[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SGS22/107/OHK2/2T/12  
  Vysokoteplotní tribologické vlastnosti povlaků na bázi silicidů – Walter, J. (2022-2023)
 • SGS22/106/OHK2/2T/12  
  Tepelné zpracování hliníkových slitin připravených 3D tiskem a jejich aplikační potenciál – Růžičková, L. (2022-2023)
 • SGS22/105/OHK2/2T/12  
  Možnosti přípravy a diagnostika kovových skel – Hájková, P. (2022-2023)
 • SVK 20/21/F2  
  Biomateriály a jejich povrchy XIV – Tolde, Z. (2021)
 • SGS21/113/OHK2/2T/12  
  Functional composites based on thermoplastic matrix – Špatenka, P. (2021-2022)
 • SGS20/122/OHK2/2T/12  
  Nové polymery jako náhrada konvenčních kovových součástí – Sezemský, J. (2020-2021)
 • SGS20/121/OHK2/2T/12  
  Studium vlastností kovových slitin připravených 3D tiskem – Poloch, A. (2020-2021)
 • GA20-01570S  
  Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvami – Cvrček, L. (2020-2022)
 • SGS19/162/OHK2/3T/12  
  Superslitiny pro vysokoteplotní aplikace – Horváthová, M. (2019-2021)
 • FV40159  
  Inteligentní textílie na bázi gragenu – Čižmárová, E. (2019-2021)
 • FV40315  
  Kompozitní materiály pro beztlakové technologie – Vacková, T. (2019-2022)
 • FV40166  
  Hodnocení degradovaných ocelí pro stavbu turbín a přehříváků elektrárenských kotlů (pro potřebu predikce zbytkové životnosti a lokálních oprav) – Horváth, J. (2019-2022)
 • TH04020224  
  Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. – Denk, F. (2019-2022)
 • TH04020487  
  Vývoj a ověření sonického termálního metalického nástřiku k prodloužení životnosti komponent spalivan, tepláren a energetických celků za jejich plánovanou životnost – Horváth, J. (2019-2021)