[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Uznávání předmětů

Dle výnosu vedoucího ústavu o uznávání předmětů je na každém ze žadatelů, aby kontaktoval jednotlivé garanty předmětů. Teprve v případě, kdy má žadatel všechna potřebná potvrzení od jednotlivých garantů, doručuje příslušné materiály po předchozí dohodě na sekretariát ústavu pro pozdější vyjádření vedoucího ústavu.
 


Další formuláře jsou dostupné na webu fakulty.

 Dle vyhlášky č. 4 studijního proděkana pro akademický rok 2021/2022 platí mj. bod č. 6:

V akademickém roce 2021/2022 se uznávají všechny úspěšně absolvované předměty podle bodů (4) a (5), které byly zakončeny buď pouze zápočtem, nebo které byly klasifikovány stupněm A až D resp. 1 a 2 podle staré klasifikační stupnice. (...) Jednotlivé předměty hodnocené E – dostatečně lze uznat pouze výjimečně z důvodu možnosti dokončení studia v zimním semestru 2021/2022.“

Celé znění vyhlášky na serveru DMS. Věnujte jejímu znění patřičnou pozornost.