[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Lidé

Jiří Janovec

doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

jiri.janovec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7250

místnost: B-116, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TA03010150  
  Výzkum vlastností a chování tlustostěnných plátovaných trubkových ohybů v podmínkách ekonomicky významných aplikací, včetně zvládnutí jejich výroby ověřené certifikovaným orgánem s evropskou působností. – Janovec, J. (2013-2016)
 • 2610/F1  
  Inovace studijních podkladů a laboratorních cvičení zaměřených na problematiku korozivzdorných a žáropevných materiálů – Janovec, J. (2011)
 • 2610F1a  
  Inovace studijních podkladů a laboratorních cvičení zaměřených na problematiku korozivzdorných a žáropevných materiálů – Janovec, J. (2011)
 •  
  Rozvoj metalografické laboratoře – Janovec, J. (2009)
 • SGS10/258/OHK2/3T/12  
  Výzkum a diagnostika nových materiálů pro vysokoparametrickou a jadernou energetiku – Janovec, J. (2010-2012)
 • 2387/F1  
  Perspektivní materiály - inovace předmětu – Janovec, J. (2009)
 • 2595F1a  
  Inovace osnov předmětu Perspektivní materiály – Janovec, J. (2008)
 • MSM6840770021  
  Diagnostika materiálů – Janovec, J. (2005-2011)

Článek v periodiku

2021

 • Analysis of the relationship between changes in mechanical properties and precipitation in SUPER 304H steel during its exposure – Horváth, J. - Horváthová, M. - Pilsová, L. - Smola, V. - Chvostová Eva, E., - Janovec, J., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1178(012019), 1-6. ISSN 1757-8981.

2020

 • Long-term thermal degradation of narrow gap orbital welded P91 and P92 steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Janovec, J. - Horváth, J., - Ducháček, P., International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2020, 185 ISSN 0308-0161.

2017

 • Dependence of ultrasonic contact impedance hardness on Young's modulus of elasticity of creep-resistant steels – Junek, M. - Janovec, J., - Ducháček, P., ACTA IMEKO. 2017, 6(1), 27-32. ISSN 2221-870X.
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., Solid State Phenomena. 2017, 258 639-642. ISSN 1012-0394.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., Solid State Phenomena. 2017, 258 635-638. ISSN 1012-0394.

2016

 • The Effect of sigma -Phase Formation on Long-Term Durability of Welding Joints in SUPER 304H Steels – Horváth, J. - Janovec, J., - Král, P., Acta Physica Polonica A. 2016, 130(4), 960-962. ISSN 0587-4246.
 • Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1 100 MPa – Ducháček, P. - Janovec, J., Konstrukce. 2016, 15(1/2016), 38-42. ISSN 1213-8762.
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., International Journal of Materials Science and Applications. 2016, 5(5), 403-408. ISSN 2327-2643.

2015

 • Modeling and verification of the cladding tube bend – Horváth, J. - Janovec, J., International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. 2015, 4(10), 491-495. ISSN 2277-9655.

2013

 • Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, 3 145-151. ISSN 1338-1660.

2012

 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., Acta Polytechnica. 2012, 52(4), 74-79. ISSN 1210-2709.
 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., Acta Polytechnica. 2012, 52(4), 74-79. ISSN 1210-2709.

2011

 • Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Vyroubalová, M., Chemické listy. 2011, 105(17), s800-s801. ISSN 0009-2770.
 • Použití ocelí normalizačně tepelně zpracováných S355NL s termomechanicky zpracovaných S355ML – Janovec, J. - Pilous, Václav, KONSTRUKCE. 2011, 10(5), IX-X.
 • Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J., - Smola, B., Chemické listy. 2011, 105(16), 603-605. ISSN 0009-2770.

2010

 • Použitelnost úsporné duplexní oceli LDX2101 v energetice – Janovec, J. - Marek, J., All for Power. 2010, 4(1), 12-15. ISSN 1802-8535.
 • Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M., - Tůmová, D., Materials and Technology. 2010, 44(4), 227-232. ISSN 1580-2949.

2006

 • Využití lomové mechaniky - šetření příčin havárií svařovaných konstrukcí – Janovec, J., Technický magazín, svařování, dělení,spojování materiálů. 2006, 4(4), 41-43. ISSN 1212-4044.
 • Svařování patinujících ocelí – Janovec, J. - Martinec, J., Konstrukce. 2006, 5(1), 64-65. ISSN 1213-8762.

2005

 • Využití plněné elektrody při svařování termomechanicky zpracovaných plechů – Janovec, J. - Martinec, J., Konstrukce. 2005, 4(5), 15-18. ISSN 1213-8762.

2004

 • Žárové nástřiky Zn,Al, a ZINACOR po použití acetylenu a plynu Apachi – Janovec, J., Technický magazín. 2004, 2(3), 28-30. ISSN 0322-8355.

2003

 • Svařování ocelí odolných atmosférické korozi – Janovec, J. - Martinec, J., Spektrum. 2003, 1(3), 6-7.
 • The Mechanical Charakteristic of New Developed Steel Sheets – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Ziegelheim, J., Journal of Materials Processing Technology. 2003, 28(361), 160-166.

2002

 • Parametry svařování superslitin pro letecký průmysl laserem – Janovec, J. - Ziegelheimová, J. - Sexton, L., - Cotterell, M., Zváranie. 2002, 51(11-12), 247-250. ISSN 0044-5525.
 • Koroze svarových spojů v atmosférických podmínkách – Janovec, J. - Hurych, J., Zváranie. 2002, 51(9-10), 208-213. ISSN 0044-5525.
 • Svarové spoje v atmosférických podmínkách – Janovec, J. - Hurych, J., Dělení, spojování, svařování materiálů. 2002, 4(3), 26-29. ISSN 1212-4044.
 • Svařování materiálů pracujících za kryogenních teplot – Plíhal, A. - Martinec, J. - Šveindler, Z., - Janovec, J., Spektrum. 2002, 1(1), 10-11.
 • Svařování trubičkovým drátem ocelí TMZ značek Weldox 420 a Hardox 500 – Janovec, J. - Martinec, J. - Kuběnka, M., - Sveindler, Z., Zváranie. 2002, 51(1-2), 9-12. ISSN 0044-5525.
 • Dependence od Micro-hardness on Deformation of Deep-drawing Steel Sheets – Cotterel, M. - Schambergerová, J. - Ziegelheim, J., - Janovec, J., Journal of Materials Processing Technology. 2002, 3(124), 293-296. ISSN 0924-0136.
 • Laser Welding Parameters of Aerospace Super-Alloy Materials – Schambergerová, J. - Sexton, L. - Janovec, J. - Cuthbert, J., - Cotterel, M., Zváranie. 2002, 51(11-12), 247-250. ISSN 0044-5525.

2001

 • Svařování trubičkovým drátem ocelí TMZ značek Weldox 420 a Hardox 500 – Janovec, J. - Martinec, J. - Kuběnka, M., - Sveidler, Z., Zváranie. 2001, 50(6), 120-127. ISSN 0044-5525.

2000

 • Plazmové svařování maragingové oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Janovec, J. - Hušák, R., Zváranie. 2000, 49(10), 215-220. ISSN 0044-5525.
 • Koroze svarových spojů – Janovec, J., Dělení, spojování, svařování materiálů. 2000, 2(5), 50-52. ISSN 1212-4044.
 • Na kvalitu ostří dřevoobráběcích nástrojů mají zásadní vliv vlastnosti řezných nástrojů – Janovec, J. - Horský, J., Truhlářské listy. 2000, 8(3), 16-18. ISSN 1210-6224.

1996

 • Zbytková napětí ve svarech korozivzdorné vytvrditelné martensiticko-austenitické oceli stanovená neutronovou difrakcí – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P. - Mikula, P., - Vrána, M., Kovové materiály. 1996, 34 25-34. ISSN 0023-432X.
 • Austenite Content and Dislocation Density in Elektron-Beam Welds of a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Lukáš, P. - Janovec, J. - Mikula, P. - Strunz, P. - Vrána, M., - Zaffagnini, M., Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1996, 131-138. ISSN 0921-5093.

1993

 • Soprotivlenie svarnych soedinenij korrozionnostojkoj austenitnomartenzitnoj stali O3X 10H 10MZT chrupkomu rozpuščeniju – Janovec, J., Problemy pročnosti. 1993, 20-28. ISSN 0556-171X.
 • Advanced Neutron Difraction Techniques for Strain Measurements in Polycrystalline Materials – Mikula, P. - Lukáš, P. - Vrána, M. - Klimanek, P. - Kschidock, T. - Macek, K. - Janovec, J. - Osborn, J.C., - Swallowe, G.M., Journal de Physique IV. 1993, 2183-2188. ISSN 1155-4339.

Stať ve sborníku

2022

 • Degradační procesy membránových stěn při spalování biomasy – Janovec, J. - Pilsová, L. - Cizner, J., - Funda, Z., In: Životnost komponent energetických zařízení. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. p. 3-6. ISBN 978-80-261-1109-2.

2020

 • Analýza aplikace sonických metalických nástřiků na bázi Ni-Cr – Pilsová, L. - Horváth, J. - Janovec, J. - Horváth, L. - Junek, M., - Smola, V., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. p. 207-210. ISBN 978-80-261-0959-4.
 • Infuence of Shielding Gas Flow Rate on Properties of Steel S960QL Welded Joint – Ježek, Š. - Horváth, J. - Kolařík, L. - Janovec, J., - Kolaříková, M., In: METAL 2020 - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2020. p. 393-398. 1st. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-97-0.

2019

 • Investigation of mechanical properties and microstructure of X60 line-pipe steel – Kec, J. - Cerny, I. - Poloch, A. - Kysela, B., - Janovec, J., In: Procedia Structural Integrity - 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 230-237. vol. 17. ISSN 2452-3216.

2018

 • Experiment and finite element analysis of U-profile subjected to dynamic loading – Rund, M. - Mašek, M. - Dzugan, J. - Konopík, P., - Janovec, J., In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-6. vol. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8.
 • Influence of Heat Treatment on Al-Si Coating Chemical Composition – Petr-Soini, J. - Kejzlar, P. - Kučera, V. - Janovec, J., - Kolaříková, M., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 985-989. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0794-1.
 • Vliv krátkodobého degradačního žíhání oceli P92 na změnu mechanických vlastností z hlediska precipitace Lavesovy fáze – Junek, M. - Svobodová, M., - Janovec, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 147-150. ISBN 978-80-261-0794-1.
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., In: TLAK 2018. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2018. p. 33-42. ISBN 978-80-87140-49-9.

2017

 • Heterogenní svary v tlakových nádobách – Janovec, J. - Ducháček, P., In: TLAK 2017. Praha: MEDIM, 2017. p. 183-190. ISBN 978-80-87140-45-1.
 • VLIV LABORATORNÍ TEPLOTNÍ EXPOZICE NA ZPŮSOB MECHANICKÉHO PORUŠOVÁNÍ AUSTENITICKÉ OCELE HR3C – Horváth, J. - Horváth, J. - Janovec, J., - Horváth, L., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 151-154. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • MECHANICKÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI ORBITÁLNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ Z OCELÍ P91 A P92 PO DLOUHODOBÉ LABORATORNÍ DEGRADACI ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT – Junek, M. - Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, L., - Janovec, J., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 133-136. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • POUŽITÍ PLÁTOVANÝCH TRUBEK NA KRITICKÁ MÍSTA KOTLŮ PRO ENERGETIKU – Horváth, L. - Horváth, J. - Horváth, J., - Janovec, J., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 103-106. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 97-102. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • Trhliny v heterogenních svarech – Janovec, J. - Ducháček, P., In: XXXIII. Dny svařovací techniky. Vamberk: ESAB, 2017. pp. 1-31. ISBN 978-80-02-02716-4.

2016

 • METODIKA PREDIKCE ÚSPĚŠNOSTI PROVEDENÍ OHYBŮ PLÁTOVANÝCH TRUBEK PROVÁDĚNÝCH S INDUKČNÍM OHŘEVEM – Horváth, L. - Janovec, J., - Ohanka, E., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. pp. 119-122. ISBN 978-80-261-0644-9.
 • Electroslag Cladding of Stainless Austenitic Layer by Strip Electrode – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Janovec, J., In: METAL 2016 - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. p. 1084-1089. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-67-3.
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 216. ISBN 978-80-214-5357-9.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 215. ISBN 978-80-214-5357-9.
 • Použití plátovaných trubek pro tlaková zařízení – Janovec, J. - Horváth, J., In: Tlak 2016: Sborník referátů - doprovodné materiály. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2016. pp. 55-62. ISBN 978-80-87140-41-3.

2015

 • LIFE ASSESSMENT OF HIGH PRESSURE STEAM PIPING BEND WORKING UNDER CONDITIONS OF CREEP DAMAGE – Junek, M. - Janovec, J., In: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 546-552. 1st. ISBN 978-80-87294-62-8.
 • Degradační procesy tlakových nádob – Janovec, J., In: Tlak 2015 - Sborník referátů. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2015. pp. 11-25. ISBN 978-80-87140-37-6.
 • The Legal Consequences of Fundamental Errors in the Design of Machines and their Parts – Kanaval, J. - Janovec, J., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 173-178. ISBN 978-80-552-1377-4.
 • The effect of sigma-phase formation on long-term durability of SUPER 304H steel – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. pp. 505-510. ISBN 978-80-87294-62-8.
 • VLIV DEFORMACE ZA STUDENA BĚHEM VÝROBY NA STRUKTURNÍ STABILITU VÝSTUPNÍCH PŘEHŘÍVÁKŮ Z AUSTENITICKÝCH ŽÁROPEVNÝCH MATERIÁLŮ PRO USC KOTLE TEPELNÝCH ELEKTRÁREN – Horváth, J. - Janovec, J. - Hermanová, Š., - Činčila, R., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: ZČU Plzeň, 2015, pp. 89-92. ISBN 978-80-261-0522-0.
 • Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa – Janovec, J. - Ducháček, P., In: XXXII. Dny svařovací techniky. Vamberk: ESAB, 2015, pp. 1-6. ESAB. ISBN 978-80-02-02598-6.
 • Life Assessment of High Pressure Steam Piping Bend Working under Condition of Creep Damage – Junek, M. - Janovec, J., In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-58-1.
 • Check of Residual Operation Life via Hardness Measurement by Mobile Ultrasonic Contact Impedance (UCI) Hardness Testers – Junek, M. - Janovec, J., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. pp. 795-799. ISBN 978-80-01-05793-3.
 • Heterogeneous Welded Joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 147-152. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.
 • Influence of Diffusion Welding Time on Homogenous Steel Joints – Kolařík, L. - Janovec, J. - Kolaříková, M., - Nachtnebl, P., In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 1678-1685. ISSN 1877-7058.

2014

 • Metallurgy of fine grain steels – Brabec, J. - Janovec, J., - Ducháček, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 257-260. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Vliv plastické deformace oceli HR3C na její strukturní změny po tepelné expozici – Horváth, J. - Janovec, J., - Svobodová, M., In: Sborník z 9. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, pp. 153-158. ISBN 978-80-261-0406-3.
 • Mechanické (a creepové) vlastnosti heterogenních svarových spojů (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., - Junek, M., In: Sborník z 9. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, pp. 77-80. ISBN 978-80-261-0406-3.
 • Heterogeneous welded joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 261-266. ISBN 978-80-01-05474-1.

2013

 • Heterogenní svarové spoje (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J. - Poláchová, D., - Hájková, P., In: Sborník z 8. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, pp. 59-64. ISBN 978-80-261-0272-4.
 • Reziduální životnosti parovodů z oceli 15 128.5 – Rund, M. - Janovec, J., - Svobodová, M., In: Sborník z 8. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, pp. 39-46. ISBN 978-80-261-0272-4.

2012

 • Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, pp. 26. ISBN 978-80-970964-2-7.
 • Exfoliace přehřívákových trubek vysokoparametrických elektráren – Janovec, J. - Tůmová, D. - Horváth, L., - Brenner, O., In: Sborník ze 7. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012, pp. 219-224. ISBN 978-80-261-0153-6.
 • Problematika heterogenních svarů z hlediska difuzivity uhlíku a to u svarů T92-T23 a P91-15CH1M1F – Tůmová, D. - Janovec, J., In: Sborník ze 7. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012, pp. 201-204. ISBN 978-80-261-0153-6.
 • Heterogenní spoje korozivzdorných materiálů v energetice – Janovec, J. - Tůmová, D., In: Svařování korozivzodrných ocelí. Vamberk: ESAB, 2012, pp. 1-13.

2011

 • Ověření vlastností v přechodových oblastech homogenních svarových spojů oceli P91 po dlouhodobém stárnutí – Tůmová, D. - Janovec, J., - Čmakal, J., In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, pp. 141-145. ISBN 978-80-261-0031-7.
 • Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 1009-1014. ISBN 978-80-87294-22-2.
 • Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. pp. 91-96. ISBN 978-80-261-0031-7.
 • Vliv cyklického zatěžování na pórovitost laminátu – Janovec, J. - Hájková, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 125-128. ISBN 978-80-01-04822-1.

2010

 • Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., In: Sborník z 5. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. pp. 57-64. ISBN 978-80-7043-931-9.
 • Diagnostika svarových spojů safe-endu JETE (nedestruktivní metody) – Tůmová, D. - Janovec, J. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 230-233. ISBN 978-80-554-0157-7.
 • Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 251-254. ISBN 978-80-554-0157-7.

2009

 • The Diagnostic Method of Inner Parts of Welded Joints at Nuclear Power Plant – Bednářová, O. - Janovec, J., In: AIP Conference Proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2009. p. 241-246. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0790-9.
 • The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels – Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J., In: Annals of DAAAM for 2009. Vienna: DAAAM International, 2009. pp. 17-18. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-70-4.
 • The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D., - Vyroubalová, M., In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009. pp. 31. !!!. ISBN 978-961-92518-1-2.
 • Korelace mezi mikrostrukturálními a tvrdostními charakteristikami nového, provozovaného a simulovaného svaru na primárním okruhu mazi tlakovou nádobou a potrubím JE Temelín – Janovec, J. - Tůmová, D., - Bednářová, O., In: XXIX. Dny svařovací techniky 2009. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. pp. 97-102. ISBN 978-80-02-02138-4.
 • Použitelnost úsporné duplexní oceli LDX 2101 v energetice – Janovec, J. - Marek, J., In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. pp. 145-148. ISBN 978-80-7043-827-5.
 • Provozně bezpečnostní diagnostika svarových spojů safe-endu JETe – Janovec, J. - Tůmová, D. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, pp. 121-123. ISBN 978-80-7043-827-5.

2008

 • Diagnostics of Weld Joints on the 1st and 2nd Block of JETE – Janovec, J. - Pešková, O., In: COMADEM 2008 - Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management. Prague: Czech Society for Nondestructive Testing, 2008, pp. 235-241. ISBN 978-80-254-2276-2.
 • Vliv svařování na mikrostrukturu a odolnost proti bodové korozi u dvoufázové oceli – Janovec, J. - Marek, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 207-212. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem – Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 250-256. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

 • Diagnostické hodnocení svarových spojů I. a II. bloku JE Temelín – Janovec, J. - Pešková, O., In: XXVIII. Dny svařovací techniky. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2007, pp. 45-48. ISBN 978-80-02-01924-4.
 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti hliníkových slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, L., In: Aluminium 2007. Košice: Technická Univerzita, 2007, pp. 372-379. ISSN 1335-2334.
 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V., In: Aluminium 2007. Košice: Technická Univerzita, 2007, pp. 372-379. ISSN 1335-2334.

2006

 • Lokální tvrdosti svarových spojů mezi tlakovou nádobou a hlavním potrubím jaderné elektrárny – Janovec, J. - Pešková, O., In: Lokální mechanické vlastnosti 2006. Plzeň: Západočeská universita, 2006. p. 72-77. ISBN 80-01-01236-3.

2005

 • Provozní diagnostika svarových spojů mezi tlakovou nádobou a hlavním potrubím jaderné elektrárny – Janovec, J. - Čmakal, J., In: XXVII. Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům techniky, 2005, pp. 88-96. ISBN 80-02-01726-9.
 • Problematika austenitických návarů na oceli 422711 – Janovec, J. - Martinec, J., In: XXVII. Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům techniky, 2005, pp. 159-166. ISBN 80-02-01726-9.
 • Mikrostrukturální repliková analýza jako nástroj provozní analýzy – Janovec, J. - Čmakal, J., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 156-162. ISBN 80-01-03251-5.

2003

 • Praktické zkušenosti s použitím plněných elektrod Filarc PZ 6102 v praxi – Martinec, J. - Janovec, J. - Plíhal, A., - Šveidler, Z., In: XXVI. Dny svařovací techniky 2003. Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 2003, pp. 101-103. ISBN 80-02-01491-X.
 • Strain-Hardening Exponent of High Strength Steel Sheets under Tensile Deformation – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Cejp, J., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 265-271. ISBN 80-85988-82-8.

2002

 • Stanovení obsahu feritu v austenitických a duplexních ocelích – Janovec, J. - Hurych, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 178-183. ISBN 80-01-02545-4.
 • Praskání mosazi CuZn30 po korozních zkouškách – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Faltus, J., - Cejp, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 148-151. ISBN 80-01-02545-4.

2001

 • Using Instrumented Charpy Hammer for Testing of Thin Automotive Sttel Sheets – Schambergerová, J. - Ziegelheim, J. - Janovec, J., - Kořínek, Z., In: Charpy Centenary Conference. Potiers: CCC, 2001, pp. 564-570.
 • Properties of New Deceloped Deep-Drawing for Automotive Industry – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Ziegelheim, J., - Kořínek, Z., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 264-268. ISBN 80-02-01438-3.
 • Dynamic Properties of Thin Sheets – Schambergerová, J. - Janovec, J. - Kořínek, Z., - Ziegelheim, J., In: First Annual PhD Research Forum. Cork: CIT, 2001, pp. 45-52.
 • Properties of Automotive Stte Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 462-464. ISBN 80-01-02335-4.
 • Dependence of Microhardness on Deformation – Cotterell, M. - Schambergerová, J. - Janovec, J., - Ziegelheim, J., In: Competitive Manufacturing in 2001. Dublin: Geminy International Limited, 2001. p. 77-83.
 • Welding of Thermodynamically Treated Steels by FCW – Janovec, J. - Martinec, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 474-481. ISBN 80-01-02335-4.
 • Stanovení obsahu feritu-delta ve svarových kovech – Hurych, J. - Janovec, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 466. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Impact Testing on Thin Automotive Steels – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., In: Mechanica 2000. Opole: Politechnika Opolska, 2000, pp. 251-256.
 • Biaxial Tensile Testing of Automotive Steel Sheets – Ziegelheim, J. - Janovec, J., In: Mechanika. Opole: Politechnika Opolska, 2000, pp. 161-163.
 • Impact Testing of Thin Automotive Steel Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., In: Mechanika. Opole: Politechnika Opolska, 2000, pp. 251-255.
 • Plasma Arc Welding of O2Cr10Ni10Mo2TiAl Maraging Steel – Hušák, R. - Janovec, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 257. ISBN 80-01-02229-3.
 • Impact Testing of Thin Automotive Sheets – Janovec, J. - Kořínek, Z., - Schambergerová, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 245. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Růst užitných vlastností u tenkých automobilových plechů – Janovec, J. - Ziegelheim, J., In: Technológia '99. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999, pp. 319-324. ISBN 80-227-1255-8.
 • BH jev u tenkých automobilových ocelových plechů – Ziegelheim, J. - Janovec, J., In: Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 9-17. ISBN 80-36-85988-4.
 • Plasmové svařování maragingové oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Hušák, R. - Janovec, J., In: Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 86-93. ISBN 80-36-85988-4.

1998

 • Vliv BH efektu na výsledné vlastnosti ocelových plechů IF, BH a izotropních ocelí – Janovec, J. - Ziegelheim, J., - Mohelský, F., In: Proceedings of the 1998 International Conference on Microalloying Steels. Navarra: CEIT - Universita de Navarra, 1998. p. 567-573.

1997

 • The Properties of PAW Welds in High Strength Stainless Steel – Hušák, R. - Kouřil, Z., - Janovec, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 607-608.

1996

 • Současný vývoj ocelí pro automobilové plechy – Janovec, J. - Mohelský, F., In: Inovace 96 - Dopravní strojírenství. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 1996, pp. 179-190.
 • Development of steels for thin car sheets – Janovec, J. - Mohelský, F., In: Metal 96. Ostrava: Tanger, 1996, pp. 205-214.
 • Diffraction Analysis of Matrix Phases in Electron-Beam Welds of a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Lukáš, P. - Janovec, J. - Mikula, P., - Hušák, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 533-535.

1995

 • Růst užitných vlastností tenkých automobilových plechů – Janovec, J. - Mohelský, F., In: Innovation 95. Ostrava: OR Ostrava, 1995, pp. 148-152.
 • Residual Stresses in Welded High-Strenght Stainless Steel – Lukáš, P. - Janovec, J., - Macek, K., In: Proceedings of Materials Research Society. Boston: Materials Research Society, 1995, pp. 71-77.
 • Effect of Remelting on Mechanical Properties of Welds in Cr-Ni-Mo Maraging Steels – Janovec, J. - Macek, K., - Hušák, R., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 439-440.

1994

 • Welds of Stainless Martensitic-austenitic Agehardeneble Steels – Janovec, J. - Macek, K., - Hušák, R., In: Innovation 94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 355-359.
 • Použití neutronové difrakce a elektronové mikroanalýzy pro hodnocení vlastností vícefázové slitiny – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P. - Mikula, P., - Vrána, M., In: 5. Mezinárodní symposium o zařízeních a metodách pro studium struktury a vlastností materiálů, transfer progresivních technologií. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 1994, pp. 20-22.
 • Heterogenity of Welded Joints in a Stainless Maraging Steel – Macek, K. - Janovec, J. - Hnilica, F., - Kadlec, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 145-146.

1993

 • Corrosion Electrochemical Characteristics of Welds in a Maraging-steel – Macek, K. - Janovec, J. - Pokorný, J., - Zhang-Zing, In: Technológia '93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 68-70. ISBN 80-227-0580-2.
 • Advanced Neutron Diffraction Techniques for Strain Measurements in Polycrystalline Materials – Mikula, P. - Lukáš, P. - Marek, K. - Janovec, J., - Osborn, J.C., In: Euromat 93. Paris: ESMT, 1993, pp. 74-77.
 • Použití neutronové difrakce pro hodnocení vlastností svarových spojů – Janovec, J. - Macek, K. - Lukáš, P., - Mikula, P., In: IV. symposium o zařízeních, metodách studia struktury, vlastností materiálů. Brno: Conmet, 1993, pp. 18-19.
 • Fraktografie a houževnatost svárů oceli O2Cr10Ni10Mo2TiAl – Macek, K. - Beneš, V. - Dytrt, K., - Janovec, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČSVTS, 1993, pp. 234-237.
 • Neutron Diffraction Instrument for Residual Strain Measurement AT NPI Rez – Lukáš, P. - Mikula, P. - Vrána, M. - Macek, K., - Janovec, J., In: Proceedings International Conference of Physical Measurements. Budapest: Hungarian Acad. Sci, 1993, pp. 111-112.
 • Electrochemical Corrosion of Welds in a Maraging Steel – Macek, K. - Janovec, J. - Pokorný, J., - Zhang-Zing, In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 169-170.

Zpráva

2020

 • Tepelné zpracování výrobků z materiálu Caldie – Janovec, J., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav materiálového inženýrství, 2020. Report no. 13/VaV-ZP/2020.

2015

 • Stanovení příčin netěsnosti Ekonomizéru vysokotlaké páry – Kolařík, L. - Janovec, J., [Research Report] 2015. Report no. U12133/2015/17.

2014

 • Structural and chemical analysis of the interface clad tubes – Janovec, J. - Horváth, J., - Kadlec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. UMI TA03010150 - VZP1.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 CSN EN ISO/ 2014.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 AWS/ 2014.
 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Hodnocení kvality svarových spojů – Kolařík, L. - Kovanda, K., - Janovec, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. U12133/2014/029.

2013

 • Dokumentace heterogenních svarových spojů ocelí 15CH1M1F-P91 – Janovec, J. - Ducháček, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 2-13.
 • Posouzení vzniku trhlin ve svařenci FRAME RST755 ve firmě UNEX – Janovec, J. - Brabec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 1-13.
 • Hodnocení kvality svarových spojů mostních konstrukcí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Janovec, J., [Research Report] 2013. Report no. U12133/2013/043.
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-028.
 • Posouzení lomové plochy vratné pružiny dveřního zámku – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-026.
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Puchnin, M., - Rund, M., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-022.

2012

 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., [Research Report] 2012. Report no. Posudek 2012 -šroub.
 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-092.
 • Materiálový rozbor korozního napadení spirálového výměníku JAD X 9.88 – Janovec, J. - Horník, J. - Sachr, P., - Voňková, V., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-087.
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12-01-001.
 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., [Technical Report] 2012. Report no. Znalecký posudek č. 38/12.
 • Material analysis of pins – Horník, J. - Anisimov, E. - Janovec, J. - Sachr, P., - Ducháček, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-06-049.
 • Analysis of CuSn10 alloy guide bushing produced by powder metallurgy focused on the possible corrosion attack – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-022.

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - Hájková, P. - Adámek, J., - Kovářík, O., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2011. Report no. 3-11.

2010

 • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. ZP 42-10.
 • Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - Malkovský, J. - Voňková, V., - Kubík, Emil, [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2010. Report no. 11-10.
 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 10-08.

2009

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 5-09.

2008

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. Report no. 10-08.
 • Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW) – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/002.

1999

 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 1999. Report no. VZ01/104/98.
 • Posouzení opravy rotoru generátoru – Janovec, J. - Kroupa, V., [Technical Report] 1999. Report no. U 232-5/99.
 • Expertýza topných článků – Janovec, J., [Technical Report] 1999. Report no. U 232-4/99.

1998

 • Materiálová analýza teplovodní soustavy a sanitárních rozvodů-etapa1,2,3 – Janovec, J. - Steidl, J., - Ziegelheim, J., [Technical Report] 1998. Report no. Ú232-4/98.
 • Rozpracování našich předpisů dle platných evropských norem pro oblast svařování – Janovec, J. - Kroupa, V., [Technical Report] 1998. Report no. posudek 10/98.
 • Analýza bezpečnostního problému potrubí HSCHZ na jaderné elektrárně Temelín – Janovec, J., [Technical Report] 1998. Report no. Ja-29/98.

1995

 • Metalurgická čistota automobilových karosářských plechů – Janovec, J., [Technical Report] 1995.
 • Korozní napadení vložkových válců motorů LIAZ – Janovec, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Tepelné zpracování hydraulických šoupátek mat. 14 100 – Janovec, J. - Macek, K., [Technical Report] 1994.
 • Materiálový rozbor teplárenského potrubí – Janovec, J. - Macek, K., [Technical Report] 1994.

1993

 • Postupy tepelného zpracování konstrukcí ocelí používaných v energetice – Janovec, J. - Sasko, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Koroze drátů – Janovec, J. - Sasko, J. - Hoch, K., - Kadlec, J., [Technical Report] 1993.
 • Mechanické vlastnosti profilových plechů – Janovec, J. - Sasko, J., [Technical Report] 1993.
 • Zjištění příčin porušování funkčních ploch uzavíracích ventilů chladícího media – Sasko, J. - Janovec, J., [Technical Report] 1993.
 • Kvalita funkčních ploch ventilů – Sasko, J. - Janovec, J., [Technical Report] 1993.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., Praha- Vršovice: Studio BESR - Digitální tisk, 2017. ISBN 978-80-01-06315-6.

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02935-2.

1995

 • Perspektivní materiály – Janovec, J. - Cejp, J., - Steidl, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01282-4.

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01002-3.

Kapitola v knize

2015

 • Evaluation of Residual Lifetime of a Steam Pipe-Line Bend made of 14MoV6-3 Steel – Junek, M. - Janovec, J., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 142-154. ISBN 978-80-88113-20-1.
 • The Effect of Microstructure Changes of Steel SUPER 304H during Laboratory Thermal Exposition – Horváth, J. - Král, P. - Janovec, J., - Sklenička, V., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 131-141. ISBN 978-80-88113-20-1.
 • Heterogeneous Welded Joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 108-118. ISBN 978-80-88113-20-1.

2011

 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 43-49. ISBN 978-80-260-0633-6.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Vliv mikrostrukturálních charakteristik a licích vad na výsledné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchů odlitků z ocelolitiny a litiny s kuličkovým grafitem – Janovec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., [Verified Technology] 2012.

2011

 • Metalografická laboratoř pro přípravu kovových a nekovových vzorků – Janovec, J. - Horník, J., - Hájková, P., [Pilot Plant] 2011.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Ověření kvality svarových spojů mezi TNR a HCP na I. bloku JETE – Janovec, J., [Invited unpublished scientific lecture] SÚJB Praha: Státní úřad jaderné bezpečnosti. 2004-10-13.

2000

 • Sub-size Specimens in Impact Testing of Thin Automobile Steel Sheets – Janovec, J., [Invited unpublished scientific lecture] Kimitsu: Nippon Steel Kimitsu, Center Research and Engineering. 2000-03-18.
 • Recent Development of Automotive Steel Sheets in Czech Republic – Janovec, J., [Invited unpublished scientific lecture] Tokyo: Hosei University. 2000-03-14.

1998

 • Technologie elektronově plazmového nanášení povrchových vrstev – Janovec, J. - Novák, R., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: START-P-TECHNO-MOSKVA. 1998-06-24.