[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Comparison of 3D printed trabecular structure with porous plasma spray: A method based on mapping the local modulus of elasticity – Cvrček, L. - Denk, F., - Čejka, Z., MATERIALS RESEARCH EXPRESS. 2020, 7(7), 1-15. ISSN 2053-1591.
 • Duality in dislocation density-superelasticity correlation in a TNTZ bio alloy processed by cold rolling and subsequent annealing – Kalaie, M.A. - Zarei-Hanzaki, A. - Dastur, P. - Málek, J., - Abedi, H.R., Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2020, 782 ISSN 0921-5093.
 • Outstanding Mild Wear Performance of Ti-29Nb-14Ta-4.5Zr Alloy Through Subsurface Grain Refinement and Supporting Effect of Transformation Induced Plasticity – Haftlang, F. - Zarei-Hanzaki, A. - Abedi, H.R. - Málek, J. - Farabi, E., - Beladi, H., METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2020, 26(4), 467-476. ISSN 1598-9623.
 • Long-term thermal degradation of narrow gap orbital welded P91 and P92 steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Janovec, J. - Horváth, J., - Ducháček, P., International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2020, 185 ISSN 0308-0161.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 1-13. ISSN 0142-1123.
 • Room-temperature micro and macro mechanical properties of the metastable Ti-29Nb-14Ta-4.5Zr alloy holding nano-sized precipitates – Haftlang, F. - Zarei-Hanzaki, A. - Abedi, H.R. - Kalaei, M.A. - Němeček, J., - Málek, J., Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2020, 771 1-11. ISSN 1873-4936.
 • The Effect of Oxygen Addition on Microstructure and Mechanical Properties of Various Beta-Titanium Alloys – Bartáková, S. - Málek, J., - Prachár, P., The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). 2020, 72(4), 1656-1663. ISSN 1047-4838.
 • Development and testing of multicomponent fuel cladding with enhanced accidental performance – Krejčí, J. - Kabátová, J. - Manoch, F. - Kočí, J. - Cvrček, L. - Málek, J. - Krum, S. - Šutta, P. - Bublíková, P. - Halodová, P. - Namburi, H., - Ševeček, M., Nuclear Engineering and Technology. 2020, 52(3), 597-609. ISSN 1738-5733.
 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., Surface Engineering. 2020, 36(6), 583-588. ISSN 0267-0844.

2019

 • Mechanical, Thermal and Electrical Characteristics of Conventionally Cast and Cold-Rolled 5754-Sc-Zr Aluminium Alloy – Vlach, M. - Kodetová, V. - Kudrnová, H. - Leibner, M. - Vlček, M. - Šíma, V. - Procházka, I. - Málek, J., - Očenášek, V., Diffusion Foundations. 2019, 22 55-64. ISSN 2296-3642.
 • The Effect of Processing Route on Properties of HfNbTaTiZr High Entropy Alloy – Málek, J. - Zyka, J. - Lukac, F. - Vilemova, M. - Vlasak, T. - Cizek, J. - Melikhova, O. - Machackova, A., - Kim, H.S., Materials. 2019, 12(23), ISSN 1996-1944.
 • The Effect of Hot Working on the Mechanical Properties of High Strength Biomedical Ti-Nb-Ta-Zr-O Alloy – Preisler, D. - Janeček, M. - Harcuba, P. - Dzugan, J. - Halmesová, K. - Málek, J. - Veverková, A., - Stráský, J., Materials. 2019, 12(24), ISSN 1996-1944.
 • Microstructure and Mechanical Properties of Sintered and Heat-Treated HfNbTaTiZr High Entropy Alloy – Málek, J. - Zyka, J. - Lukač, F. - Čížek, J. - Kučická, L., - Kocich, R., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2019, 9(12), ISSN 2075-4701.
 • The effect of low-temperature plasma discharge on mycotoxin content in barley and malt – Havelka, Z. - Belaková, S. - Bohata, A. - Hartman, I. - Kabelová, H. - Kříž, P. - Benešová, K. - Dienstbier, M. - Bertoš, P., - Špatenka, P., Kvasny prumusl. 2019, 65(5), 158-165. ISSN 2570-8619.
 • Development of equipment for mass cataphoresis painting – Hylák, K. - Matuška, Z. - Drašnar, P. - Kudláček, J., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 92-98. ISSN 0255-5476.
 • Effects of additives on atmospheric pressure gliding arc applied to the modification of polypropylene – Jelínek, P. - Polášková, K. - Jeník, F. - Jeníková, Z. - Dostál, L. - Dvořáková, E. - Cerman, J. - Šourková, H. - Buršíková, V. - Špatenka, P., - Zajíčková, L., Surface & Coatings Technology. 2019, 372 45-55. ISSN 0257-8972.
 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., Pražská technika. 2019, 21(1), 12-13. ISSN 1213-5348.
 • Cytokompatibilita anodizovaných povrchů implantačních materiálů – Krčil, J. - Březina, V., - Vaněk, J., Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2019, 119(4), 81-87. ISSN 1213-0613.
 • Effect of plasma modification of polyethylene on natural fibre composites prepared via rotational moulding – Panikkassery Sasidharan, S. - Sabu, T. - Špatenka, P. - Ghanem, Z., - Jeníková, Z., Composites Part B: Engineering. 2019, 177 1-10. ISSN 1879-1069.
 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Application of-140 degrees C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement – Jurči, P. - Durica, J. - Dlouhý, I. - Horník, J. - Planieta, R., - Kralovic, D., METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A. 2019, 50A(5), 2413-2434. ISSN 1073-5623.
 • Strong Antibacterial Efficacy of Titanium Surfaces Modified by Nanotubes and Silver Nanoparticles – Gallo, J. - Hradilova, S. - Joska, L. - Vecerova, R. - Galandakova, A. - Cvrček, L., - Kriegova, E., Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2019, 86(2), 110-117. ISSN 0001-5415.
 • Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers – Matějíček, J. - Veverka, J. - Nemanič, V. - Cvrček, L. - Lukáč, F. - Havránek, V., - Illková, K., Fusion Engineering and Design. 2019, 139 74-80. ISSN 0920-3796.
 • Hydrophobization of cotton fabric by Gliding Arc plasma discharge – Černý, P. - Bartoš, P. - Olšan, P., - Špatenka, P., Current Applied Physics. 2019, 19 128-136. ISSN 1567-1739.

Stať ve sborníku

2020

 • Round robin exercise of the candidate ATF cladding materials within the IAEA ACTOF project – Ševeček, M. - Krejčí, J. - Chalupová, A. - Kabátová, J. - Manoch, F. - Kočí, J., - Cvrček, L., In: Global/Top Fuel 2019: International Nuclear Fuel Cycle Conference/Light Water Reactor Fuel Performance Conference. La Grande Park, Illinois: American Nuclear Society, 2020. p. 283-290. ISBN 978-0-89448-771-2.
 • Experimental behavior of chromium-based PVD coated cladding materials during LOCA transient – Krejčí, J. - Chalupová, A. - Cvrček, L. - Ševeček, M. - Rozkošný, V. - Halodová, P., - Gávelová, P., In: Global/Top Fuel 2019: International Nuclear Fuel Cycle Conference/Light Water Reactor Fuel Performance Conference. La Grande Park, Illinois: American Nuclear Society, 2020. p. 904-911. ISBN 978-0-89448-771-2.
 • Analysis of behavior of composite material during loading tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Madeira: IOPscience, 2020. p. 1-9. IOP Conference series. vol. 726. ISSN 1757-899X.
 • COATED CLADDING BEHAVIOR DURING HIGH-TEMPERATURE TRANSIENTS – Chalupová, A. - Krejčí, J. - Cvrček, L. - Ševeček, M. - Rozkošný, V. - Přibyl, A. - Halodová, P., - Gávelová, P., In: ŠIMÁNĚ 2019 : 4th Student Conference on Nuclear Engineering. Praha: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering (Czech Technical Univ.), 2020. p. 9-14. vol. 24. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06678-2.
 • HIGH-TEMPERATURE STEAM AND AIR OXIDATION OF CHROMIUM-COATED OPTIMIZED ZIRLO™ – Bourdon, G. - Ševeček, M. - Krejčí, J., - Cvrček, L., In: ŠIMÁNĚ 2019 : 4th Student Conference on Nuclear Engineering. Praha: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering (Czech Technical Univ.), 2020. p. 1-8. vol. 24. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06678-2.

2019

 • Hydrogen embrittlement after surface treatments – Hrdinová, H. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Horník, J., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 266-275. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Vývoj konstrukce nového zevního fixačního aparátu s permanentní biomechanickou stimulací novotvorby kostní tkáně – Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 33-35. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • High-Temperature Oxidation of Chromium-Coated Optimized ZIRLO™ in air and steam – Bourdon, G. - Ševeček, M. - Krejčí, J., - Cvrček, L., In: Proceedings of the 25th International QUENCH Workshop. KIT Scientific Publishing, 2019. p. 682-704.
 • COATED CLADDING BEHAVIOUR DURING HIGH-TEMPERATURE TRANSIENTS – Chalupová, A. - Krejčí, J. - Cvrček, L. - Ševeček, M. - Rozkošný, V. - Přibyl, A. - Halodová, P., - Gávelová, P., In: Proceedings of the 25th International QUENCH Workshop. KIT Scientific Publishing, 2019. p. 638-657.
 • Low-pressure cold plasma surface treatment for adhesion improvement in composite structures – Weberová, Z. - Šourková, H. - Jeník, F. - Antoň, J. - Sezemský, J. - Vacková, T. - Jeníková, Z., - Špatenka, P., In: 62nd Annual Technical Conference Proceedings. Detroit: Society of Vacuum Coaters, 2019. p. 573-578. 62 nd. vol. 2. ISSN 0737-5921. ISBN 978-1-878068-39-2.
 • HODNOCENÍ VLIVU TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ NA MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI ŽÁROPEVNÉ NIKLOVÉ SLITINY – Rohlová, M. - Slaný, M., - Horváth, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 191-194. ISBN 978-80-261-0885-6.
 • Characterization of titanium morphology after various surface pre-treatments – Vlčák, P. - Tolde, Z., - Šepitka, J., In: NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 138. ISBN 978-80-87294-94-9.
 • Crystallite size and microstrain evolution in low-temperature annealed titanium – Horažďovský, T. - Drahokoupil, J. - Jindra, J., - Vlčák, P., In: NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 81. ISBN 978-80-87294-94-9.
 • Charakterizace TiCa směsných struktur připravených vakuovou depozicí elektronovým paprskem – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Šepitka, J. - Jindra, J., - Tolde, Z., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 65. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 99. ISBN 978-80-553-3285-7.
 • The comparison of two anodic oxidation methods on Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 26. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Analysis of Behavior of Fiber Composite During Loading Tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 31. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Porovnání dvou různých metod anodické oxidace na Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • Směsi termoplastů a DSC – Jeníková, Z., In: 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 103-106. ISBN 978-80-7560-213-8.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Základní nosný modul jednostranného zevního aparátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., [Functional Sample] 2019.
 • Stabilizační modul jednostranného zevního aparátu – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Čejka, Z., [Functional Sample] 2019.
 • Nová metoda přímého spojování polymerů s kovy využitelná v technické praxi – Weberová, Z. - Šourková, H. - Vacková, T., - Špatenka, P., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2020

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu MPO v programu TRIO, Projekt FV10763 – Píchal, J. - Špatenka, P., - Cerman, J., [Research Report] České Budějovice: SurfaceTreat a.s., 2020.
 • Roční zpráva o řešení projektu MPO TRIO FV10763 v roce 2019 – Píchal, J. - Špatenka, P., [Research Report] 2020.

2019

 • Roční zpráva o řešení projektu MPO TRIO FV10763 v roce 2018 – Píchal, J. - Špatenka, P., - Vozáb, J., [Research Report] 2019.
 • A Scientific Perspective on Micro-Plastics in Nature and Society – Koelmans, B. - Pahl, S. - Backhaus, T. - Bessa, F. - van Calste, G. - Contzen, N. - Cronin, R. - Gallowa, T. - Hart, A. - Henderson, L. - Kalčíková, G. - Kelly, F. - Kolodziejczyk, B. - Marku, E. - Poortinga, W. - Rillig, M. - Van Sebille, E. - Steg, L. - Steidl, J. - Steinhors, J. - et al., [Research Report] Berlín: Science Advice for Policy by European Academies, 2019. Report no. ERR No. 4. ISBN 978-3-9820301-0-4.
 • Vývoj metody úpravy povrchu reálných konstrukčních prvků – Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Růžička, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019.
 • Zpráva z řešení projektu dle smlouvy mezi ProSpon a ČVUT – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2019. Report no. 1.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials – Thomas, S. ed. - Mozetič, M. ed. - Cvelbar, U. ed. - Špatenka, P. ed., - Praveen, K.M. ed., Amsterodam: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-12-813152-7.

Kapitola v knize

2019

 • Plasma Treatment of Powders and Fibers – Vacková, T. - Špatenka, P., - Balakrishnan, S., In: Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials. Amsterodam: Elsevier, 2019. p. 193-210. ISBN 978-0-12-813152-7.
 • Plasma modified polymeric materials for implant applications – Cvrček, L. - Horáková, M., In: Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials. Amsterodam: Elsevier, 2019. p. 367-407. ISBN 978-0-12-813152-7.

Sborník

2019

 • Biomateriály a jejich povrchy XII – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., Herbertov, Horní Mlýn, 2019-09-17/2019-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06625-6.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Biomateriály a jejich povrchy XII – Suchý, T. org. - Sedláček, R. org. - Tolde, Z. org., - Vištejnová, L.V. org., [Conference Hosting] 2019.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Coatings for medical implants: from experiment to application – Cvrček, L., [Unpublished Lecture] 2019-03-26.

...

2019

 • Annealing Effects in Cast Commercial Aluminium Al-Mg-Zn-Cu(-Sc-Zr) Alloys – Vlach, M. - Čížek, J. - Kodetová, V. - Kekule, T. - Lukač, F. - Cieslar, M. - Kudrnová, H. - Bajtosova, L. - Leibner, M. - Hracuba, P. - Málek, J., - Neubert, V., METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2019, ISSN 1598-9623.