of plasma modification of polyethylene on natural fibre composites prepared via rotational moulding – Panikkassery Sasidharan, S. - Sabu, T. - Špatenka, P. - Ghanem, Z., - Jeníková, Z., Composites Part B: Engineering. 2019, 177 1-10. ISSN 1879-1069.
 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., Surface Engineering. 2019, ISSN 0267-0844.
 • Application of-140 degrees C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement – Jurči, P. - Durica, J. - Dlouhý, I. - Horník, J. - Planieta, R., - Kralovic, D., METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A. 2019, 50A(5), 2413-2434. ISSN 1073-5623.
 • Strong Antibacterial Efficacy of Titanium Surfaces Modified by Nanotubes and Silver Nanoparticles – Gallo, J. - Hradilova, S. - Joska, L. - Vecerova, R. - Galandakova, A. - Cvrček, L., - Kriegova, E., Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2019, 86(2), 110-117. ISSN 0001-5415.
 • Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers – Matějíček, J. - Veverka, J. - Nemanič, V. - Cvrček, L. - Lukáč, F. - Havránek, V., - Illková, K., Fusion Engineering and Design. 2019, 139 74-80. ISSN 0920-3796.
 • Hydrophobization of cotton fabric by Gliding Arc plasma discharge – Černý, P. - Bartoš, P. - Olšan, P., - Špatenka, P., Current Applied Physics. 2019, 19 128-136. ISSN 1567-1739.

Stať ve sborníku

2019

 • Low-pressure cold plasma surface treatment for adhesion improvement in composite structures – Weberová, Z. - Šourková, H. - Jeník, F. - Antoň, J. - Sezemský, J. - Vacková, T. - Jeníková, Z., - Špatenka, P., In: 62nd Annual Technical Conference Proceedings. Detroit: Society of Vacuum Coaters, 2019. 62 nd. vol. 2. ISSN 0737-5921. ISBN 978-1-878068-39-2.
 • HODNOCENÍ VLIVU TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ NA MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI ŽÁROPEVNÉ NIKLOVÉ SLITINY – Rohlová, M. - Slaný, M., - Horváth, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 191-194. ISBN 978-80-261-0885-6.
 • Characterization of titanium morphology after various surface pre-treatments – Vlčák, P. - Tolde, Z., - Šepitka, J., In: NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 138. ISBN 978-80-87294-94-9.
 • Crystallite size and microstrain evolution in low-temperature annealed titanium – Horažďovský, T. - Drahokoupil, J. - Jindra, J., - Vlčák, P., In: NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 81. ISBN 978-80-87294-94-9.
 • Charakterizace TiCa směsných struktur připravených vakuovou depozicí elektronovým paprskem – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Šepitka, J. - Jindra, J., - Tolde, Z., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 65. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 99. ISBN 978-80-553-3285-7.
 • The comparison of two anodic oxidation methods on Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 26. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Analysis of Behavior of Fiber Composite During Loading Tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 31. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Porovnání dvou různých metod anodické oxidace na Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • Směsi termoplastů a DSC – Jeníková, Z., In: 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 103-106. ISBN 978-80-7560-213-8.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials – Thomas, S. ed. - Mozetič, M. ed. - Cvelbar, U. ed. - Špatenka, P. ed., - Praveen, K.M. ed., Amsterodam: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-12-813152-7.

Kapitola v knize

2019

 • Plasma Treatment of Powders and Fibers – Vacková, T. - Špatenka, P., - Balakrishnan, S., In: Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials. Amsterodam: Elsevier, 2019. p. 193-210. ISBN 978-0-12-813152-7.
 • Plasma modified polymeric materials for implant applications – Cvrček, L. - Horáková, M., In: Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials. Amsterodam: Elsevier, 2019. p. 367-407. ISBN 978-0-12-813152-7.

Sborník

2019

 • Biomateriály a jejich povrchy XII – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., Herbertov, Horní Mlýn, 2019-09-17/2019-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06625-6.