[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., 2019
 • Cytokompatibilita anodizovaných povrchů implantačních materiálů – Krčil, J. - Březina, V., - Vaněk, J., 2019
 • Effect of plasma modification of polyethylene on natural fibre composites prepared via rotational moulding – Panikkassery Sasidharan, S. - Sabu, T. - Špatenka, P. - Ghanem, Z., - Jeníková, Z., 2019
 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., 2019
 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., 2019
 • Application of-140 degrees C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement – Jurči, P. - Durica, J. - Dlouhý, I. - Horník, J. - Planieta, R., - Kralovic, D., 2019
 • Strong Antibacterial Efficacy of Titanium Surfaces Modified by Nanotubes and Silver Nanoparticles – Gallo, J. - Hradilova, S. - Joska, L. - Vecerova, R. - Galandakova, A. - Cvrček, L., - Kriegova, E., 2019
 • Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers – Matějíček, J. - Veverka, J. - Nemanič, V. - Cvrček, L. - Lukáč, F. - Havránek, V., - Illková, K., 2019
 • Hydrophobization of cotton fabric by Gliding Arc plasma discharge – Černý, P. - Bartoš, P. - Olšan, P., - Špatenka, P., 2019

2018

 • Natural tourmaline as an efficient alternative to ceramic-type material for plasma spraying – Ctibor, P. - Nevrlá, B. - Pala, Z., - Vrtiska, L., 2018
 • THE INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIS ON THEIR PROPERTIES – Mrazikova, A. - Velgosova, O. - Kavulicova, J. - Krum, S., - Málek, J., 2018
 • Photocatalytic activity of coatings based on titanium oxides deposited by reactive magnetron sputtering method – Orozco-Rodriguez, D. - Cernyb, P., - Cvrček, L., 2018
 • Plasma Modified and Unmodified Polyethylene as Filler in Natural Rubber Compounds: Morphology, Cure Behavior, and Vulcanization Kinetics – Panikkassery Sasidharan, S. - Špatenka, P. - Anisimov, E., - Thomas, S., 2018
 • Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments – Strejčková, M. - Bohatá, A. - Olšan, P. - Havelka, Z. - Kříž, P. - Beran, P. - Bartoš, P. - Curn, V., - Špatenka, P., 2018
 • Effect of Cold Rolling on Precipitation Processes in Al-Zn-Mg(-Sc-Zr) Alloy – Kodetová, V. - Vlach, M. - Smola, B. - Kekule, T. - Daniš, S. - Kudrnová, H., - Málek, J., 2018
 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., 2018
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., 2018
 • Characteristics of silver nanoparticles in different pH values – Mražíková, A. - Velgosová, O. - Kavuličová, J. - Matvija, M. - Čižmárová, E., - Willner, D., 2018
 • The correlation between substrate and deposited biocompatible layer microstructures on different substrates – Málek, J. - Starý, V., 2018
 • Surface Functionalization of Polyethylene Granules by Treatment with Low-Pressure Air Plasma – Šourková, H. - Primc, G., - Špatenka, P., 2018
 • Green synthesis of Ag nanoparticles: Effect of algae life cycle on Ag nanoparticle production and long-term stability – Velgosova, O. - Mražíková, A. - Čižmárová, E., - Málek, J., 2018
 • Diamond-like carbon prepared by pulsed laser deposition with ion bombardment: physical properties – Písařík, P. - Mikšovský, J. - Remsa, J. - Zemek, J. - Tolde, Z., - Jelínek, M., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., 2019
 • The comparison of two anodic oxidation methods on Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., 2019
 • Analysis of Behavior of Fiber Composite During Loading Tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., 2019
 • Porovnání dvou různých metod anodické oxidace na Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., 2019
 • Směsi termoplastů a DSC – Jeníková, Z., 2019

2018

 • Žijeme v době plastové – Jeníková, Z., 2018
 • Surface Laser Hardening of Ferritic Nodular Graphite Cast Iron With Higher Content of Silicon – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., 2018
 • Experiment and finite element analysis of U-profile subjected to dynamic loading – Rund, M. - Mašek, M. - Dzugan, J. - Konopík, P., - Janovec, J., 2018
 • Influence of Heat Treatment on Al-Si Coating Chemical Composition – Petr-Soini, J. - Kejzlar, P. - Kučera, V. - Janovec, J., - Kolaříková, M., 2018
 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv krátkodobého degradačního žíhání oceli P92 na změnu mechanických vlastností z hlediska precipitace Lavesovy fáze – Junek, M. - Svobodová, M., - Janovec, J., 2018
 • Povrchové modifikace titanu iontovým svazkem pro využití v kloubních náhradách – Horažďovský, T. - Vlčák, P. - Tolde, Z. - Vrbová, R., - Himmlová, L., 2018
 • Surface characterization of titanium after argon sputter cleaning – Horažďovský, T. - Tolde, Z., 2018
 • Study of differences between results from laboratory tests and testS of real tools for selected cold work tool steels – Kuřík, M. - Sobotová, J., - Moravcová, N., 2018
 • Plasma Treatment of Powder and Granulates – Špatenka, P. - Vacková, T., - Jeníková, Z., 2018
 • Vliv svarů na korozní odolnost a povrchové úpravy – Horník, J., 2018
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Indentation device, instrumented measurement system, and method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., 2018
 • Antibakteriální vícevrstevný povlak ortopedických implantátů z kovových biomateriálů – Cvrček, L. - Denk, F. - Gallo, J. - Kolář, M. - Panáček, A. - Prucek, R. - Kriegová, E. - Galandáková, A. - Fojt, J. - Joska, L., - Průchová, E., 2018
 • Antibakteriální vícevrstevný povlak ortopedických implantátů z titanu nebo titanových slitin – Cvrček, L. - Denk, F. - Gallo, J. - Kolář, M. - Panáček, A. - Prucek, R. - Kriegová, E. - Galandáková, A. - Fojt, J. - Joska, L., - Průchová, E., 2018

Zpráva

2018

 • Zpráva z řešení projektu dle smlouvy mezi ProSpon a ČVUT – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2018
 • Analýza technologických a strukturních vlastností polymeru PEEK vyrobeného metodou 3D tisku – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., 2018
 • Optimalizace aktivovaného povrchu pro osteointegraci – Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Růžička, P., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • Non-Thermal plasma Technology for Polymeric Materials – Thomas, S. ed. - Mozetič, M. ed. - Cvelbar, U. ed. - Špatenka, P. ed., - Praveen, K.M. ed., 2019

2018

 • Nové alternativy v materiálových aplikacích – Čižmárová, E. ed. - Horník, J. ed., 2018

Kapitola v knize

2019

 • Plasma Treatment of Powders and Fibers – Vacková, T. - Špatenka, P., - Balakrishnan, S., 2019
 • Plasma modified polymeric materials for implant applications – Cvrček, L. - Horáková, M., 2019

2018

 • Kvalita a vlastnosti polymerů vyrobených 3D tiskem – Mára, V., 2018
 • Vznik a rozvoj porušení ve vláknovém kompozitu na bázi uhlíku vlivem vnějšího namáhání – Mára, V., 2018

Sborník

2019

 • Biomateriály a jejich povrchy XII – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2018

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2018
 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2018