[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Doktorské

Doktorské

  • Pohyblivá kloubní spojení na bázi polymerů - více
    3911V011 - Materiálové inženýrství, Ladislav Cvrček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

Rámcová témata doktorských prací můžete zkusit najít v tomto souboru.