[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Profesní vzdělávání

Níže naleznete témata kurzů pro zvyšování kvalifikace či rekvalifikaci Vašich zaměstnanců. Obsah kurzů i jejich časový rozsah můžeme modifikovat dle Vašich individuálních potřeb. Nenašli jste téma, které Vás zajímá? Kontaktujte nás na prumysl@fs.cvut.cz !

 

TÉMATA KURZŮ PRO REKVALIFIKACE A UPSKILLING

Ústav strojírenské technologie
Kvalifikační kurz: Korozní inženýr 
Strojírenské technologie a materiály
Technologie plošného tváření a lisování
Kvalifikační kurz: Mezinárodní svářečský inženýr
Kvalifikační kurz: Mezinárodní svářečský technolog
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Nekonvenční technologie obrábění
Technologie broušení
Ergonomie v rámci výrobních a montážních procesů
Aditivní výroba, technologická pravidla 3D tisku
Statistická regulace procesů – SPC a způsobilost procesů
Úvod do metrologie technické délky
Kontrola geometrických specifikací produktu
Rozměrové a geometrické specifikace produktů
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu
Výroba a kontrola ozubení
Úvod do programování CNC strojů a jejich obsluhy
Ústav výrobních strojů a zařízení
Škola pohonů
Elektrohydraulické a hydraulické servomechanismy
Programování NC strojů, technologie obrábění, zákaznické technologie
Průmyslová automatizace
Průmyslové roboty a manipulátory

Kurzy EIT Manufacturing

Ústav konstruování a částí strojů
Zobrazování a kótování
Tolerování lineárních a úhlových rozměrů, struktury povrchu, geometrie, tvaru a házení
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Hybridní pohony
Experimentální metody v dopravní technice
Počítačová podpora inženýrské práce
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Hydromechanické procesy a zařízení
Míchání kapalin a heterogenních systémů a míchací zařízení
Inženýrská reologie
Tepelné procesy a zařízení
Tepelné výměníky – výpočty a konstrukce
Difúzně separační procesy a zařízení
Konstrukce procesních zařízení
Projektování a provoz výrobních linek
Vodíkové technologie
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Čerpací technika
Termodynamika, aerodynamika, hydraulika
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Industrial Business Intelligence - Introduction
Industrial Business Intelligence - Advanced
Production Operation Economics
Business Navigation Game
Life Cycle Assessment as a Tool for Decision Support from the Perspective of Environmental Impacts
Štíhlá výroba - Lean Six Sigma
Modelování a simulace podnikových procesů
Ekonomika a finance pro techniky a manažery
Uzavírání smluv pro manažery, se zaměřením na využívání obchodních podmínek
Tvorba a implementace systému řízení rizik podniku
Podnikový systém znalostního managementu
Rozvoj manažerských dovedností
Rozvoj strategického managementu podniku