[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Management výrobního podniku

Výzkumem v oboru MANAGEMENT VÝROBNÍHO PODNIKU se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_06.jpgÚstav řízení a ekonomiky podniku je primárně zaměřen na oblasti:

  • analýz, simulací a optimalizace výrobních, logistických, skladovacích a jiných podnikových procesů (včetně procesů služeb) – procesní mapy, digitální (virtuální) dvojčata výrobních systémů
  • sběru, analýz a vizualizace podnikových dat pro podporu manažerského rozhodování – Business Intelligence, návrhy systémů produktových kalkulací, tvorba nákladových modelů,
  • analýz dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí – analýzy Life Cycle Assessment (LCA),
  • hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje – circular economy,
  • technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů,
  • tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

 

V případě potřeby je možné připravit školení dle potřeb vybraného podniku primárně ve výše uvedených oblastech.

 

KONTAKT

Ing. Jan Lhota, Ph.D. (jan.lhota (zavináč) cvut.cz)

(22 435) 5796